Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Akutte urologiske tilstande Thy-Mors

Beskrivelse

Akut udredning og behandling af urologiske tilstande.

Akut scrotum

Torsio testes

Ses hos yngre børn/mænd. Sjældent > 30 år.

Ved klar mistanke akut OP uden tidsspild på ul. Scanning. Ved uklar diagnostik suppleres med scanning.

Eksploration på scrotum. Testes detorkveres, og fjernes ved fortsat devitalitet efter 5-10 min. Efterfølgende fiksering af begge testes.

Episoder med ”subtorsio” fikseres begge testes ved elektiv indgreb.

 

Epididymitis

Klinisk diagnose supleres med ul. Scanning for udelukkelse af tumor/abscess.

Behandling

< 35 år (clamydia infektion + podning): Erytromycin/Azithromycin eller Tetracyklin

>35 år: Ciprofloxacin

Behandling som standard po. supleres med standard smerteterapi

 

Urinvejsinfektion (UVI)

Typisk en ascenderende infektion forårsaget af g.neg. stave og her hyppigst E.coli

Definitioner og udredning. Se PRI Thisted Urinvejsinfektioner – udredning og behandling”

Behandling iht antibiotikaguide Region Nordjylland:

Primær ukompliceret Pivmecillinam 400mg x 3 i 3 dage alternativt eller v. penicillin allergi Sulfametizol 1 g x 2 i 3 dage

Ved pyelonephritis eller sepsis: Ampicillin 1g x 4, +/- gentamycin 5mg/kg x 1 alternativt eller v. penicillinallergi: Ciprofloxacin 500 mg x 2 i 3 – 6 dage I øvrigt iht. dyrkningssvar

 

Urinvejstraumer

Se Urinvejstraumer

Antal i DK:

Nyrer ca. 100, Blærelæsion ca. 5. Uretra ca. 10.

 

Nyrelæsion

Akut CT (med/uden kontrast) ved. mak. Hæmaturi og mik. Hæmaturi hos børn.

Ved CT forandring som mistænker nyre/nyrekarlæsion konfereres med Ålborg. Retroperitonealt hæmatom lades urørt.

Behandling: åbentstående blærekateter. Cirkulatorisk stabilisering

 

Blærelæsion

Ofte led i omfattende traumatologi med pelvis fractur.

Diagnose stilles v. CT. Scanning eller Cystografi.

Mindre perforationer behandles med åbentstående kateter i 10 dage. Konferer med Ålborg.

 

Uretralæsioner pars membranacea (avulsio prostatae)

Mænd, Højhastighedstraume, Pelvisfractur

Blødning fra uretra, anuri – vandladningsbesvær – Må ikke få kateter transuretralt. Nærmere udredning og behandling foregår i Ålborg som har Landsfunktion.

 

Uretralæsioner pars bulbosa

Hævelse af scrotum og penis.

Us. med uretrografi. Behandles med TOP kateter i 10 dage.

 

Testeslæsion

Observation, sjældent OP (Konferer med Ålborg)

Penislæsion (fractura penis)

Hævelse og misfarvning af penis. Samtidig uretra læsion??

Akut OP ved corpus cavernosus læsion, OP foregår v. urolog.

 

Urinretension

Infravesikal

Primært forsøges anlæggelse af uretral kateter (nr 16 -18). OBS!!!! Såfremt dette ikke er muligt anlægges Suprabubisk kateter. Se ”Suprapubisk kateter – Topkateter

Suprapubisk kateter giver færre gener og færre komplikationer end uretralkateter

Kontraindikation: indhold < 300 ml., blærecancer (spredningsrisiko), Uretralæsion (Avulsio). Forsigtighed ved: Tidl. Operation suprapubisk, Blodfortyndende behandling.

Vær opmærksom på hyperurifase og elektrolyt påvirkning efter aflastning. Monitoreres på sengeafdeling med TOKS hv. 3 time, døgndiurese, elektrolytter 1 – 2 gange/dag.

 

Supravesikal afløbshindring

Verificeres ved creatininforhøjelse og ul. Scanning.

Aflastes akut med JJ-kateter eller nefrostomikateter. Konferer med Ålborg.

 

Hæmaturi

Journaloptagelse, tidligere urologiske problematikker, Blodfortyndende behandling/overbehandling

Akut behandling: Cirkulatorisk stabilisering, smertebehandling og aflastning.

Aflastes med Hæmaturikateter ch. 20 – 24 Se ”Anlæggelse af hæmaturikateter

Ved fortsat retension (=Blæretamponade) forsøges manuel eller kontinuerlig skyl og ved stadig manglende afløb konfereres med Ålborg omk. overflytning.

Pt. med kontinuerlig skyl på hæmaturikateter TOKS vurderes 3 – 6 gange/daglig eller efter vurdering, der føres væskeregnskab for indgift/udgift såvel systemisk som i blærekredsløbet. Der måles væsketal daglig.

 

Urolithiasis

Se Urolithiasis (øvre urinveje)

Diagnosen stilles ud fra typisk smerte-anamnese og mikroscopisk hæmaturi. Verificeres ved CT-urografi.

Uretersten problematikker:

  • Nyrepåvirkning, selv let creatininforhøjelse er udtryk for stor nyrepåvirkning hos ellers rask pt.

  • Febrilia, må mistænke en proximal UVI

I begge tilfælde konfereres med Ålborg ellers afventes konference næste dag. Pt. holdes fastende. Sten < 5-7 mm vil typisk afgå spontant.

Smertestillende behandling NSAID eller opioider.

Evt OP med stenekstraktio eller JJ-kateter og efterfølgende ESWL

Alle ureterstens patienter skal efterkontrolleres efter 2 uger med ”tom CT”, for at se at han er stenfri

 

Postoperativ opfølgning i vagten

Følge den plan der fremgår af operationsnotat.

Følge retningslinjer for TOKS værdier og ageren herpå.

Hæmaturi: se ovennævnte, evt. suppleret med ”handskestræk” på skyldekateter efter TURP.

Ved skyl efter TURP/TURB meget omhyggelig væskeregnskab både systemisk og i blære-skyl cirkulationen. Blæretamponade kræver ultimativ operativ indgriben hvis man ikke kan komme igennem med manuelt skyl. Patienten følges med daglige væsketal og infektionstal.

Uretralkateter fjernes 1. postoperative dag hvis hæmaturigrad tillader dette, og der ikke er andet anført i operationsbeskrivelsen. Patienten kan udskrives typisk til ambulant opfølgning i urologisk regi når der har været spontan vandladning.

 

Hypertrophia prostatae

”Tur-P(trans-Uretral-Resektion af Prostata) – sygepleje”

Tur-B (Trans-Uretral-Resektion af blæren) – sygepleje”