Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Aalborg UH – Radiologisk – Dokumentsamling

 

Generelt

 

Sekretær – Generelt – Overskrift i PRI-dokumenter for sekretærer

 

Sekretær – Generelt – Tips og tricks til PRI

Far

 

 

Hobro

 

 

Nord

 

Receptionen/bookingen

 

Sekretær – Nord – Arbejdsopgaver informationen

 

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Håndtering af Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi

 

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – KTP-listen for mammapatienter fra praksis og mammografiscreeningen

 

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Markører for brystkræftpakker

 

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Oprettelse af interne henvisninger for Brystkirurgisk Afdeling

 

Sekretær – Nord – Receptionen/bookingen – Procedure vedrørende patienter, som skal viderehenvises til Brystkirurgisk Afdeling

 

 

 

Sekretariatet

 

Sekretær – Nord – Arbejdspladsbeskrivelse sekretariatet

 

Sekretær – Nord – Morgenarbejde

 

Sekretær – Nord – Tjekskema for lægesekretærelever

 

 

Syd

 

Alle

 

Sekretær – Syd – Stuelister fra Bookplan

 

 

 

CT-teamet

 

Sekretær – CT-teamet – 2 henvisninger fra 2 forskellige henvisende instanser

 

Sekretær – CT-teamet – Dødelisten

 

Sekretær – CT-teamet – Konferencesporet Sekretærbesked

 

Sekretær – CT-teamet – Ofte stillede spørgsmål fra henvisende instanser eller patienter

 

Sekretær – CT-teamet – Revurderinger til Optimus

 

Sekretær – CT-teamet – Revurderinger til TMC

 

Sekretær – CT-teamet – RU af thorax på lungemedicinske patienter

 

Sekretær – CT-teamet – Tjek Optimus-spor

 

Sekretær – CT-teamet – Tjek TMC-spor og kritiske fund

 

Sekretær – CT-teamet – Vejledning til booking af CT-skanninger

 

Genindkald af patient, hvor kontrasten er gået subkutant

 

 

 

MR-teamet

 

Sekretær – MR-teamet – Håndtering af Tjekskema: Kræft i hjernen

 

Sekretær – MR-teamet – Håndtering af Tjekskema: Prostatacancer

 

Sekretær – MR-teamet– MR-papirhenvisninger/metalskema

 

 

 

Receptionen

 

 

 

Serviceteamet

 

Sekretær – Serviceteamet – DVD-billeder til indskanning i PACS

 

Sekretær – Serviceteamet – Fremsendelse af undersøgelse på sikker mail

 

Sekretær – Serviceteamet – Håndbrænding af DVD fra arbejdsstation

 

Sekretær – Serviceteamet – Udskiftning af CPR-nummer

 

 

 

Skaderøntgen

 

Sekretær – Skaderøntgen – Rekvirering af billedoverførsel

Sekretær – Skaderøntgen – Undersøgelser på Skadekonference-spor

 

 

 

UL-teamet

 

Sekretær – UL-teamet – KRC-konference (kolorektal cancerkonference)

 

Sekretær – UL-teamet – Midlertidige CPR-numre

 

Sekretær – UL-teamet – Opgaver forud for RFA-behandling

 

Sekretær – UL-teamet – Renovaskulær konference

 

Sekretær – UL-teamet – ØGC-konference (øvre gastrointestinal cancerkonference

 

 

Fælles

 

Sekretær – Fælles – Aflysning af udeblevet patient + KOR-notat

 

Sekretær – Fælles – Befordringsgodtgørelse

 

Sekretær – Fælles – Blanklisten

 

Sekretær – Fælles – Efterregistrering af undersøgelser

 

Sekretær – Fælles – Forberedelse af patienter, som er indlagt på andre sygehuse

 

Sekretær – Fælles – Fremsendelse af beskrivelse eller henvisning på sikker mail

 

Sekretær – Fælles – Henvisninger på grønlandske og færøske patienter

 

Sekretær – Fælles – Håndtering af selvbookinghenvisninger

 

Sekretær – Fælles – Indskanning i PACS

 

Sekretær – Fælles – Konstanstest

 

Sekretær – Fælles – Oprettelse af rekvisition til blodprøve

 

Sekretær – Fælles – Personnavne i visitatorkolonnen i RIS

 

Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 

Sekretær – Fælles – Rekvirering af billedoverførsel eller rekvirering af undersøgelse på mail

 

Sekretær – Fælles – Rykkere

 

Sekretær – Fælles – Røntgenundersøgelse af thorax obs. lungekræft/obs. hæmoptyse

 

Sekretær – Fælles – Stuelister fra Bookplan

 

Sekretær – Fælles – Svardato

 

Sekretær – Fælles – Tolk

Sekretær – Fælles – Ændring af sygdomsforløb

 

 

 

Administration

 

Sekretær – Administration – Bestilling af taxakort

 

Sekretær – Administration – Manglende beskrivelser ældre end 10 dage

 

Sekretær – Administration – Optælling i RIS inden overlægemøder

 

Sekretær – Nord – Sekretariatet – Tjekskema: Henvist fra os selv

 

 

 

Booking

 

Sekretær – Booking – Book en aftale

 

Sekretær – Booking – Opret en huske- eller genbookingsliste i Bookplan

 

Sekretær – Forløbsbooking

 

Sekretær – Sæt/find pt. på standby-liste

 

Sekretær – Find en patients aftaler

 

 

 

Diverse

 

Henvisning - Test

 

 

 

EasyViz/RIS

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Aflysning af en booket aftale

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Afslutning af undersøgelser der er aflyste

Sekretær – EasyViz/RIS - Brugervejledning

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Fjernelse af visning af inaktive spor

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Generel note

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Søgning i RIS

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Sådan findes rådata i EasyViz

Sekretær – EasyViz/RIS – Tilføjelse i Generel note på rekvisitioner med status ”klar til booking”

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Tjek om undersøgelser ligger fejlagtigt til diktat og verificering

 

Sekretær – EasyViz/RIS – Ændring af status fra ”klar til booking” til ”klar til visitation”

 

 

 

Henvisninger/henvisningspostkassen

 

Patienter uden edifacthenvisning

 

Sekretær – Henvisningspostkassen – Find udskrevne/slettede henvisninger samt henvisninger hvor CPR-nummer er udskiftet

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen - Generelt

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen – Indkaldelse af patienter i arresten

 

Sekretær – henvisningspostkassen – Tøm postkassen – interne henvisninger

 

Sekretær – henvisningspostkassen – Tøm postkassen – eksterne henvisninger

 

Sekretær – henvisningspostkassen – Postnumre

 

Sekretær – Henvisninger/henvisningspostkassen – Selvbetalere

 

 

 

NordEPJ

 

Opret rekvisition i NordEPJ

 

Sekretær – NordEPJ – Afsendelse af korrespondancenotater

 

Sekretær – NordEPJ – Kopiering af røntgensvar til korrespondancebrev til andre instanser

 

Sekretær – NordEPJ – Læsning af notater fra Billeddiagnostisk Område

 

Sekretær – NordEPJ – Sådan tjekkes eGFR

 

 

 

Omvisiteringer

 

Sekretær – Omvisiteringer – Omvisitering af bookede henvisninger

 

Sekretær – Omvisiteringer – Omvisitering af henvisninger mellem Billeddiagnostisk Afdelings matrikler

 

 

 

Ophængninger/revurderinger

 

Sekretær – Ophængninger/revurderinger - Aflysning

 

Sekretær – Ophængninger – Ikke peroperative undersøgelser

 

Sekretær – Ophængninger – Peroperative undersøgelser

 

Sekretær – Ophængninger – Revurderinger

 

Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

 

 

 

PACS

 

PACS – Aalborg UH – Radiologisk – Dokumentsamling

 

 

 

PAS

 

Sekretær – PAS – Find notat i notatoversigten

 

Sekretær – PAS – Indskrivning af henvisning

 

Sekretær – PAS – Indskrivning af telefonnummer

 

Sekretær – PAS – Koder og genvejstaster

 

Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP)

 

Sekretær – PAS – Læsning af henvisning

 

 

 

Registrering

 

Sekretær – Registrering – AZAC-koder

 

Sekretær – Registrering – Rettelser af fejl på fejllisten i EasyViz

 

Sekretær – Registrering – Fejlliste – Henvisninger uden beskrivelsestrin, 1 år

 

Sekretær – Registrering – Flyt procedure til andet forløb

 

Sekretær – Registrering – KTP

 

Sekretær – Registrering – KTP-listen for assistancer (ambulatorier og sengeafdelinger)

 

Sekretær – Registrering – KTP for praksis

 

Sekretær – Registrering – KTP – 2 undersøgelser udført samme dag knyttes på samme indskrivning

 

Sekretær – Registrering – KTP-listen for ophængninger

 

Sekretær – Registrering – Lås procedure op i PAS (SE,LÅS)

 

Sekretær – Registrering – Prioritering af KTP-listen samt vigtige forhold og undtagelser for henvisende instanser

 

 

 

Skrivning

 

Sekretær – Skrivning – Prioritering af skrivning

 

Sekretær – Skrivning – Retningslinjer for skrivning af radiologiske beskrivelser

 

Sekretær – Skrivning – Signering

 

Sekretær – Skrivning – Skrivning af mammografier og biopsisvar

 

Sekretær – Skrivning – Tjek Mirsk og RIS

 

 

 

Vagt

 

Sekretær – Vagt – Aftenvagt hverdage

 

Sekretær – Vagt – Dagvagt søn- og helligdage

 

Sekretær – Vagt – Morgenarbejde/7-vagt

 

 

Mammografiscreening

 

Sekretær – Mammografiscreening – Arbejdsdiagram

 

Sekretær – Mammografiscreening – Booking af udvidet tid til kørestolsbrugere, bevægelseshæmmede, udviklingshæmmede og andre

 

Sekretær – Mammografiscreening – Framelding

 

Sekretær – Mammografiscreening – Fremsøgning af elektronisk spørgeskema

 

Sekretær – Mammografiscreening – Fremsøgning af tidligere undersøgelser

 

Sekretær – Mammografiscreening – Genudskrivning af svarbreve

 

Sekretær – Mammografiscreening – Implantater

 

Sekretær – Mammografiscreening – Indkaldelsesprocedure (Booking)

 

Sekretær – Mammografiscreening – Indkaldelse i næste runde

 

Sekretær – Mammografiscreening – Kvinder der rykker for svar på undersøgelsen

 

Sekretær – Mammografiscreening – Indskrivning af telefonnummer i PAS

 

Sekretær – Mammografiscreening – Kvinden ønsker screening i Hjørring, Thisted eller Aalborg

 

Sekretær – Mammografiscreening – Ombooking af tider

 

Sekretær – Mammografiscreening – Oprettelse af ressourceplaner

 

Sekretær – Mammografiscreening – Overgang fra klinisk mammografi til screening

 

Sekretær – Mammografiscreening – Passiv periode

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udskriv dagsoversigt

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udskrivning af svarbreve

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udskrivning af rykkerbreve

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udvidet tid eller fast stue efter endt undersøgelse