Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CT - Kontrastinjektion i PICC Line med automatsprøjte

 

Gældende for Billeddiagnostisk Afdeling (BDA).

 

Personalet på BDA må gerne bruge PICC Lines til injektion af intravenøs kontrast, hvis de er godkendt til injektioner med højt tryk, 325 psi.

 

Indgangen til kateteret skal være lilla og størrelsen er markeret med 4 cc/sek MAX eller 5 cc/sek MAX.

 

Billede 1
 

Intensivpersonalet på sygehus Thy Mors anlægger kun 4 cc/sek MAX.

 

PICC Lines anvendes på lige fod med perifere venekatetre, dvs. kateteret bruges,
hvis det er anlagt.
PVK/Kateter oversigt.

 

Før injektion med automatsprøjte

 • • Udfør hånddesinfektion ifølge Infektionshygiejnens instruks Håndhygiejne.

 • • Brug en stor spritserviet, når der arbejdes med kateteret

 • • Luk klemmen på katetret og fjern evt. mellemstykker, filterpropper mm. fra PICC Line katetret

 • • Kontrollér at der kan aspireres blod i en 10 ml sprøjte med isotonisk NaCl
  Husk at
  åbne klemmen på kateteret først.

 • • Injicér 2 x 10 ml NaCl (brug aldrig mindre end 10 ml).

 • • Luk klemmen på kateteret og tilslut sprøjten

 • • Husk at åbne klemmen igen

 

Ude på sprøjten

 • • Vælg protokol
  Sæt
  altid sprøjten til at give 50 ml vand efter kontrastindgift, så kateteret bliver skyllet godt igennem

 

Efter injektion

 • • Luk klemmen på katetret

 • • Afmonter sprøjten

 • • Sprit af og sæt en ren prop på (alm. hvid prop)

 

Ved ambulante patienter:

Ambulante patienter skal have hepariniseret kateteret igen før de går hjem.
 

 • • Sprøjt 5 ml heparin ind. Når der er 1 ml tilbage lukkes klemmeskruen, imens der stadig "sprøjtes".

 • • Sprit af og sæt en ren prop på (alm. hvid prop)

 • • Skal patienten i behandling derhjemme inden for et døgn er heparin ikke nødvendigt. Det sørger hjemmeplejen for.

 

Hvis du ikke er oplært i at give heparin kan patienten henvende sig i opvågningen ( Ring først Tlf: 50598 ), hvis ikke patienten selv har lavet aftale med hjemmepleje eller lignende.

 

Problemer med at aspirere.

Hvis der ikke kan aspireres blod fra PICC Line kateteret, kan prøve at åbne det v.hj.a. 2 teknikker.

 • • Pulsér injektionen :

Brug en 10 ml sprøjte med NaCl
Tryk – Stop – Tryk – Stop – Langt tryk
Tryk – Stop – Tryk – Stop – Langt tryk
 

 • • Pop teknik :
  - Træk 2 ml NaCl op i en 10 ml sprøjte.
  - Luk klemmen og sæt sprøjten på kateteret
  - Træk stemplet tilbage
  - Hold fast, åben klemmen og giv slip fra stemplet.
  Dette giver et flush (sætter saltvandet i rotation) og kan muligvis åbne kateteret.

Hvis der stadig er problemer kontakt eller du er utryg ved at udføre ovenstående:

 

I dagtiden:
Personalet på Opvågning: 50598

I vagten:
MAT-team: 50608