Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRI – Søgning og dokumentoverblik

Søgning i PRI

Under fanen “SØG I PRI” har du mulighed for at søge på indhold og titel samt at afgrænse dit søgeresultat efter:

  • • Gældende for

  • • Udgivet af

  • • Fagspeciale

  • • Faggruppe

  • • Dokumentniveau

 

PRI husker denne filtrering/afgrænsning således, at søgningen allerede er indsnævret næste gang du søger via SØG I PRI (forsiden).

 

NB: Benyttes begge filtreringer i samme søgning, skal du starte med ”Gældende for”.

 

Billede 6

 

En stjerne (*) kan derudover anvendes som åben endelse af et ord, hvis du ikke kan huske/stave det fulde ord.

Billede 8

 

 

Søgning på Dokument ID

Alle PRI-dokumenter er unikke med hvert deres ID - https://pri.rn.dk/Sider/20978.aspx

Hvis du kender det kan dokumentet også søges frem denne vej.

Skriv eksempelvis 20978 i søgefeltet.

 

Dokumentoverblik

Alle dokumenter vises på en liste og fungerer ved, at du benytter Gældende for og afgrænsningerne til at spore sig ind på de dokumenter, du er interesseret i at få listet op.

Listen kan vises med og uden billder af dokumentet.

 

Billede 15

 

Sortering

Sorteringsmuligheder:

  • • Relevans – Som udgangspunkt sorteres efter relevans, denne sortering af en samling af mange parametre, så som hvor mange gange findes ordet/ordene i metadata, hvor mange gange findes ordet/ordene i teksten (herunder titel), hvor mange har tidligere søgt på dette/disse ord og valgt dokumentet osv.

  • • Ændringsdato / Godkendelsesdato – Her sorteres efter den valgte dato enten stigende eller faldende.

  • • Øvrige muligheder – De øvrige muligheder er alle en sortering på metadata. Vælges eksempelvis ”Titel (Stigende)” sorters der efter titel i stigende orden. Sorteringen er på ALLE de titler, der er med i søgningen. Et dokument der ikke indeholder det/de søgte ord i titlen kan derfor vises før et dokument, som indeholder det/de søgte ord.

 

Afgrænsningerne kan fjernes igen ved at klikke på de røde kryds eller ”Fjern alle afgrænsninger”.

 

Billede 9

 

Eksempler på brug af søgning

Herunder gives nogle eksempler på brug af søgning.

 

Søgning efter indhold

Søger du efter dokumenter, som indeholder nogle bestemte ord i enten titel eller dokumentet, bruges simpel søgning og relevante ord adskilles med et mellemrum.

 

Eksempel:

Billede 10

 

Søgning efter ufuldstændige ord

Søger du efter dokumenter, som indeholder dele af et ord, eller kan du ikke huske stavemåden af et helt ord, kan du bruge et så kaldt wildcard.

I simpel eller udvidet søgning indsættes et wildcard ved hjælp af ” * ”.

 

Eksempel:

Billede 11

 

Søgning på specifik titel

Hvis du søger efter et dokument, som har en bestemt titel eller dele af en titel bruges udvidet søgning. I udvidet søgning kan du søge på samme måde som ved simpel søgning, men med mulighed for at angive ord der SKAL indgå i titlen.

 

Eksempel uden titel:

Billede 14

 

Eksempel med titel:

Billede 12

 

Brug af dokumentoversigter

Fra ”Min side” og fra et åbent dokument er der adgang til forskellige lister og oversigter over dokumenter. Listerne kan tilgås og anvendes på følgende måde:

1) Fra ”Min side” eller fra et åbent dokument er der adgang til forskellige dokumentoversigter via genveje øverst til venstre på skærmbilledet

 

Billede 1

2) Når en dokumentoversigt er åben vil der være adgang til andre dokumentoversigter fra menuen over dokumentoversigten. Fx en oversigt over dokumenter der her revisionsdato indenfor de næste 60 dage eller dokumenter tilføjet en dokumentsamling.

Billede 31

3) Når en dokumentoversigt er åben kan dokumenterne tilgås herfra, der kan søges i oversigten og der kan sorteres og filtreres på de enkelte kolonner i oversigten

Billede 4

4) Obs - Oversigterne ”Mine områder” og ”Nyeste” har kun indhold når ”Mine områder” er defineret på Min side.

 

Eksport af dokumentoversigter til regneark

Det er muligt at foretage yderligere filtreringer og bearbejdning af en dokumentoversigt, hvis den eksporteres til regneark:

1) Når en dokumentoversigt er åben, tryk da på fanen [BIBLIOTEK] øverst

Billede 34

2) Tip – hvis fanen [BIBLIOTEK] ikke er synlig tryk da først på funktionen til markering af dokumenter øverst i oversigten

Billede 37

3) Fra fanen [BIBLIOTEK] er der adgang til funktionen ”Eksporter til Excel” i funktionsbåndet øverst

Billede 40

4) Følg herefter processen for eksport af oversigten til din pc. (afhængigt af browser og pc-opsætning)

Billede 43

5) Regnearket vil indeholde de data der indgår i dokumentoversigten og oversigten kan nu sorteres, filtreres mv. i normal Excel funktionalitet

Billede 22

6) Bemærk at datasættet i Excel fra oversigterne ”Dokumenter”, ”Nyeste”, ”Mit område” og ”Mit område (nyeste)” er ens og indeholder samtlige dokumenter i PRI. (Det skyldes at disse oversigter i PRI kun er forskellige visninger af hele dokumentindholdet i PRI.

Datasættet fra dokumentoversigten ”Snarlig revision (indenfor 60 dage)” indeholde derimod kun dokumenter med denne afgrænsning på revisionsdato.