Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ultralyd – Aalborg UH - Radiologisk - Dokumentsamling

 

Abdomen

 

Ultralyd – Testis, afsnit Nord

 

Ultralyd – Øvre abdomen

 

Biopsi

 

Ultralyd – Histologisk biopsi

 

Ultralyd – Histologisk muskelbiopsi - Nord

 

Ultralyd - Behandling af aspirater, væsker og histologiske prøver

 

Drænage

 

Ultralyd – Tømning af simpel nyrecyste

 

Ultralyd – Ascitesdrænage

 

Ultralyd – Finnålsaspiration

 

Ultralyd – Galdeblæredrænage

 

Ultralyd – Pleuradrænage

 

Ultralyd – Abscesdrænage - abdomen

 

Ultralyd – Suprapubisk blærekateter

 

Doppler

 

Ultralyd – Aorta abdominalis

 

Ultralyd – Dopplerundersøgelse af hepars kar

 

Ultralyd – Dopplerundersøgelse af mesenterialarterier

 

Ultralyd – Dopplerundersøgelse af nyrearterier

 

Ultralyd – In situ graft

 

Ultralyd – Overekstremiteter mhp DVT

 

Ultralyd – Underekstremiteter mhp DVT

 

Ultralyd – Vener mhp thromboflebitis, Afsnit Nord

 

Mamma

 

Mamma – Ultralyd – Abscesdrænage - Nord

 

Mammografi – Ultralyd – Grovnålsbiopsi – stue G og J

 

Mammografi - Ultralydsvejledt markering stue L - Nord

 

Mammografi - Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. prøvehåndtering og forsendelse af aspirat til D+R ved AMBULANTE mamma patienter uden for hverdag dagstid (prøver til mikrobiologisk afdeling)

 

Børn

 

Ultralyd – Cerebrum - Børn

 

Ultralyd – Nyrer og urinveje - Børn

 

Ultralyd - Suprapubisk blærepunktur - Børn

 

Ultralyd - Abdomen - Børn

 

RFA-behandling

 

RadioFrekvensAblation (RFA)

 

Afdelings vejledning (henvisende)

 

Forberedelse til UL og intervention og Forholdsregler forud for intervention hos patienter i AK-behandling

 

Ansvarsfordeling ved forberedelse til ultralyd med intervention i vagten

 

Ultralyd - Forberedelse af patienten - Nord

 

Ultralyd - Behandling af aspirater, væsker og histologiske prøver

 

Ultralyd og infektionsforebyggelse

 

Ultralyd – Måleenheder

 

Opdækning

 

Ultralyd - Opdækning af grundbord - Nord

 

Ultralyd - Opdækning til finnålsaspiration (FNA) - Nord

 

Ultralyd - Opdækning til histologisk biopsi - Nord