Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Samarbejde – Aalborg UH - Radiologisk – Dokumentsamling

 

Samarbejdsaftale vedrørende patienter, der skal til billeddiagnostiske undersøgelser på Aalborg Universitetshospital fra andre sygehuse i Region Nordjylland

 

Samarbejdsvejledning mellem Aarhus Universitetshospital og Radiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital

Samarbejdsaftale mellem Ortopædkirurgisk afdeling og Radiologisk afdeling vedrørende tilsyn fra ortopædkirurgisk mellemvagt ved ekstravasation i forbindelse med IV kontrast på elektive, ambulante patienter

Samarbejde – Henvisning – Visitation – Praktiserende læger

Henvisning – Bemyndigelse til sygeplejersker ansat i Apopleksiafsnit 6Ø

Samarbejdsaftale for røntgen af thorax mellem afdeling T og Radiologisk afdeling

Samarbejdsaftale – Børnemodtagelsen anlægger perifert venekateter

Samarbejdsaftale – MR-skanning af cerebrum, ryg, øre, næse og hals fra Aalborg Sygehus

Samarbejdsaftale – Radiologisk afdeling og A-anæstesien

Samarbejdsaftale – Åbent Ambulatorium

Samarbejdsaftale vedr. akut CT af intensive patienter med behov for anæstesiledsagelse

Samarbejdsaftale – NYDA - Radiologisk Afdeling

Samarbejdsaftale – ATC - Radiologisk Afdeling

Samarbejdsaftale – Angio-karkirurgisk afdeling og Dasy

Samarbejdsaftale for PVK mellem afdeling S og Radiologisk afdeling

Oversigt over abdomen mhp. Sondekontrol - Beskrivelse

Arbejdsgang for røntgen af thorax (Pneumothorax, CVK, Port, PICC-line)

Røntgen af thorax på sengeafdelinger

Samarbejde mellem NHH og Radiologisk Afdeling, SAH projekt

AHA arbejdsgang