Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol ved overdragelse af patient i intermediært og intensivt afsnit

Beskrivelse

Ved overdragelse enten internt i afsnittene eller mellem to afsnit skrives aktuel sygeplejestatus i EPJ samt gives mundtlig rapport, der er en systematisk gennemgang af patientens aktuelle tilstand og sidste døgns observationer samt en vurdering af de aktuelle målte værdier, med henblik på en fremadrettet planlægning af plejen og behandlingen. Således også en gennemgang af medicinliste i EPJ.

Sygeplejersken

 • • Præsenterer sig og identificerer patienten ud fra armbånd, der krydstjekkes med observationsskema. Taler/spørger ind til patienten – virker kommunikationen relevant, virker patienten bange, bevæger patienten sig naturligt, ligger patienten godt?

 • • Observerer og vurderer patientens aktuelle tilstand subjektivt og objektivt, herunder - basisobservationer (se bilag)

  • cerebral status

  • pupiller

  • smerter

  • lejring

  • temperatur

  • ødemer/huden

  • tubeplacering

  • sår/forbindinger

  • dræn

  • ernæring

  • aspirat

  • udskillelser

 • • Vurderer og kontrollerer vitale værdier, ekg samt alarmindstillinger på skopet.

 • • Indstiller transduceren i den rette højde og nulstiller

 • • Kontrollerer respiratoren (stemmer indstillingen overens med det skrevne på observationsskema/ordinerede værdier?)

 • • Kontrollerer alarmindstillinger på respiratoren

 • • Kontrollerer evt. alternativ iltterapi, samt evt. fugtertemperatur

 • • Kontrollerer medicin i sprøjte-/infusionspumperne (stemmer indstillingerne, indhold samt blandingsforhold overens med det skrevne og ordinerede på observationsskemaet.
  Medicinens holdbarhed, udløbstidspunkt, lysbeskyttelse, kompatibilitet samt placering af IV adgange tjekkes)

Kontrollerer infusionsvæsker, holdbarhed og sætter det i forhold til væskeplan

Kontrollerer CVK og PVK

 • • Kontrollerer sondemadspumpe (infunderes sondeernæringen i overensstemmelse med det ordinerede)

 • • Kontrollerer udstyr ved sengeplads

  • O2

  • maskestørrelse

  • ventilationspose tjekkes

  • sug afprøves + sugekateterstørrelse

  • handsker

  • sikkerhedsbriller og masker

  • stetoskop

 • • Kontrollerer sengens og madrassens indstilling.

 • • Kontrollerer øvrige individuelle observations- og plejekrævende opgaver som dialyse, camino, blødning, pacemaker, Swan-Ganz osv.

 • • Dokumenterer relevante kontroller på observationsskema/EPJ

Formål

 • At minimere risiko for utilsigtede hændelser

 • At sikre kontinuitet i pleje og behandling således at relevante oplysninger og planer videreføres.

 • At sikre korrekt indstilling af patientens overvågnings- og behandlingsudstyr, samt at der er overensstemmelse med de grundlæggende og patientspecifikke pleje- og behandlingsmetoder.

 • At tage udgangspunkt i patientens aktuelle situation og være forberedt og parat til at handle på afvigelser.

 • At præsentere sig for patienten og eventuelle pårørende, at skabe ro og tillid.

Referencer

Tove Gulbrandsen, Dag –Gunnar Stubberud. (2015) Intensivsykepleie (3. udgave) Forlag Cappelen Damm Akademisk

Baktoft B, Wolder L. (2016) Intensivsygepleje (1. udgave) Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck