Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Impella CP – opsætning, start og kørsel

Formål     

Impella kan gives til kardiologiske patienter med behov for venstresidig cirkulationsstøtte.

Definition af begreber

Slack: Refererer til hvis et kateter, der er anlagt i aorta ligger i lidt i ”bølgekurver” ned gennem aorta frem for at ligge pænt ind til karvæg.

Beskrivelse

Det har vi med på Card Lab

 • • 500 ml glucose 5%, heri tilsættes 12.500 IE heparin (hvis 1000 ml, så 25.000 IE heparin)
  -> giver en heparinkoncentration
  på 25 IE/ml

 • • Impella CP-sæt indeholdende:

  • Impella CP-kateter

  • Purgekassette

  • Purgekabel 

  • Guidewire 0,018” (0,46 mm/1,38 fr)

  • Impella introducer kit (14 fr. peel-away sheath, dilatators 8,10,12,14 fr)

 • • Impella Controller

 

Åbnes sterilt til den ass. spl i nævnte rækkefølge: Impellasæt med først introducerkit, guidewire, Impellakateter (sidegren på sheath skylles manuelt), purgekassette og purgekabel. Bed spl om at stramme luer.

 

OBS! ACT ≥ 250 s

 

Auto Priming

 

 1. 1. Tryk på funktionsknappen START NEW CASE for at påbegynde opsætningen.

 2. 2. Sæt dropsæt i posen med Glucose og tryk på funktionsknappen NEXT.

 3. 3. Åbn låget til isætning af purgekassette og montér denne. Processen går automatisk videre, når purgekassetten er registreret.

 

 

 

Billede1

Billede 4

 

 

 1. 4. Bed spl. sætte Impellakateteret til det hvide kabel og sæt kraven over det sorte stik. Tilslut det hvide kabel til Impella Controller. Processen går automatisk videre, når kateteret er registreret.

 

 

L:\Advanced Applications\Photos and Figures\Impella\Impella 2_5\QSK IFU drawings\CLIP.jpg

\\aas.its.nja.dk\citrix\Desktops\hb0i\Impella monitor.png

 

 

 1. 5. Bed spl om at tilslutte den gule luerkobling til Impellakateteret. Processen går automatisk videre. Kontroller at der kommer væske ud af outflow på kateteret.

 

 

Billede 9

 

 

 

 

 1. 6. Indtast info om væske og heparin. OBS som udgangspunkt står det som sidst indstillet! Tryk ACCEPT for afslutning af trinnet. Hvis ændring, tryk da EDIT. Brug pilene til at vælge næste linje. For at ændre på valgte, tryk da den runde drejeknap ind og vælg det ønskede ved at dreje på knap og tryk ind for at bekræfte. Tryk DONE og derefter ACCEPT. (Som udgangspunkt er heparin 25 units/ml).

 

Kateteret er nu klar til anlæggelse. Kateterplaceringen bekræftes af kardiolog og evt. ”slack” fjernes.

Når kateterplacering er korrekt (rød trykkurve svarende til aortatryk og røntgenmarkør udfor aortaklap) trykkes på START IMPELLA og pumpen går i gang i auto-mode.

Det er muligt at slå alarm for ansug fra. Muligheden aktiveres i tilfælde af ansug:

>>> Gå i MENU / INDSTILLINGER / DISABLE AUDIO SUCTION

 

Den tomme kasse fra Impella sættes i ”badekar” i depotrummet ved siden af pacemaker Lab – så bestiller Card Lab en ny, men først skal de lige have kassen scannet i CardLab rummet.

Papirer fra Impellakasse lægges ved journalen, så kardiolog får dem udfyldt.

 

Efter endt Card Lab procedure

 

 1. 1. Impella kateter sutureres og fixeres

 2. 2. Patientens thorax må ikke vrides

 3. 3. Konsol kan frakobles strøm i 60 min

 4. 4. ved ankomst til TIA udfyldes Impellaskema sammen med sygeplejerske.

 

 

 

 

Purgekassette skal skiftes hvert 3. døgn. Glucose-heparinblanding skiftes hver 24. time.

 

Ved omplacering af Impellakateter reduceres flow til 1,5 l/min svarende til P2.

 

Hver 24. time:

Skift af Purge-væske (glucoseblandingen)

Hav ny glucose-heparinblanding klar. Tryk PURGE SYSTEM og vælg ”Change Purge Fluid”. Følg instruktion på skærm, som er:

 

 1. 1. Hav ny glucose-heparinblanding klar. Tryk PURGE SYSTEM og vælg ”Change Purge Fluid”. Følg instruktion på skærm, som er:

 2. 2. Tryk OK for at give bolus til trykreservoiret. En statuslinje viser bolusforløb og fortsætter til næste skærm.

 3. 3. Luk klemskrue ved glucose-heparinblanding.

 4. 4. Skift til den nye blanding og åben klemskrue igen.

 5. 5. vælg OK for at afslutte og starte purgesystemet igen.

 6. 6. Indtast data for glucoseblandingen og vælg OK.

 

Der må IKKE bruges pean på de røde og gule luere, hvis de er stramme. Fugt dem da med lunken vand.

 

 

 

 

 

 

Skift af purgekassette og infusionsvæske

 

 1. 1. Tryk PURGE SYSTEM og vælg ”Change purge system” på menuen.

 2. 2. Kontroller at øvrige samlinger er ordentlig skruet sammen

 

 

Billede 27

 

 

 1. 3. Indsæt spike fra infusionssættet/purgekassetten i infusionsvæsken (glucose-heparin) og åben klemmen.

 2. 4. Åbn kassettedøren ved at trykke på knappen på venstre side af konsollen.

 3. 5. Frakobl den gule luer fra Impellakatetret og fjern den brugte kassette fra konsollen.

 4. 6. Indsæt purgekassetten i konsollen.

 5. 7. Indsæt tryksensoren ind i rillen til højre for purgekassetten indtil den går på plads med et klik.

 6. 8. Impellakonsollen primer nu automatisk purgekassetten og slangesættet. Statuslinjen viser forløb.

 7. 9. Når priming er fuldendt tilsluttes purgekassettens infusionsslange til Impellakatetret.

 8. 10. Indtast data for infusionsvæsken og bekræft med tryk på rulleknap.

 9. 11.  Der skiftes automatisk til næste skærm (Placement screen).

 

Udtrapning

Impellaflow reduceres til 1,5 l/min (P2). Impella kan nu trækkes tilbage. Når impellaen er tæt på lyskeniveau sættes flow til 0 l/min (P0). Det hvide kabel trækkes ud af controller og der kan slukkes. Kateter kan trækkes helt ud (se PRI-instruks om dette).

 

Øvrig information kan ses i PRI-dokumentet, der er vedlagt i konsolkurven og i PRI ”Impella”.

 

I tilfælde af ændring i glucoseopløsning

Purge Pressure skal ligge ml. 300-1100 mmHg – højere glucosekonsentration giver højere tryk. Der kommer alarm, hvis trykket er udenfor interval. Hvis purge pressure er for lav og der ønskes højere glucosekonsentration, findes 20% glucose på TIA i medicinrummet.

Support

 • • 24 timers klinisk support: tel. +49 (0) 1805 2246633

Referencer

Abiomeds brugermanual samt løbende opdateringer leveret af Abiomed/Germany.