Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Diabetes mellitus – perioperativ behandling af voksne

 

Beskrivelse

 

Behandlingsmål

  1. 1. Undgå hypoglykæmi

  2. 2. Undgå svær hyperglykæmi (>14 mmol/l), ketoacidose, dehydrering og elektrolytforstyrrelser

  3. 3. Per- og postoperativt blodsukkerniveau: 6-14 mmol/l

 

Patientens præoperative tilstand herunder diabetesstatus, og det planlagte indgrebs omfang afgør behandlingsplan.
 

Den velregulerede diabetiker uden betydende sendiabetiske manifestationer til elektiv kirurgi frembyder generelt ingen specielle problemer og vil kunne håndteres efter et relativt enkelt regime.

Er diabeten kompliceret og/eller dysreguleret, fordres individualiseret undersøgelses- og behandlingsplan og eventuelt indlæggelse til præoperativ optimering.

 

Præoperativt tilsyn

Diabetesstatus vurderes.

 

Er diabeten velreguleret, eventuelt sandsynliggjort ved hjemme-blodsukker-kontrol eller HbA1c, og tilstanden i øvrigt ukompliceret, kan patienten behandles efter standardregimet.

Vurderes diabeten dysreguleret og/eller kompliceret, fastlægges det nødvendige præoperative undersøgelses- og behandlingsprogram, der kan omfatte medicinsk tilsyn under indlæggelse, kontrol af væske-elektrolyt-nyretal, urinstix, arteriepunktur, EKG.

 

Standardregime (velreguleret Type 1 diabetes og insulinbehandlet Type 2 diabetes, elektiv kirurgi)

For Aalborg UH og Sygehus Thy-Mors henvises til instruksen udarbejdet af Medicinsk Endokrinologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital vedr. GIK-drop: https://pri.rn.dk/Sider/20204.aspx
 

For Sygehus Vendsyssel henvises til følgende instruks vedr. GIK-drop: https://pri.rn.dk/Sider/9600.aspx

 

Forholdsregler ved patienter, som ikke er omfattede af standardregimet

Diæt eller tabletbehandlet Type 2 diabetes (velreguleret, elektiv kirurgi)

Mindre indgreb:

  • • Fasteblodsukker bestemmes. Vanlig antidiabetisk behandling pauseres. I øvrigt ingen særlig behandling
     

Større indgreb, og / eller længerevarende faste (> 8 timer):

  • • Behandles efter standardregimet med GIK-drop efter fasteblodsukker

Akut operation

Velreguleret patient behandles efter standard regimet med GIK-drop efter blodsukker.

 

Dysreguleret patient eventuelt med betydende væske/elektrolyt/syre-base-forstyrrelser:
 

  • • Tilstanden optimeres så vidt muligt præoperativt

  • • Individuel behandlingsplan ordineres, almindeligvis en kombination af GIK-drop og yderligere NaKCl-tilførsel under nødvendig kontrol/observation

  • • Eventuelt medicinsk tilsyn

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter med diabetes mellitus

 

Formål

At sikre adækvat perioperativ kontrol og behandling af diabetes mellitus.

 

Referencer

Jørgen Viby Mogensen og Thomas Vester Andersen. Anæstesi. 2.udgave 2003 side 198-199.

Hermansen K, Madsbad S, Henneberg S, Kehlet H.Diabetes og Kirurgi. Klaringsrapport. Diabetesforeningen 1994.