Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsforløb i forbindelse med orto-kirurgi

Beskrivelse

Inden orto-kirurgi skal patienten have optaget fuldt materiale til vurdering af, hvilken operation, der skal laves, samt have gennemført en tandregulering med faste bøjler i OK og UK.

Patienten hentes i venteværelset. Der tjekkes Cpr.nr.

Patienten informeres om, hvad der skal foregå i dag, patienten skal acceptere.

Besøg 1:

 1. 1. Klinisk fotoserie med henblik på operationsplanlægning og dokumentation.

 2. 2. Røntgenoptagelser med henblik på operationsplanlægning og dokumentation.

 3. 3. Diverse informationer om evt. behandling, hygiejne mm.

 

Besøg 2:

 1. 1. Digitale aftryk af overkæbe og underkæbe samt sammenbid med triosscanner. Disse lagres i Dolphin og Ortoanalizer.

 2. 2. Enorale røntgenbilleder af overkæben af tandplejer.

 3. 3. Der laves registreringer af tandplejer.

Der gives informationer om kost, renhold mm.

 

Besøg 3:

 1. 1. Registreringer ved specialtandlæge i ortodonti.

 

Besøg 4:

 1. 1. Samtale med specialtandlæge i ortodonti samt tandplejer, hvor behandlingsforslaget fremlægges.

 

Besøg 5:

 1. 1. Evt. ekstraktion af tænder inden opstart med bøjler.

 

Besøg 6:

 1. 1. Tænderne pudses af med pimpsten, så overfladen er ren.

 2. 2. Der sættes brackets på med plast samt separeres ved 6 års tænderne med elastikker.

 3. 3. Der sættes små rør på 7+7, 7-7 med plast.

 4. 4. Der gives forskellige informationer om kost, renhold mm.

 

Besøg 7:

 1. 1. Tænderne pudses af med pimpsten, så overfladen er ren.

 2. 2. Der tilpasses og cementeres bånd på 6+6, 6-6.

 3. 3. Der sættes buer i OK og UK.

 4. 4. Der gives en grundig instruktion i tandbørstning med alm. og solo-børste samt super-floss (tandtråd) og brug af voks.

Der gives informationer om kost, evt. gener mm i forbindelse med de påsatte bøjler.

 

Efterfølgende besøg:

 1. 1. Det kontrolleres, at brackets, rør og bånd sidder fast.

 2. 2. Der foretages evt. udskiftning af buer, elastikkæder og lignende.

 3. 3. Mundhygiejnen kontrolleres.

 4. 4. Der tages løbende enorale røntgen af overkæbefronten for kontrol af evt. rodresorption og pladsforhold inden kirurgi.

Der gives forskellige informationer om kost, renhold mm.

Definition af begreber

Klinisk foto: foto som viser patienten inden operation fra forskellige sider, både ekstra- og intraoralt.

Røntgenoptagelser: røntgenbilleder som viser hele kæbepartiet, tandsættet samt kraniet i profil og forfra.

Digitale modeller: 3D scanning af OK og UK med triosscanner.

Brackets er små metallåse som sidder på facialfladen af tænderne og sættes fast med plast.

Separationselastikker er små elastikker som skubber tænderne lidt fra hinanden, så der skabes mellemrum til at sætte bånd på næste gang.

Bånd er små metalringe som sidder rundt om 6´erne. Disse sættes fast med cement.

Små metalrør er et rør, hvor buen sidder i. Disse fastgøres med plast.

Buer er ståltråd som nivellerer tænderne.

Elastikkæder er en fortløbende elastikkæde som lukker mellemrum.

Indikatorer og tærskelværdier

Der vil fra gang til gang ske en gradvis regulering svarende til behandlingsforslag, og at tidsrammen for behandlingen overholdes.

Målgruppe – modtagelse

Ortodontister, tandlæger, specialtandlæger, sygeplejersker, tandplejere.

Formål

At sikre kvalitet og ensartethed.

Sikre at patienten får et behageligt og informativt besøg.

Problemstilling

Fremadrettet arbejdes der på at hjemtage patienter med henblik på at optimere behandlingsforløbet.

Metode

I samarbejde med patient, ortodontist, tandlæge, specialtandlæge, sygeplejerske og tandplejer udføres disse opgaver.

Referencer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om patientsikkerhed