Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PICC-line og/eller Midline kateter på Aalborg Universitetshospital, Thisted

 

Beskrivelse

Lokale retningslinjer i forhold til anlæggelse, observation og pleje af PICC-line og/eller Midline kateter på sygehuset i Thisted. Instruksen er et lokalt tillæg til PICC-line – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af PICC-line for voksne – Aalborg Universitetshospital

Midline – Fremgangsmåde ved anlæggelse, pleje og seponering af Midline for voksne – Aalborg Universitetshospital

 

 

Bestilling af anlæggelse af PICC-line og Midline kateter

Ring til Anæstesiafdelingen, lokal 50451, og aftal anlæggelse. PICC-line anlæggelse kan primært ske onsdag, men aftal eventuelt en anden tid.

Relevante dokumenter vedr. PICC-line og Midline er vedhæftet som bilag.

 

Forberedelse af patienten

Normalt er der ikke behov for blodprøver. Hvis patienten er i AK-behandling, tager afsnittets læge stilling til INR. Patienten behøver ikke være fastende

 

På anlæggelsesdagen går patienten i bad og vasker armene omhyggeligt med sæbe. Patienten må gerne have privat tøj på, men skal have identifikationsarmbånd på og transporteres til Opvågningen i seng

 

Medsend labels (5-7 stk.)

 

Anlæggelse

Registreringsblanket ved anlæggelse af PICC-line og Midline kateter findes i Anæstesiafsnittet. Registreringsblanket og identifikationskort udfyldes af PICC-line Teamet (se bilag).

 

Efter anlæggelsen skal PICC-line katetret røntgenkontrolleres for korrekt placering. Katetret må først tages i brug, når røntgenlægen har godkendt korrekt position.

Midline kateter skal ikke røntgenkontrolleres før brug.

 

PICC-line-forbindingen skiftes tre til fem timer efter anlæggelsen, herefter hver 7. dag eller behov, såvel under indlæggelsen, som i hjemmet (se bilag).

Midline kateter-forbindingen skiftes hver 7. dag eller ved behov.

Skriftlig vejledning til patienten udleveres (se bilag).

 

 

Skift af PICC-line og Midline kateter

Kateteret må ikke skiftes rutinemæssigt. Hvis der opstår skade eller andre problemer, kontaktes i dagtid anæstesien 50451. I vagten kontaktes MAT lokal 50608 eller Anæstesiafsnittet på 50451 (se bilag – Actioncard for stamafdeling)

 

Både PICC-line og Midline katetret må bruges til kontrastindgift ved CT-scanning - se dokumentet CT-kontrastinjektion i PICC-line med automatsprøjte

 

 

Blodprøvetagning

Blodprøver, udtaget fra PICC-line kateter skal begrænses, da risikoen for infektion og thrombosedannelser derved øges. Blodprøvetagning må kun udføres af læge eller sygeplejerske, der har fået instruktion i proceduren.

Midline kateter bør ikke anvendes til blodprøvetagning.

 

I tilfælde af hjemsendelse

Patienter med PICC-line eller Midline kateter kan eventuelt udskrives til fortsat iv-antibiotikabehandling i eget hjem i henhold til gældende samarbejdsaftale og PRI-dokument: Udskrivelse af patient til intravenøs behandling i kommunalt regi.

Sektor-samarbejdsaftalen omfatter følgende områder:
 

  • • Intravenøs antibiotikabehandling

  • • Væskebehandling til korttarmspatienter

  • • Væskebehandling til patienter med akut gastroenteritis

  • • Væskebehandling til dehydrerede patienter

  • • Vanddrivende behandling til hjertesvigtpatienter

  • • Fjernelse af grippernål efter afslutning af kemokur og magnesiumbehandling.

 

Vi observerer patienten det første døgn, så vi sikrer en velfungerende adgang.

Sygeplejerske på stamafsnittet orienterer primærsektor via TSM (tværsektorielle meddelelser) om ønsket iv-behandlingsoverdragelse, hvorefter visitator/hjemmeplejen ringer tilbage for nærmere aftale.

I Thisted og Morsø kommune varetages denne opgave af akutsygeplejersken.

 

Sygehuset i Thisted skal medsende medicin og utensilier i henhold til pakkeliste (se bilag). Sygehusets lager af utensilier findes på Daghospitalet, 4. sal i østfløjen.

 

I tilfælde af komplikationer i hjemmet, der ikke kan løses ved telefonvejledning herfra, bringes patienten til Akutmodtagelsen til tilsyn.

 

I tilfælde af, at primærsektoren løber tør for utensilier og henvender sig på sygehuset, henvises til udskrivende afdeling ELLER udviklingssygeplejerske Kirsten Vinther, tlf. 97650612 eller specialeansvarlig sygeplejerske Pia Christiansen, anæstesien, tlf. 97650030.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker, læger og radiografer på Aalborg UH, Thisted

Samarbejdspartnere i kommunerne

 

Formål

At beskrive retningslinjer i forhold til anlæggelse, observation og pleje af PICC-line og Midline kateter på Aalborg Universitetshospital, Thisted.

 

Referencer

Vi henviser til alle regionale PRI-dokumenter, der omhandler PICC-line.

Informationsmateriale:

Anlæggelse af PICC-line (patientinformation)