Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Radiologiske specialer Aalborg UH Radiologisk Dokumentsamling

 

Procedure for alle sektorer

 

Retningslinjer for håndtering af Akutte henvisninger/undersøgelser i billeddiagnostisk afdeling

 

Læger – Administrativ instruks for visitation og beskrivelse

Læger – Arbejdsgang vedr. vigtige uventede fund (VUF)

 

Læger – Beskrivelser – Retningslinjer for opsætning af beskrivelser af radiologiske undersøgelser

Læger – Beskrivelser – Samlet beskrivelse af flere undersøgelser på samme henvisning

 

Læger – Procedure ved undersøgelser med behov for besked til sekretærer

Lægge en undersøgelse på et andet spor i RIS

 

Opret rekvisition i NordEPJ

 

 

Onko-radiologisk

 

Terapiscanning

 

Instruks for beskrivelse af onkologiske CT-skanninger (hals, thorax, abdomen, bækken) i henhold til RECIST 1.1

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

Orto-radiologisk

 

Arbejdsgang for akutte patienter fra egen læge

 

Læger – Arbejdsopgaver og kompetence for lægerne på muskuloskeletal sektor – Syd

 

Beskrivelse – Akutte undersøgelser i muskuloskeletal sektor

 

Beskrivelse – MR scanninger af patienter med lidelser i bevægeapparatet

 

Beskrivelse – Instruks for beskrivelse af røntgenbilleder af frakturer

 

Beskrivelse – Patienter fra Lægevagten

 

Læger – Arbejdsopgaver for lægen i skaderøntgen ortorad sektor - Syd

 

Læger – Generel beskrivelse af lægearbejdet på ortorad sektor – Syd

 

Henvisning – Visitation – CT-undersøgelser ortorad sektor

 

Henvisning – Visitation – MR-undersøgelser i muskuloskeletal sektor

 

Henvisning – Visitation – Principper for visitation i ortopædradiologisk sektor

 

Henvisning – Visitation – Røntgenundersøgelser på ortorad sektor

 

Henvisning – Visitation – Booking instruks for patienter henvist OBS sarkom

 

Instruks – Radiologisk vejledt knoglebiopsi

 

Læger – Muskuloskeletal sektion – instruks for akuttelefonen

 

Kompetence til beskrivelse af udvalgte undersøgelser

 

 

Konference

 

Actioncard - O–konference lægen - Syd

 

Actioncard skaderøntgenlæge

 

Konference – Afholdelse af skadekonference

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

Gastro-radiologisk

 

Gennemlysning – Præsentation af metodebog

 

Ultralyd – Normale målinger - Nord

 

Ultralyd – Skanning af overfladiske strukturer, Afsnit Nord

 

Ultralyd – Valg af transducere, afsnit Nord

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

Pæd-radiologisk

 

Akut Radiologisk undersøgelse af børn henvist fra pædiatrisk afdeling i Hjørring. (Hvor der er evt. er behov for anæstesiassistance)

 

Udredning af abdominal udfyldning Børn

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

Mamma-radiologisk

 

Mamma-radiologisk – Mammaabscesser

 

Mamma-radiologisk – Præoperativ tuschmarkering

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

Neuro-radiologisk

 

Henvisning til akut CT cerebrum halskar arteriel angio

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Kar-radiologisk

 

Læger – Kar-radiologisk – CT KAG

 

Se desuden ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Thorax-radiologisk

 

Se ”Procedure for alle sektorer”

 

 

Uro-radiologisk

 

Se ”Procedure for alle sektorer”