Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Fysioterapeutisk intervention til patienter med stabiliserende rygoperation

 

Under indlæggelsen

Genoptræningen med fysioterapeuten starter dagen efter operationen. Patienterne træner én x dagligt i hverdage og enten lørdag eller søndag i weekenden.

Fysioterapeutisk intervention indeholder følgende

 • • Fysioterapeuten orienterer sig i EPJ og hos tværfaglige samarbejdspartnere om relevante oplysninger

 • • Patienten instrueres/vejledes i liggende og stående øvelser, ifølge udleverede program ”Sådan træner du ryggen, når du har fået en stabiliserende rygoperation”

 • • Det vurderes af fysioterapeuten, om der er behov for instruktion i brug af PEP-fløjte eller andet relevant lungefysioterapi

 • • Patienten instrueres i at komme ind/ud af seng via træstammeprincip/en bloc

 • • Gangtræning med relevant ganghjælpemiddel. Det anbefales at undlade brug af albuestokke.

 • • Patienten instrueres/vejledes i trappegang hvis relevant

 • • Vurdering af evt. behov for hjælpemidler

 • • I samarbejde mellem patienten, plejepersonalet og terapeuterne konfereres tidspunktet for udskrivelse jævnligt

 • • Patienten instrueres/vejledes i anbefalinger de første 6 uger efter operation, ifølge udleverede program ”Sådan træner du ryggen, når du har fået en stabiliserende rygoperation”

 • • Information om det videre træningsforløb. Patienterne opfordres til at kontakte Fysio- og Ergoterapien ved eventuelle spørgsmål

 • • Udarbejdelse af GOP med opstart 6 uger efter stabiliserende rygoperation. Ved behov udarbejdes GOP med opstart efter udskrivelse

Dokumentation

Dokumentation for interventionen udføres dagligt i EPJ under den kliniske oversigt for Fysio- og Ergoterapi og i form af SKS registrering.

Definition af begreber

 • • Spondylodese - Stivgørende rygoperation.

 • • Uinstrumenteret spondylodeseoperation - Indsættelse af knogletransplantat fra patienten selv eller fra central knoglebank.

 • • Instrumenteret spondylodeseoperation - Indsættelse af knogletransplantat fra patienten selv eller fra central knoglebank, og yderligere fiksation med skruer og skinne, som isættes ryghvirvlen forfra eller bagfra.

 • • Anbefalinger

 • • Respektér kroppens signaler

Du bør respektere kroppens træthedssignaler. De kan eller skal ikke arbejdes væk. Skift ofte mellem at ligge, sidde, stå eller gå. Læg dig og rejs dig hensigtsmæssigt fra din seng. Bøj benene og vend om på siden uden at vride i ryggen, så skuldre og hofter følges ad. Stræk benene ud over sengekanten, samtidig med at nederste albue og øverste hånd skubber fra i madrassen

 • • Løft rigtigt

Begynd med kun at løfte ganske få kilo. Bøj i knæ og hofter, men ikke i ryggen. Hold byrden tæt på kroppen. Undgå vrid i ryggen. Løft ved at strække benene

 • • Vær så aktiv, du kan

Du må forvente at være træt, når du kommer hjem. De daglige gøremål kan også være mere besværlige og tage længere tid. Tænk på gøremålene som en del af din træning, og gør så meget, som du kan, selv. Der kan være dage, hvor du oplever tilbagegang, og hvor du har flere smerter end ellers, men din tilstand vil bedres over tid

 • • Motionér, men følg fysioterapeutens vejledning

Det er meget forskelligt, hvor meget man kan motionere efter en rygoperation. Inden du starter, kan du eventuelt søge råd hos fysioterapeuten. Her er nogle anbefalinger, du bør følge

  • Løb: Du må tidligst løbe efter 3-6 måneder. Undgå hårdt og ujævnt terræn

  • Svømning: Du må svømme og komme i vand 2 uger efter, at agrafferne er fjernet. ?

  • Kontaktsport: Det anbefales, at du venter med at dyrke sport, hvor der er modspillere – fx fodbold – til 1 år efter.

  • Seksuelt samliv: Du må genoptage dit seksuelle samliv, når du føler, du er i stand til det.

 • • GOP - Genoptræningsplan - Individuel genoptræningsplan til patienter, der har et begrundet behov for genoptræning efter udskrivelse fra sygehus.

 • • EPJ - Elektronisk patientjournal

Formål

Beskrive den fysioterapeutiske intervention i forbindelse med træning af patienter opereret med stabiliserende rygoperation på Regionshospital Nordjylland i Frederikshavn med henblik på:

 • • At fysioterapeuterne kender til indhold i rammer og fremgangsmåden for genoptræningen af patienter opereret med stabiliserende rygoperation

 • • At fremme kvaliteten og ensartetheden i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten er instrueret og vejledt i genoptræningsforløbet

 • • At sikre at patienten oplever ensartethed, kvalitet og sammenhæng i behandlingsforløbet, og opnår højest mulig funktionsevne i forhold til at mestre sædvanlige aktiviteter og deltagelse i hverdagen.

Referencer

 1. 1. Nationale kliniske retningslinjer for behandling af lumbal spinalstenose. Sundhedsstyrelsen. 2017

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/NKR-lumbal/NKR-Lumbal-Spinalstenose-13,-d-,10,-d-,17.ashx?la=da&hash=66D4F4702895589AB1610CDFC9E14FA755A1AFBB

 1. 2. Fysisk træning som behandling – 31 lidelser og risikotilstande. Sundhedsstyrelsen. 2018

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2018/fysisk-traening-som-behandling

 1. 3. Stabiliserende operation i ryggen, Frederikshavn. Aalborg Universitetshospital.

 2. 4. https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/ortopaedkirurgi?rnid=hooa01-145

 3. 5. Sådan træner du benet, når du har fået en stabiliserende rygoperation

https://aalborguh.rn.dk/undersoegelse-og-behandling/ortopaedkirurgi-frederikshavn/ortopaedkirurgi?rnid=akuv01-147