Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Aalborg UH – Radiologisk – Dokumentsamling

 

Nord

 

Receptionen/bookingen

 

Sekretær – Nord – Arbejdsopgaver informationen

 

Sekretær – Nord – Håndtering af Tjekskema: Mammacancer / mammabiopsi for patienter henvist fra praksis og mammografiscreeningen

 

Sekretær – Nord – Markører for brystkræftpakker

 

Sekretær – Nord – Ændring af forløbslabel på brystkræftpakker

 

Skrivesiden

 

Sekretær – Nord – Arbejdspladsbeskrivelse

 

Sekretær – Nord – Morgenarbejde

 

Sekretær – Nord – Tjekskema for lægesekretærelever

 

 

Syd

 

Alle

 

Sekretær – Syd – Stuelister fra Bookplan

 

CT-teamet

 

Sekretær – CT-teamet – Dødelisten

 

Sekretær – CT-teamet – Ofte stillede spørgsmål fra henvisende instanser eller patienter

Sekretær – CT-teamet – Revurderinger til TMC

 

Sekretær – CT-teamet – RU af thorax på lungemedicinske patienter

 

Sekretær – CT-teamet – Tjek TMC-spor og kritiske fund

 

Knogleteamet

 

 

 

MR-teamet

 

Sekretær – MR-teamet– MR-papirhenvisninger/metalskema

 

Receptionen

 

 

 

Serviceteamet

 

Sekretær – Serviceteamet – Udskiftning af CPR-nummer

 

UL-teamet

 

Sekretær – UL-teamet – KRC-konference (kolorektal cancerkonference)

 

Sekretær – UL-teamet – Midlertidige CPR-numre

 

Sekretær – UL-teamet – Opgaver forud for RFA-behandling

 

Sekretær – UL-teamet – Renovaskulær konference

 

Sekretær – UL-teamet – ØGC-konference (øvre gastrointestinal cancerkonference

 

 

Fælles

 

Sekretær – Fælles – Aflysning af udeblevet patient + KOR-notat

 

Sekretær – Fælles – Befordringsgodtgørelse

 

Sekretær – Fælles – Blanklisten

 

Sekretær – Fælles – Efterregistrering af undersøgelser

 

Sekretær – Fælles – Konstanstest

 

Sekretær – Fælles – Nye arbejdsgange i forbindelse med Corona/COVID-19

 

Sekretær – Fælles – Oprettelse af rekvisition til blodprøve

 

Sekretær – Fælles – Regler for beskrivelses- og konferencespor

 

Sekretær – Fælles – Rykkere

 

Sekretær – Fælles – Tjekskema: Henvist fra os selv

 

Sekretær – Fælles – Svardato

 

Sekretær – Fælles – Vejledning til undersøgelser på Skadekonference-sporet

 

 

 

Administration

 

Sekretær – Administration – Bestilling af taxakort

 

Sekretær – Administration – Manglende beskrivelser ældre end 15 dage

 

Sekretær – Administration – Optælling i RIS inden overlægemøder

 

 

 

Henvisninger - henvisningspostkassen

 

Patienter uden edifacthenvisning

 

Sekretær – Henvisningspostkassen – Find udskrevne/slettede henvisninger samt henvisninger hvor CPR-nummer er udskiftet

 

Sekretær – henvisningspostkassen – Tøm postkassen – interne henvisninger

 

Sekretær – henvisningspostkassen – Tøm postkassen – eksterne henvisninger

 

Sekretær – henvisningspostkassen – Postnumre

 

Sekretær – Henvisninger – Selvbetalere

 


Ophængninger

 

Sekretær – Ophængninger – Ikke peroperative undersøgelser

 

Sekretær – Ophængninger – Instruks til indskanning af ophængningshenvisninger

 

Sekretær – Ophængninger – Peroperative undersøgelser

 

Sekretær – Ophængninger – Revurderinger

 

 

 

Sekretær – Ophængninger – Oversigt over konferencer til brug ved ophængninger

 


Skrivning

 

Sekretær – Skrivning – Prioritering af skrivning

 

Sekretær – Skrivning – Retningslinjer for skrivning af radiologiske beskrivelser

 

Sekretær – Skrivning – Signering

 

Sekretær – Skrivning – Skrivning af mammografier og biopsisvar

 

Sekretær – Skrivning – Tjek Mirsk og RIS

 

 

Booking

 

Sekretær – Booking – Book en aftale

 

Sekretær – Booking – Opret en huske- eller genbookingsliste i Bookplan

 

Sekretær – Forløbsbooking

 

Sekretær – Sæt/find pt. på standby-liste

 

Sekretær – Find en patients aftaler

 

 

 

Registrering

 

Sekretær – Registrering – AZAC-koder

 

Sekretær – Registrering – Rettelser af fejl på fejllisten i EasyViz

 

Sekretær – Registrering – Fejlliste – Henvisninger uden beskrivelsestrin, 1 år

 

Sekretær – Registrering – KTP

 

Sekretær – Registrering – KTP for praksis

 

Sekretær – Registrering – KTP – 2 undersøgelser udført samme dag knyttes på samme indskrivning

 

Sekretær – Registrering – KTP-listen for ophængninger

 

Sekretær – Registrering – KTP-listen for mammapatienter fra praksis og mammografiscreeningen

 

 

EasyViz/RIS

 

Sekretær – EasyViz – Sådan findes rådata i EasyViz

 

Sekretær – Afslutning af undersøgelser der er aflyste

 

Sekretær – RIS – Fjernelse af visning af inaktive spor

 

 

 

PACS

 

PACS – Aalborg UH – Radiologisk – Dokumentsamling

 

 

 

PAS

 

Sekretær – PAS – Find notat i notatoversigten

 

Sekretær – PAS – Indskrivning af papirhenvisninger

 

Sekretær – PAS – Indskrivning af telefonnummer

 

Sekretær – PAS – Korrespondancenotater (KOR) og forespørgselsnotater (FSP)

 

Sekretær – PAS – Læsning af henvisning

 

 

 

Vagt

 

Sekretær – Vagt – Aftenvagt hverdage

 

Sekretær – Vagt – Dagvagt søn- og helligdage

 

Sekretær – Vagt – Morgenarbejde/7-vagt

 

 

Mammografiscreening

 

Sekretær – Mammografiscreening – Arbejdsdiagram

 

Sekretær – Mammografiscreening – Booking af udvidet tid til kørestolsbrugere, bevægelseshæmmede, udviklingshæmmede og andre

 

Sekretær – Mammografiscreening – Framelding

 

Sekretær – Mammografiscreening – Fremsøgning af elektronisk spørgeskema

 

Sekretær – Mammografiscreening – Fremsøgning af tidligere undersøgelser

 

Sekretær – Mammografiscreening – Genudskrivning af svarbreve

 

Sekretær – Mammografiscreening – Implantater

 

Sekretær – Mammografiscreening – Indkaldelsesprocedure (Booking)

 

Sekretær – Mammografiscreening – Indkaldelse i næste runde

 

Sekretær – Mammografiscreening – Kvinder der rykker for svar på undersøgelsen

 

Sekretær – Mammografiscreening – Indskrivning af telefonnummer i PAS

 

Sekretær – Mammografiscreening – Kvinden ønsker screening i Hjørring, Thisted eller Aalborg

 

Sekretær – Mammografiscreening – Ombooking af tider

 

Sekretær – Mammografiscreening – Oprettelse af ressourceplaner

 

Sekretær – Mammografiscreening – Overgang fra klinisk mammografi til screening

 

Sekretær – Mammografiscreening – Passiv periode

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udskriv dagsoversigt

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udskrivning af svarbreve

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udskrivning af rykkerbreve

 

Sekretær – Mammografiscreening – Udvidet tid eller fast stue efter endt undersøgelse