Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Cannabis og graviditet

 

Baggrund

Cannabis (hash, marihuanna) er et illegalt, men til gengæld mest udbredte narkotika i Danmark.

Det psykoaktive stof i cannabisplanten er delta-9-tetrahydrocannabiol, THC. Planten indeholder mindst 85 forskellige cannabioler. THC og cannabidiol, CBD, er de vigtigste.

Halveringstiden for THC er 2-5 døgn. Ryges hash flere gange om ugen, ophobes det.

Cannabis kan indtages som hash (olie), hasish (resin) og marihuanna (tørrede blomster og blade).

Cannabis er lipofilt og et lille molekyle, der går over placentabarrieren og blod-hjernebarrieren ligesom det opkoncentreres op til 8 gange i modermælk i forhold til plasma.

 

Virkning

 

Fysiologiske virkninger:

Øget puls, røde øjne, tørst og trang til sukker. Pupilstørrelse påvirkes ikke.

Dødsfald på grund af overdosering med hash er ikke beskrevet.

 

Psykologiske virkninger:

Hash er et sløvende rusmiddel, der svækker evnen til at gennemføre komplekse bevægelser, nedsætter reaktionsevnen og hæmmer indlæring og hukommelse. Rusen er karakteriseret ved afslappethed, eufori, glæde og selvtillid. Nogle kan pludselig opleve depression og akut panikangst.

Den psykiske afhængighed kan være udtalt.

 

Ved ophør med indtagelse kan der optræde lettere abstinenssymptomer: irritabilitet, søvnløshed og nervøsitet.

 

Cannabis er det mest udbredte rusmiddel, også blandt gravide. Forbruget af hash i Danmark er højst blandt de unge. 42 % i aldersgruppen 16-24 år har prøvet hash og 24 % af de 16-24-årige har brugt hash inden for det seneste år.

Der er meget sparsom evidens på området, når det gælder graviditet og neonatalperiode.

 

Visitation

Der skal spørges om rusmiddelforbrug, herunder hashforbrug, ved 1. svangreundersøgelse hos egen læge og ved første jordemoderkonsultation.

Har den gravide et aktuelt hashforbrug eller et hashforbrug inden for de sidste 2 år henvises hun til Familieambulatoriet.

Der kan være blandingsmisbrug.

Samlet er der indikation for at anbefale ophør af cannabisforbrug under graviditet.

 

Graviditet

Der er ikke fundet øget risiko for misdannelser sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Der er ikke fundet øget risiko for spontan abort.

Cannabis under graviditet kan være associeret med fødsel af børn med lavere fødselsvægt og mindre hovedomfang.

Der gøres tilvækstscanninger afhængigt af forbrugets størrelse, sideforbrug og associerede forhold.

Der scannes også med det formål at øge tilknytningen mellem den gravide og fosteret.

 

Barn

Der er sjældent egentlige abstinenssymptomer, men det kan ses.

Familieambulatoriets pædiater afgør, om barnet kan gå på Barselafsnit B11 eller skal observeres på Neonatalafdeling.

Der er ingen specifik behandling af cannabisabstinenser hos nyfødte. Der behandles symptomatisk med Fenobarbital.

De nyfødte kan have uspecifikke tegn på abstinens: Hyperrefleksi, søvnforstyrrelser og skinger gråd, men samlet set mildere symptomer end efter eksponering for andre rusmidler.

Der er øget risiko for vuggedød hos cannabiseksponerede børn, også i hjem hvor kun barnefaderen bruger cannabis.

 

Amning

Cannabis koncentreres op til 8 gange i modermælk, og det har lang halveringstid.

Større, kronisk cannabisforbrug må derfor forventes at kunne give anledning til kumulative doser hos barnet.

Kvinden skal derfor informeres om, at barnet kan blive mere påvirket end hun selv bliver af stoffet.

Kvinden anbefales at reducere sit forbrug, helst ophøre helt.

 

Urinscreening for cannabis

Ved cut-off værdi på 50 ng/ml kan testen være positiv i 4-8 uger ved tidligere dagligt forbrug, 1-4 døgn ved sporadisk forbrug.

Se særskilt instruks: screening af urin for medikamenter.

 

Kilde:

Sandbjerg Guideline 2015

Familieambulatoriet