Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Radiologiske specialer Aalborg UH Radiologisk Dokumentsamling

 

Procedure for alle sektorer

 

 

Læger – Tilbagemelding til henvisende instans ved Vigtige Uventede Fund (VUF)

 

Læger – Administrativ instruks for visitation og beskrivelse

 

Læger – Diktering – Retningslinjer for diktering af radiologiske undersøgelser

 

Henvisning – Visitering før og under vagten

 

 

Onko-radiologisk

 

 

Procedure

 

Terapiscanning

 

Retningslinier for beskrivelse af CT og MR ved Onkosektionen Afsnit Syd

 

Instruks for beskrivelse af onkologiske CT-skanninger (hals, thorax, abdomen, bækken) i henhold til RECIST 1.1

 

 

Orto-radiologisk

 

 

Procedure

 

Arbejdsgang for akutte patienter fra egen læge

 

Læger – Arbejdsopgaver og kompetence for lægerne på muskuloskeletal sektor – Syd

 

Beskrivelse – Akutte CT-scanninger fra skadestuen

 

Beskrivelse – Akutte undersøgelser i muskuloskeletal sektor

 

Beskrivelse – MR scanninger af patienter med lidelser i bevægeapparatet

 

Beskrivelse – Instruks for beskrivelse af røntgenbilleder af frakturer

 

Beskrivelse – Patienter fra Lægevagten

 

Læger – Arbejdsopgaver for lægen i skaderøntgen ortorad sektor - Syd

 

Læger – Generel beskrivelse af lægearbejdet på ortorad sektor – Syd

 

Henvisning – Visitation – CT-undersøgelser ortorad sektor

 

Henvisning – Visitation – MR-undersøgelser i muskuloskeletal sektor

 

Henvisning – Visitation – Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor

 

Henvisning – Visitation – Røntgenundersøgelser på ortorad sektor

 

Henvisning – Visitation – Booking instruks for patienter henvist OBS sarkom

 

Instruks – Radiologisk vejledt knoglebiopsi

 

Læger – Muskuloskeletal sektion – instruks for akuttelefonen

 

Kompetence til beskrivelse af udvalgte undersøgelser

 

 

 

Konference

 

Actioncard - O–konference lægen - Syd

 

Actioncard skaderøntgenlæge

 

Konference – Afholdelse af skadekonference

 

 

Gastro-radiologisk

 

 

Procedure

 

Gennemlysning – Præsentation af metodebog

 

Ultralyd – Normale målinger - Nord

 

Ultralyd – Skanning af overfladiske strukturer, Afsnit Nord

 

Ultralyd – Valg af transducere, afsnit Nord

 

 

Pæd-radiologisk

 

 

Udredning

 

Udredning af abdominal udfyldning Børn

 

 

Mamma-radiologisk

 

 

Procedure

 

Se ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Neuro-radiologisk

 

 

Procedure

 

Se ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Kar-radiologisk

 

 

Procedure

 

Læger – Kar-radiologisk – CT KAG

 

Se ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Thorax-radiologisk

 

 

Procedure

 

Se ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Uro-radiologisk

 

 

Procedure

 

Se ”Procedure for alle sektorer”