Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Systematisk præoperativ mundhygiejne til forebyggelse af luftvejsinfektioner postoperativt hos patienter, der gennemgår planlagt hjerteoperation

 

Beskrivelse

Patienter der skal have foretaget et hjertekirurgisk indgreb, bør 2 dage før operationen anvende klorhexidin gluconat 0,12% mundskyllevæske 10 ml x 4 dagligt á 30 sekunder til og med 1. postoperative døgn om morgen. Mundskyllevæsken gurgles på indersiden af kinden, tandkødet, svælget og tænderne.

Der kan være interaktion mellem tandpasta og klorhexidin, hvorfor der bør gå op til en hel time mellem tandbørstning og brug af kloxhexidin.

For patienter der ikke selv kan foretage proceduren skal plejepersonale under indlæggelsen assistere med tandbørstning og påføre klorhexidin gluconat 0,12% mundskyllevæske på indersiden af kinden, tandkødet, svælget og tænderne.

 

Definition af begreber

Se Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter.

 

Indikatorer og tærskelværdier

Resultatindikator (hjertekirurgi):

  • • Andelen af patienter som har fået ordineret antibiotika på 5. postoperative dag. (under 5%)

  1. 1.  Måles ved udtræk af Klinisk Database, hvor denne ordination er oprettet som indikator. Eller

  2. 2.  Måles ved udtræk fra elektronisk medicin modul, hvor denne ordination er dokumenteret.

 

Målgruppe – modtagelse

 

Patientgruppen er voksne patienter (> 18 år) som skal have foretaget en elektiv hjertekirurgisk indgreb i form af åben hjertekirurgi:

Det drejer sig bl.a. om følgende operationer:

  • • Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) til patienter med ateriosklerose i koronararterierne.

  • • Indsætning af kunstig aortaklap til patienter med aortastenose eller – insufficiens.

  • • Rekonstruktion af mitralklap eller indsætning af kunstig mitralklap til patienter med mitralstenose

 

Formål

Gennem systematisk udførelse af mundhygiejne at reducere forekomsten af postoperative infektioner hos thoraxkirurgiske patienter.

 

Problemstilling

Der findes ca. 500 forskellige bakterier i mundhulen, hvoraf de 400 findes i tandgummerne. Ved manglende mundhygiejne øges risikoen derfor for større eller mindre helbredsproblemer i munden såsom svamp, luftvejsinfektioner og endokarditis (1).

 

I en tidligere godkendt klinisk retningslinje, er der i baggrundsafsnittet inddraget flere systematiske oversigtartikler samt randomiserede kontrollerede studier, som påpeger, at systematisk mundhygiejne efter hvert måltid kan reducere antallet af bakterier i mundhulen og derved nedsætte risikoen for bl.a. paradentose, tandkødsbetændelse såvel som pneumoni hos især den ældre, svækket patient og/eller hos patienten, som er i medicinsk behandling, under kirurgisk behandling eller ventilatorkrævende (1).

Flere eksperter indenfor parodontologi og oral medicin påstår, at faste for mad og drikke forud for operationer samt postoperativt førende til bl.a. mundtørhed, øger koloniseringen af bakterier i munden og dermed risikoen for infektioner. Der er udbredt enighed om blandt disse førende eksperter, at systematisk hygiejne af mundhulen nedsætter denne risiko.

 

Patienter, som gennemgår thoraxkirurgiske indgreb faster i sagens natur præoperativt.

Hos patienter, der har gennemgået et hjertekirurgisk indgreb er det i et randomiseret kontrolleret studie påvist, at systematisk anvendelse af mundskyllevæske og næse gel reducerede forekomsten af infektioner i nedre luftveje fra 15,8% til 9,3% postoperativt. Desuden så man en signifikant reduktion af øvrige infektioner, såsom urinvejsinfektion fra 4,8% til 2,9% samt en reduktion i forekomsten af bakteriæmi fra 3,6% til 1,9% (3). Det er således påvist i flere studier, at mundpleje både i den præ- og postoperative periode kan reducere forekomsten af postoperative infektioner signifikant.

 

Ved gennemgang af hospitalernes lokale instrukser fra de elektroniske dokumentstyresystemer foreligger der ikke ensartet anbefalinger for mundpleje i forbindelse med thoraxkirurgiske indgreb – om end der foreligger forskellige instrukser herom-, hvorfor det synes relevant at udarbejde en klinisk retningslinje herom, således patienten får adgang til den bedste pleje og behandling før, under og efter indlæggelse.

.

Forekomst/problemets omfang:

Der udføres årligt ca. 3000 hjertekirurgiske indgreb i Danmark (10).

Ca. 1 % (ca. 30 personer) af disse får dyb sternum infektion, som er en alvorlig komplikation med store konsekvenser for både patienten og ikke mindst sundhedsvæsenet (10).

Det er ikke registreret hvor mange patienter der får overfladisk sternuminfektion, men er formentlig samme antal som de dybe infektioner – dog med langt færre konsekvenser (10). Lunge- og urinvejsinfektioner foreligger der ingen sikre tal for.

 

Referencer

Center for kliniske Retningslinjer. Klinisk retningslinje om forebyggelse af postoperative infektioner ved systematisk mundhygiejne i forbindelse med elektivt thoraxkirurgisk indgreb hos voksne patienter. (www.cfkr.dk)