Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Gastroenteritis-oral rehydrering.

 

Problemstilling

Gastroenteritis er en hyppig tilstand hos børn og oftest forårsaget af virus (Rota- og Norovirus).

Risikoen ved viral gastroenteritis er langt overvejende dehydrering og behandlingen understøttende væsketerapi, som kan være enteral eller (hos et fåtal) parenteral.

Oral rehydrering foretrækkes, gerne med oral rehydreringssaltformulering (Ecolyte) og evt. anvendelse af nasogastriek sonde. Fri kost accepteres; imidlertid opmærksomhed på hyperosmolaritet i sukkerholdig og saltfattig saft (saft, sodavand, juice) som ofte må fortyndes og ledsages af salt på anden vis. Mælk er tilladt, men kan give diare.

 

Beskrivelse

Hvis barnet er syg af gastroenteritis, vurderes dehydreringsgraden (klinisk vurdering).

  • • Hvis barnet er over 10 % dehydreret vil der oftest være behov for intravenøs rehydrering.

  • • Hvis barnet er under 10 % dehydreret, vil oral rehydrering oftest være mulig og tilstrækkelig. I praksis gives oral rehydreringsvæske som hyppige, små portioner.

Ofte vil oralt administreret antiemetikum (Ondansetron, Zofran) øge succesraten af oral rehydrering og reducere behovet for indlæggelse og intravenøs rehydrering.

 

Praksis:

Lægen vurderer barnet og beslutter om oral rehydrering er indiceret.

Ved opkastninger kan gives Zofran (0,1-0,25 mg/kg) ( Zofran oral væske 0,8 mg/ml eller Zofran tablet 4 mg):

  • • Vægt < 15 kg: Zofran 2 mg.

  • • Vægt 15-25 kg: Zofran 4 mg.

  • • Vægt 25-50 kg: Zofran 6-8 mg.

Zofran kan evt. gentages, max 4 gange dagligt.

Som oral rehydreringsvæske anvendes Ecolyte som følger:

Dehydreringsgrad 3-5 %: Ecolyte 50 ml/kg over 4 timer.

Dehydreringsgrad 6-9 %: Ecolyte 100 ml/kg over 4 timer.

Efterfølgende gøres en klinisk revurdering af barnet med beslutning om videre håndtering ambulant eller under indlæggelse. Ved ambulant håndtering kan medgives Ecolyte til 1 døgn og Zofran til én dosis hjemme.

 

Ecolyte er holdbart 3 dage efter åbning.

 

Ecolyte kan sødes med Stevia (står i døgnafsnittets medicinrum i skab 1, skuffe 3). Der kan tilsættes op til 4 dråber pr. 150 ml.

 

Behandlingsskema kan printes her: Behandling af væskemangel hos børn

 

Referencer

 

  1. 1. Use of Antiemetic Agents in Acute Gastroenteritis. : A Systematic Review and Meta-analysis. Arch Pediatr Adolesc Med. 2008;162(9):858-865

  2. 2. The effect of antiemetics in childhood Gastroenteritis. Das et al. BMC Public Health 2013, 13(Suppl 3):S9

  3. 3. European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition/European Society for Paediatric Infectious Diseases. Evidence-based Guidelines for the Management of Acute Gastroenteritis in Children in Europe. Guarino A et al; J Pediatr gastroenterol Nutr 2008, 46:619-621.