Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akupunktur til palliative patienter

 

Beskrivelse

Personale, tilknyttet det palliative team, som er uddannet i brug af akupunktur, må benytte akupunktur på lige fod med øvrige midler. De må derfor gå i gang med behandlingen uden yderligere lægekontakt eller ordination, hvis patienten accepterer dette.

 

Akupunktur kan tilbydes patienter, der: (1)

 • • ikke responderer på konventionel behandling
 • • oplever bivirkninger ved konventionel behandling

 • • ønsker at indtage mindre medicin

 • • oplever problemstillinger, hvor der erfaringsmæssigt er god effekt af akupunktur, og hvor der ikke findes en anden behandling med en bedre dokumenteret effekt.

 

Palliative patienter kan få tilbud om akupunktur, som behandling mod:

 • • Kvalme og opkastning

 • • Forstoppelse

 • • Smerter
 • • Mundtørhed

 • • Sved eller svedeture

 • • Angst

 • • Lufthunger

 • • Søvnløshed

 • • Uro

 • • Fatigue

 

Kontraindikationer for brug af akupunktur: (1)

 • • Sovende, rodende eller bevidstløse patienter

 • • Patienter der ikke må få lagt en venflon i en ekstremitet (f.eks. pga. lymfødem eller shunt) må heller ikke få akupunktur i den pågældende ekstremitet.

 • • Patienter med svære koagulations forstyrrelser (INR>3)

 • • Patienter i behandling med blodfortyndende medicin.

 • • Der gives ikke akupunktur i tumorvæv.

 • • Nålefobi

Elektroakupunktur er kontraindiceret ved patienter med pacemaker

 

Dokumentation

Behandlingen og effekten beskrives i patientjournalen. Det noteres specifikt hvor nålene placeres, ligesom der efter hver behandling noteres eventuelle bivirkninger som ubehag eller hæmatomer. Der følges op i forhold til effekt af behandling, som ofte først viser sig over tid.

 

Behandlingskode

BAFA0 Akupunktur

BAFA80: Smertebehandling med akupunktur

BWFA: Symptombehandling med akupunktur

 

Definition af begreber

Akupunktur (2): Akupunktur stimulerer nerver via nåle som penetrerer hud eller slimhinder.

Metoden anvendes både på sygehusene og i den alternative behandling.

Palliativ behandling (3): at fremme livskvaliteten hos patienter og familier, som står over for de problemer, der er forbundet med livstruende sygdom, ved at forebygge og lindre lidelse gennem tidlig diagnosticering og umiddelbar vurdering og behandling af smerter og andre problemer af både fysisk, psykisk, psykosocial og åndelig art

 

Formål

 • • At sikre en ensartet og sikker procedure for brug af akupunktur i behandlingen af palliative patienter

 

Referencer

1. Guidelines: acupuncture for cancerpatients. Acupuncture in medicin 2006;24(4): 172-182

2. http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Gul/Rehabilitering-vid-langvarig-smarta/
 

3. WHO definition of Palliative Care: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ .