Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Forholdsregler for patienter mistænkt for antrax, pest og kopper (4.1.4)

Generelt

Isolation på slusestue med undertryk har til formål at forebygge smittespredning til andre patienter og personale ved at afbryde smitteveje ved antrax, pest og kopper.

Der findes to slusestuer med undertryk på Infektionsmedicinsk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. .

Forebyggelse af smittespredning

Den vigtigste forebyggelse af smittespredning er hurtig identificering og isolation af patient samt ved anvendelse af værnemidler i patientbehandlingen.

Det er embedslægens opgave at afgrænse nære kontakter og evt. iværksætte isolation udenfor sygehusene.

Modtagelse og transport af patienten

 • • Ved transport af patienten skal døre på ruten være lukkede og transportvejen kortest mulig. I særlige situationer kan yderligere forholdsregler komme på tale

 • • Patienten forsynes med kirurgisk maske, (der findes ikke åndedrætsværn til filtrering af udåndingsluften, derfor bør patienter med luftbårne infektioner bære kirurgisk maske for at sprede udåndingsluften til siderne og derved minimere eksponeringen af personen overfor patienten). Se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • FFP-3 åndedrætsværn må ikke anvendes til patienten

 • • Personale og evt. medfølgende pårørende forsynes med åndedrætsværn, FFP-3 kvalitet (åndedrætsværn af FFP-3 kvalitet skal anvendes til beskyttelse af indåndingsluften og ensrette udåndingsluften gennem ventil foran på masken).

Værnemidler

Før adgang til stuen skal der anvendes følgende værnemidler. Se retningslinje Værnemidler 2.2

 • • Åndedrætsværn (FFP-3 kvalitet)

 • • Èngangsbeskyttelsesbriller/visir

 • • Hue

 • • Langærmet arbejdsdragtbeskyttelse med væskebarriere

  • • Overtrækskitlen skal nå til knæene, være lukket i ryggen (evt. éngangsoperationskittel) og ikke være udstyret med lommer. Ærmerne skal være lange og slutte tæt om håndled

  • • Der kan med fordel anvendes to par éngangshandsker

  • • Handskerne skal trækkes op over overtrækskitlens manchet

 • • Stuebundet vaskbart fodtøj.

Sengestue

Patienten isoleres på specielt indrettet slusestue med eget bad og toilet samt eget skyllerum. Der må ikke være stofbetrukne møbler på stuen. Se retningslinje Møbler og betræk 12.1.9. I forbindelse med sengestuen skal der være en sluse.

Slusen opdeles i ren og uren zone.

I den rene zone skal man iføre sig værnemidler. I den urene zone aftages værnemidlerne efter brug.

Adgang til stuen/besøgende

 • • Indgang til stuen skal markeres med ”Slusestueisolation, henvendelse til plejepersonalet før adgang til stuen”. Besøgende betragtes som isolerede sammen med patienten og må kun opholde sig i isolationsenheden. De må ikke benytte afdelingens øvrige faciliteter eller besøge andre patienter

 • • Besøgende skal anvende samme værnemidler som personalet.

Håndhygiejne

Der skal foretages håndvask og hånddesinfektion, før stuen forlades. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

Afklædning af værnemidler

 • • Stropper på kitlen rives over, og kitlen tages af, således at den urene del ikke kommer i kontakt med kroppen. Indersiden af kitlens ærmer og handskerne krænges af med vrangen ud

 • • Herefter tages rene èngangshandsker på, hvorefter beskyttelsesbriller, åndedrætsværn, hue og til sidst sko tages af

 • • Værnemidlerne aftages på en sådan måde, at muligt forurenede flader ikke berøres

 • • Alle værnemidler aftages i slusens urene del og kasseres som klinisk risikoaffald. Fodtøj må ikke berøres med hænderne og efterlades i den urene del

 • • Der skal udføres håndvask og hånddesinfektion efter aftagning af værnemidler. Se retningslinje Håndhygiejne 2.1

Snavsetøj

 • • Snavsetøj kasseres som klinisk risikoaffald.

Affald

 • • Affald dobbeltemballeres i plastposer, lukkes på stuen og bortskaffes som klinisk risikoaffald

 • • Affaldssækken skal stå i slusen og skiftes mindst én gang i døgnet.

Bestik og service

Der skal anvendes éngangsservice, der kasseres som klinisk risikoaffald.

Dette gælder også for madaffald.

Patientens udskillelser

 • • Patienten skal benytte slusestuens toilet

 • • Såfremt mikroorganismen udskilles via fæces/urin, skal der anvendes bækken og indholdet kasseres som klinisk risikoaffald

 • • Bækken og lignende anbringes direkte i slusestuens dekontaminator efter brug.

Desinfektion

Varmedesinfektion foretrækkes. Ved behov for kemisk desinfektion anvendes et klorholdigt desinfektionsmiddel med en koncentration på minimum 1000 ppm klor.

Spild af inficeret materiale

Blod, vævsvæsker, sekret eller ekskret optørres med cellstof eller lignende, så al synlig forurening fjernes straks, hvorefter der desinficeres med et klorholdigt middel.

Dokumenter

Patientens journal og andre dokumenter skal ikke medbringes i slusestuen.

Laboratorieprøver

 • • Prøvetagningsvogn må ikke tages med ind i isolationsenheden

 • • Når prøven er taget, skal prøveglasset desinficeres på overfladen med et korholdigt middel

 • • Prøveglasset skal emballeres forsvarligt.

Daglig rengøring

 • • Rengøringspersonalet skal anvende værnemidler som det øvrige personale

 • • Stue, toilet, skyllerum og sluse rengøres og desinficeres dagligt

 • • Kontaktpunkter som sengehest, sengebord/bord, håndtag, klokkesnor, knapper på overvågningsudstyr og lignende rengøres og desinficeres dagligt

 • • Rengøringsudstyr skal være stuebundet og opbevares i slusens skyllerum

 • • Rengøringsklude og mopper kasseres som klinisk risikoaffald straks efter brug.

Ophævelse af isolation

Rengøring

 • • Stuen skal henstå i 20 minutter inden rengøring

 • • Personalet anvender værnemidler under tømning og rengøring af stuen

 • • Inventar på stuen og alle vandrette og lodrette flader rengøres. De rengjorte overflader desinficeres med et klorholdigt middel

 • • Rengøringsudstyr rengøres og desinficeres efterfølgende med et klorholdigt middel.

Seng, dyne, pude og madras

 • • Dyne og pude kasseres som klinisk risikoaffald

 • • Seng og madras rengøres og desinficeres efterfølgende med et klorholdigt middel, inden disse flyttes fra isolationsenheden.

Apparatur og medicinsk flergangsudstyr

 • • Der skal så vidt muligt anvendes éngangsudstyr

 • • Ved ophævelse af isolation skal apparatur og medicinske flergangsartikler rengøres og desinficeres i slusestuens dekontaminator eller rengøres og efterfølgende desinficeres med et klorholdigt middel

 • • Apparatur, som hverken tåler varmedesinfektion eller desinfektion med et klorholdigt middel, kasseres som klinisk risikoaffald.

Hjælpemidler

 • • Hjælpemidler udlånt fra Hjælpemiddeldepotet skal, inden disse flyttes fra isolationsenheden, rengøres og desinficeres med et klorholdigt middel

 • • Der skal foreligge en aftale om, hvilken personalegruppe, der skal foretage rengøring og desinfektion af hjælpemidler.

Procedurer ved mors

 • • Patienten forbliver på stuen i 6 timer, hvorefter den afdøde flyttes over i en ren seng. Herefter kan patienten køres i kapellet

 • • Kapelpersonale orienteres.

Referencer

Nationale Infektionshygiejniske retningslinjer om behandling af patienter med smitsomme sygdomme, herunder isolation, CEI 4. udgave 2011.