Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandlingsforløb i forbindelse med ortokirurgi

 

Beskrivelse

Inden ortokirurgi skal patienten have optaget fuldt materiale til vurdering af hvilke operation der skal laves.

Samt have gennemført en tandregulering med faste bøjler i OK og UK.

Patienten hentes i venteværelset

Der tjekkes cpr. Nr.

Patienten informeres om hvad der skal foregå i dag, patienten skal accepterer.

Besøg 1:

 1. 1. klinisk fotoserie med henblik på operationsplanlægning og dokumentation

 2. 2. Røntgenoptagelser med henblik på operationsplanlægning og dokumentation

 3. 3. Diverse informationer om evt. behandling, hygiejne mm

 

Besøg 2:

 1. 1. Studiemodeller af OK og UK, vokssammenbid

 2. 2. Enorale røntgenbilleder af overkæben

Der gives informationer om kost, renhold mm.

 

Besøg 3:

 1. 1. Tænderne pudses af med pimpsten, så overfladen er ren.

 2. 2. Der sættes brackets på med plast samt der separeres ved 6 års tænderne med elastikker.

Der gives forskellige informationer om kost, renhold mm.

 

Besøg 4:

 1. 1. Tænderne pudses af med pimpsten, så overfladen er ren.

 2. 2. Der tilpasses og cementeres bånd på 6+6, 6-6.

 3. 3. Der sættes små rør på 7+7, 7-7 med plast

 4. 4. Der sættes buer i OK og UK

 5. 5. Der gives en grundig instruktion i tandbørstning med alm. og solo-børste

Der gives informationer om kost, evt gener mm i forbindelse med de påsatte bøjler.

 

Efterfølgende besøg:

 1. 1. Der kontrolleres at brackets, rør og bånd sidder fast

 2. 2. Derfor tages evt udskiftning af buer, elastikkæder og lignende

 3. 3. Mundhygiejnen kontrolleres

Der gives forskellige informationer om kost, renhold mm.

 

Definition af begreber

Klinisk foto: foto som viser patienten inden operation fra forskellige sider, både ekstra- og intra oralt

Røntgenoptagelser: røntgenbilleder som viser hele kæbepartiet, tandsættet samt kraniet i profil og forfra

 

Studiemodeller: aftryk af OK og UK med alginat som støbes ud i gips

Vokssammenbid: voks som patienten bidder sammen på, som viser okklusionen

 

Brackets er små metallåse som sidder på facialfladen af tænderne og sættes fast med plast.

Separationselastikker er små elastikker som skubber tænderne lidt fra hinanden, så der skabes mellemrum til at sætte bånd på næste gang.

 

Bånd er små metalringe som sidder rundt om 6´erne, disse sættes fast med cement.

Små metalrør er et rør, hvor buen sidder i, disse fastgøres med plast.

Buer er ståltråd som nivellerer tænderne

 

Elastikkæder er en fortløbende elastikkæde som lukker mellemrum

Indikatorer og tærskelværdier

Der vil fra gang til gang ske en gradvis regulering, svarende til behandlingsforslag og at tidsrammen for behandlingen overholdes.

Målgruppe – modtagelse

Ortodonter, specialtandlæger, sygeplejersker, tandplejer

Formål

At sikre kvalitet og ensartethed

Sikre at patienten får et behageligt og informativt besøg

Problemstilling

Fremadrettet arbejdes der på, at hjemtage patienter med henblik på, at optimere behandlingsforløbet.

Metode

I samarbejde med patient, ortodont, specialtandlæge, sygeplejerske og tandplejer udføres disse opgaver.

Referencer

DDKM nr. 2.8.5 undersøgelser udført udenfor diagnostisk enhed

DDKM nr. 2.8.4 Billeddiagnostisk ydelse

DDKM nr. 2.1.2 Patientens og pårørendes inddragelse som partner (2/3)

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om patientsikkerhed