Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Afdelingspolitikker – Aalborg UH – Radiologisk – Dokumentsamling

 

Arbejdstilrettelæggelse i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

 

Læger

 

Læger - Retningslinje for ferie for lægerne på Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

 

Læger - Instruks for ansøgning til kurser for lægerne på Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus

 

Læger – Sygemelding for læger Radiologisk Afdeling, Aalborg UH

 

Patientidentifikation på somatiske sygehuse i Region Nordjylland

 

Informeret samtykke

 

Visitation – Informeret samtykke ved omvisiterede radiologiske undersøgelser

 

MUS

 

Afholdelse af udviklingssamtaler i Radiologisk Afdeling, Aalborg Sygehus (MUS)

 

Sygemelding

 

Afdelingsprofil - Politik for syge- og raskmelding

 

CAVE registrering

 

Registrer lægemiddelallergi – Clinical Suite

 

Utilsigtede hændelser

 

Rapportering af en utilsigtet hændelse

 

Tolkebistand ved kontraststofinjektion

 

Tolkebistand til patienter der skal have kontraststofinjektion og som ikke taler/forstår dansk

 

Strålebeskyttelse

 

Retningslinje vedrørende røntgenundersøgelse af kvinder i den fertile alder

 

Lægemidler i Radiologisk Afdeling

 

Ansættelse

 

Sundhedsstyrelsen – Opslag i autorisationsregistret

 

Cirkulære om ophævelse af cirkulære om forevisning af autorisation som læge ved ansættelse i lægestillinger

 

Vejledning om kontrol af autorisationsstatus ved ansættelse af autoriseret sundhedspersonale

 

Graviditetspolitik for Radiologisk Afdeling

 

Omsorg for afdøde patienter i Radiologisk Afdeling

 

Uniformsetikette - uniformsregler

 

Voldspolitik - Radiologisk Afdeling, Aalborg Universitets Hospital

 

Mobning – Actioncard

 

Retningslinje for brug af mail i Region Nordjylland

 

Retningslinjer for pårørendes adgang til betjeningsrum og patientdata

 

Betaling, udenlandske patienter uden gyldigt gult sygesikringsbevis