Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Impella CP – opsætning, start og kørsel

Formål     

Impella kan gives til kardiologiske patienter med behov for venstresidig cirkulationsstøtte.

Definition af begreber

Slack: Refererer til hvis et kateter, der er anlagt i aorta ligger i lidt i ”bølgekurver” ned gennem aorta frem for at ligge pænt ind til karvæg.

Beskrivelse

Det har vi med på Card Lab

 • • 500 ml glucose 5%, heri tilsættes 12.500 IE heparin (hvis 1000 ml, så 25.000 IE heparin)
  -> giver en heparinkoncentration
  på 25 IE/ml

 • • Impella CP sæt indeholdende:

  • Impella CP kateter

  • Purgekassette

  • Purgekabel 

  • Guidewire 0,018” (0,46 mm/1,38 fr)

  • Impella introducer kit (14 fr. peel-away sheath, dilatators 8,10,12,14 fr)

 • • Impella Controller

 

Åbnes sterilt til den ass. spl i nævnte rækkefølge: Impellasæt med først introducerkit, guidewire, Impellakateter (sidegren på sheath skylles manuelt), purgekassette og purgekabel. Bed spl om at stramme luer.

 

OBS! ACT ≥ 250 s

 

Auto Priming

 

 1. 1. Tryk på funktionsknappen START NEW CASE for at påbegynde opsætningen.

 2. 2. Sæt dropsæt i posen med Glucose og tryk på funktionsknappen NEXT.

 3. 3. Åbn låget til isætning af purgekassette og montér denne. Processen går automatisk videre, når purgekassetten er registreret.

 

 

 

Billede1

Billede 4

 

 

 1. 4. Bed spl. sætte Impellakateteret til det hvide kabel og sæt kraven over det sorte stik. Tilslut det hvide kabel til Impella Controller. Processen går automatisk videre, når kateteret er registreret.

 

 

L:\Advanced Applications\Photos and Figures\Impella\Impella 2_5\QSK IFU drawings\CLIP.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Impella monitor.png

 

 

 1. 5. Bed spl om at tilslutte den røde og den gule luerkobling til Impellakateteret. Processen går automatisk videre.

 

 

Billede 9

 

 

 

 

 1. 6. Skyl placeringslumen. Klem den hvide skylleventil i ca. 10 sek. indtil biplyd. Kontroller at der kommer væske ud af outflow på kateteret.

 2. 7. Indtast info om væske og heparin. OBS som udgangspunkt står det som sidst indstillet! Tryk ACCEPT for afslutning af trinnet. Hvis ændring, tryk da EDIT. Brug pile til at vælge næste linje. For at ændre på valgte, tryk da den runde drejeknap ind og vælg det ønskede ved at dreje på knap og tryk ind for at bekræfte. Tryk DONE og derefter ACCEPT. (Som udgangspunkt er heparin 25 units/ml).

 

Kateteret er nu klar til anlæggelse. Kateterplaceringen bekræftes af kardiolog og evt. ”slack” fjernes.

Når kateterplacering er korrekt (rød trykkurve svarende til aortatryk og røntgenmarkør udfor aortaklap) trykkes på START IMPELLA og pumpen går i gang i auto-mode.

Det er muligt at slå alarm for ansug fra. Muligheden aktiveres i tilfælde af ansug:

>>> Gå i MENU / INDSTILLINGER / DISABLE AUDIO SUCTION

 

Den tomme kasse fra Impella sættes i ”badekar” i depotrummet ved siden af pacemaker Lab – så bestiller Card Lab en ny, men først skal de lige have kassen scannet i CardLab rummet.

Papirer fra Impellakasse lægges ved journalen, så kardiolog får dem udfyldt.

 

Efter endt Card Lab procedure

 

 1. 1. Impella kateter sutureres og fixeres

 2. 2. Patientens thorax må ikke vrides

 3. 3. Konsol kan frakobles strøm i 60 min

 4. 4. Der skiftes til standardopsætning efter ankomst til TIA

 

 

 

 

Skift til standardopsætning

 

Tryk på PURGE SYSTEM og vælg ”Transfer to standard configuration” i menuen og følg skærmvejledning som følgende:

 1. 1. Gør infusionsposen med isotonisk NaCl med trykpose på 300 mmHg og alm. infusionssæt klar og skyl igennem

 2. 2. Frakobl den røde luer på Y-stikket fra den røde tryksensorlumen på det

røde Impellastik. Afklem og sæt prop på den røde luer på Y-stik

 1. 3. Afsprit det røde Impellastik og dryp langsomt fra NaCl for at samle luer

luftfrit. Åbn klemme helt på trykslangen

 1. 4. Vælg OK for at bekræfte skiftet til standardkonfiguration

Note: P-Level vil nu blive aktiveret og ”suction control” automatisk deaktiveret. Nu kan der ikke skiftes til flowstyring igen.

 

 

 

 

 

Efter 3 timers kørsel uden skift til standard konfigurering: i AUTO-mode skifter den automatisk til P-level og i P-level fortsætter den med at køre på det level, den er på. Der vil komme en note på skærmen, der skal bekræftes ved tryk på den runde knap.

 

Purgekassette og infusionsslange til NaCl skal skiftes hvert 3. døgn. Glucose-heparinblanding og anbrudt NaCl skiftes hver 24. time.

 

Ved omplacering af Impellakateter reduceres flow til 1,5 l/min svarende til P2.

 

Hver 24. time:

Skift af Purge-væske (glucoseblandingen)

Hav ny glucose-heparinblanding klar. Tryk PURGE SYSTEM og vælg ”Change Purge Fluid”. Følg instruktion på skærm, som er:

 

 1. 1. Tryk OK for at give en bolus til trykreservoiret. En statuslinje viser bolusforløb og fortsætter til næste skærm.

 2. 2. Luk klemskrue ved glucoseheparinblanding.

 3. 3. Skift til den nye blanding og åben klemskrue igen.

 4. 4. Vælg OK for at afslutte og starte purgesystemet igen.

 5. 5. Indtast data for glucoseblandingen og vælg OK

 6. 6. Du kan vælge at flushe (anbefales). Tryk da OK eller EXIT for at afslutte uden flush.

 7. 7. Efter OK til flush kommer en statuslinje for bolus og skift til næste skærm.

 8. 8. Frakobl luer(ne) fra Impellakatetret og vælg OK for at flushe purgekassetten. En statuslinje ses og fortsætter til næste skærm.

 9. 9. Når flushing er gennemført saml da luer(ne) til Impellakatetret for at gennemføre proceduren.

Der må IKKE bruges pean på de røde og gule luere, hvis de er stramme. Fugt dem da med lunken vand.

 

 

 

 

 

Skift af NaCl-infusionsslange og NaCl-pose

Når kun NaCl-posen skal skiftes, gøres det uden brug af konsollen. Luk klemskruen, skift posen og åbn klemskruen igen.

 

Hver 3. døgn:

Skift af NaCl-infusionsslangen

NaCl-infusionsslangen skiftes uden brug af konsollen ved at skille infusionsslangen fra Impellakatetret lige før skylningsventilen. Hav den nye NaCl-pose klar og dryp let med NaCl under samling. Flush derefter ved at holde skylningsventilen inde i 5-10 sek.

Skift af purgekassette og infusionsvæske

 

 1. 1. Tryk PURGE SYSTEM og vælg ”Change purge system” på menuen.

 2. 2. Åben pakningen med purgekassetten. Hvis systemet er ”standardopsætningen” (TIA) frakobles Y-infusiondelen fra purgekassetten som vist på tegningen.

 3. 3. Kontroller at øvrige samlinger er ordentlig skruet sammen

 

 

Billede 27

 

 

 1. 4. Indsæt spike fra infusionssættet/purgekassetten i infusionsvæsken (glucose-heparin) og åbn klemmen.

 2. 5. Vælg OK for at give bolus således at reservoiret kan opretholde purgetrykket under skift af sættet. En statuslinje vil vise bolusforløbet. Der skiftes automatisk til næste skærm.

 3. 6. Åbn kassettedøren ved at trykke på knappen på venstre side af konsollen.

 4. 7. Frakobl den gule (og den røde) luer fra Impellakatetret og fjern den brugte kassette fra konsollen.

 5. 8. Indsæt purgekassetten i konsollen.

 6. 9. Indsæt tryksensoren ind i rillen til højre for purgekassetten indtil den går på plads med et klik.

 7. 10. Impellakonsollen primer nu automatisk purgekassetten og slangesættet. Statuslinjen viser forløb.

 8. 11. Når priming er fuldendt tilsluttes purgekassettens infusionsslange til Impellakatetret gul til gul (og rød til rød, hvis der ikke køres standard opsætning).

 9. 12. Indtast data for infusionsvæsken og bekræft med tryk på rulleknap.

 10. 13.  Der skiftes automatisk til næste skærm (Placement screen).

 

Udtrapning

Impellaflow reduceres til 1,5 l/min (P2). Impella kan nu trækkes tilbage. Når impellaen er tæt på lyskeniveau sættes flow til 0 l/min (P0). Der kommer alarm for dette efter nogle sek. og kateter kan trækkes helt ud.

 

Øvrig information kan ses i PRI-dokumentet, der er vedlagt i konsol kurven og i PRI ”Impella”.

 

I tilfælde af ændring i glucoseopløsning

Purge Pressure skal ligge ml. 300-1100 mmHg – højere glucosekonsentration giver højere tryk. Der kommer alarm, hvis trykket er udenfor interval.

Hvis purge pressure er for lav og der ønskes højere glucosekonsentration, findes 20% glucose på TIA i medicinrummet.

Support

 • • 24 timers klinisk support: tel. +49 (0) 1805 2246633

Referencer

Abiomeds brugermanual samt løbende opdateringer leveret af Abiomed/Germany.