Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fremmødeprofil for personale på Billeddiagnostisk afsnit, Thisted

 

Vagttyper for plejepersonalet på hverdage:

Dagvagt = D

07.30 – 15.30 Morgenvagt
08.00 – 15.30
08.00 – 15.00
08.00 – 14.00

Forvagt = FV

14.00 – 22.00, derefter tilkald fra vagtværelse til kl. 08.00

Senvagt

08.00 – 18.00

 

Vagttyper for plejepersonalet i weekend og helligdage:

Dagvagt = D

08.00 – 15.15

Forvagt = FV

15.00 – 22.00, derefter tilkald fra vagtværelse til kl. 08.00

Dagligt fremmøde for plejepersonalet:

Rum 1+2+3+4 (konventionel røntgen + gennemlysning)

2 personer

Ultralyd

1 person

CT

1-2 personer

MR-scanning

1-2 personer

Mammografi

2 personer

AKUT

2 personer

 

Tilføjelser:

Konventionel røntgen: Der er normalt ikke åben rtg. om fredagen, derfor nok med 1 person (til at dække rum 1+2+3).

 

Helligdage bemandes som weekend.

 

MR: Tilstræber at der er sat 2 personer på 2 hverdage om ugen, for at opnå læring og udvikling af nye tiltag.

 

Mammografi: Udføres henholdsvis 2 og 3 hverdage pr. uge, ca. 42 uger om året og kun i dag tid.

 

Vagttyper for radiologer:

Dagvagt på hverdage:

07.30 – 15.30 konferencen
08.00 – 15.30
08.00 – 15.00 fredag

Vagthavende radiolog på hverdage:

15.30 – 22.00
15.00 – 08.00 fredag

Vagthavende radiolog i weekend/helligdage:

08.00 – 22.00
 

 

Dagligt fremmøde blandt radiologer:

Der møder tre radiologer pr. dag.

Der vurderes dagligt hvilke undersøgelser der skal sendes ud til beskrivelse andet sted.

Den vagthavende radiolog har vagt fra hjemmet og beskriver akutte CT undersøgelser fra hjemmearbejdsstation.

 

I tidsrummet fra kl. 08.00 til 22.00 møder vagthavende radiolog ind i BDA til UL undersøgelser og i tilfælde af traumekald. Skal da være til stede i BDA senest 30 minutter efter tilkald.