Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Rum 4 - Thoraxstativ

 

Tænd og sluk

Betjeningsvejledning

Raster

Børn, lille stor

Hvad er godt at tage

Book Manuelt

Tekniske problemer

Oplæringsprogram

Tænd og sluk

 

Tænd: Tryk på den grønne on tast (kun et lille kort tryk) ◉

Clipboard03.jpg

 

Sluk: Tryk på den grå off tast (kun et lille kort tryk)

Clipboard09.jpg

 

 

Betjeningsvejledning

 

1.

Start en undersøgelse

Tryk på Patientlisten så tasten bliver gul-markeret.

 

 

Hvis patientnavnet ikke findes, kontroller da:

 

… er der valgt rigtig arbejdsliste (planlagt)

… er listen opdateret

… er patienten booket i RIS

 

Billede 2

 

Markér den ønskede patientlinje, så linjen bliver blå. Navn og CPR nr. vises i øverste venstre hjørne (1)

 

Klik på tasten Undersøgelse. (2)

 

Vælg Projektion.

 

Billede 4

 

Vælg Projektion.

 

Rutine før hver eksponering kontrolleres:

*

at man har valgt rigtig patient. Kan med fordel foretages på det lille display på venstre side af thoraxstativet.

*

at man har valgt rigtig projektion

*

at man har valgt rigtig raster

*

at røret er i stilling (lys udfor blå og grøn knap) og ”tracking” er aktiveret (hestesko lyser grøn)

*

at indblænding er tilpasset objektet

 

Eksponering

 

Billede er nu blevet eksponeret og vises færdigprocesset på skærmen

 

Skal billedet tages om, markeres projektionen igen.

 

Markeringen hopper automatisk til næste projektion.

 

 

Billedbehandling.

 

Vælg ”VISNING” i fanebladene

Sidemarkering/kommentar

Clipboard13.jpg

Rotation/spejlvending

Clipboard14.jpg

Indramning

Clipboard15.jpg

Nulstil alle ændringer

Clipboard16.jpg

Slet billede

Clipboard17.jpg

Godkend billede

Clipboard18.jpg

Når man er færdig med undersøgelsen klikkes på tasten AFSLUT

 

Billederne sendes nu automatisk til PACS.

 

 

Raster

 

Brug af raster (på thorax stativet hedder det gitter)

 

Rasterstatus ses i nederste venstre hjørne af skærmen og på det lille display på thorax stativet.

 

Clipboard21.jpg

 

Gitter indsat

 

 

Gitter ikke indsat

 

 

Gitter indsat, men ikke påkrævet

 

 

Gitter ikke indsat, men er påkrævet

 

 

Isætning af raster

 

Clipboard22.jpg

 

Tryk på knappen (1), hvis den gule lysdiode ikke lyser

Clipboard23.jpg

 

Indsæt gitteret (2) i åbningen, indtil det ikke kan komme længere.

 

 

Gitteret flytter sig automatisk til startpositionen.

Den gule lysdiode blinker først, hvorefter den lyser konstant.

 

 

Børn, lille stor

 

Patientstørrelsen vælges automatisk ud fra patientens CPR-nr.

Clipboard19.jpg

 

Ikonet viser den valgte patienttype f.eks. ”normal patient”

 

Clipboard20.jpg

Hvis du ønsker at ændre patientstørrelse:

Tryk på pilen og vælg den ønskede størrelse f.eks. ”Ekstra stor”.

 

 

Hvad er godt at tage

 

Thorax

Col. Cervicalis

Skulder

Clavikel

AC-led

Humerus

Col. Thoracalis (stående)

Col. Lumbalis (stående)

Knæ (stående

 

 

Book Manuelt

 

 • • Nederst i venstre hjørne er et ikon med en mand med et + vælg dette ikon

 • • Indtast CPR-nummer under ID

 • • Udfyld rubrikker ind til ”præfiks”

 • • Helt til højre ses undersøgelser

 • • Vælg relevante undersøgelser og projektioner, ved at dobbelt klikke på disse

 • • Tryk ok

 

 

Tekniske problemer

 

 • • Skriv i Logbog til fejlrapportering.

 • • Snak med afsnitsleder og evt. teknisk afdeling sygehus Thy-Mors om, de kan løse problemet.

 • • Kontakt til Philips

 • • Telefon 80 30 30 35

 • • Apparatet hedder Digital Diagnost

 • • Tech id : DK 4144

 • • Halvårlig service aftales mellem afsnitsleder og Philips for et år af gangen.

 

 

Oplæringsprogram

 

 • • Tjekliste Rum 4 Thoraxstativ

 • • Tænd – sluk

 • • Gennemgang af betjeningsvejledning

 • • Brug af raster

 • • Manuel indtastning