Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

PRI – Søgning og dokumentoverblik

I denne instruks beskrives funktionaliteterne på søgesiderne, som er forsiden og den udvidede søgning samt dokumentoverblikssiden.

Søgesider

Der er to søgesider i PRI:

  • • Forside – Forsiden af PRI indeholder en simpel søgning på indhold og metadata for dokumenterne i PRI.

  • • Udvidet søgning – Er en søgeside, som tager ekstra kriterier med i søgningen.

 

Simpel søgning

Forsiden indeholder den simple søgning, som udføres ved at indtaste en række ord. Herefter vil søgningen lede efter dokumenter, som enten indeholder ordene i titlen, i teksten eller har ordene tilknyttet (fx som metadata).

 

Picture 5

 

Ordene vil også blive fundet, som en del af længere ord. Leder du eksempelvis efter ”patienttransport” vil du finde det ved at skrive ”patienttrans” eller ”patient”. Resultatet indeholder alt hvori ordet patient indgår eksempelvis ”opvågningspatient” vil blive fundet.

Derfor kan det betale sig at være mere specifik enten ved at skrive ordene helt ud, eller ved at skrive flere ord eksempelvis ”patienttransport Vendsyssel”, hvis du kun vil have resultater, hvori begge disse ord indgår.

 

Udvidet søgning

Den udvidede søgning ser således ud:

 

Billede 3

 

Her har du det samme søgefelt, som på forsiden, men med mulighed for at kombinere søgningen med yderligere filtreringer.

  • • Søg på dokumentindhold – svarer til søgning fra Forside

  • • Søg på dokumenttitel – Søger som udgangspunkt på dokumenter, hvor det eksakte ord indgår i titlen af dokumentet. Tilføjes en * i enden af søgeordet findes dokumenter, hvis titel indeholder ordet. Eksempelvis vil ”anæ*” resultere i dokumenter, hvor ordet anæstesi er en del af titlen.

  • • Endelig kan der suppleres med hvem dokumentet er - Gældende for.

 

Dokumentoverblik

Dokumentoverblikssiden viser alle dokumenter på en liste og fungerer ved, at du benytter Gældende for og afgrænsningerne til at spore sig ind på de dokumenter, du er interesseret i at få listet op.

Både Gældende for og afgrænsningerne er beskrevet i afsnittet ”Afgrænsning af resultater”.

 

Billede 1

Sortering

Når der er lavet en søgning på en af søgesiderne eller lavet en filtrering på dokumentoverblikket, er det muligt at sortere resultaterne efter forskellige kriterier.

 

Billede 2

 

Sorteringsmuligheder:

  • • Relevans – Som udgangspunkt sorteres efter relevans, denne sortering af en samling af mange parametre, så som hvor mange gange findes ordet/ordene i metadata, hvor mange gange findes ordet/ordene i teksten (herunder titel), hvor mange har tidligere søgt på dette/disse ord og valgt dokumentet osv.

  • • Ændringsdato / Godkendelsesdato – Her sorteres efter den valgte dato enten stigende eller faldende.

  • • Øvrige muligheder – De øvrige muligheder er alle en sortering på metadata. Vælges eksempelvis ”Titel (Stigende)” sorters der efter titel i stigende orden. Sorteringen er på ALLE de titler, der er med i søgningen. Et dokument der ikke indeholder det/de søgte ord i titlen kan derfor vises før et dokument, som indeholder det/de søgte ord.

 

Afgrænsning af resultater

Når der er udført en søgning kommer der en liste med søgeresultater, samt to typer filtrering:

  • • Gældende for – Gældende for fungerer ved at vælge en organisatorisk enhed, hvorefter søgeresultaterne vil bliver filteret således, at der kun vises dokumenter, som er gældende for den valgte enhed.

 

Bemærk der kan enten skrives i feltet eller vælges den organisatoriske enhed ved at klikke på Vælg til højre for indtastningsfeltet.

 

Billede 7

 

  • • Afgrænsninger – Afgrænsningerne afgrænser dokumenterne på forskellige metadata felter og fungerer således, at søgeresultaterne filtreres ved at klikke på links i den hierarkiske struktur, som tilføjer afgrænsninger. Søgeresultaterne bliver mere og specifikke jo flere afgrænsninger du tilføjer.

 

Billede 4

 

NB: Benyttes begge filtreringer i samme søgning, skal du starte med ”Gældende for”.

Afgrænsningerne kan fjernes igen ved at klikke på de røde kryds eller ”Fjern alle afgrænsninger”.

 

Billede 9

 

Eksempler på brug af søgning

Herunder gives nogle eksempler på brug af søgning.

 

Søgning efter indhold

Søger du efter dokumenter, som indeholder nogle bestemte ord i enten titel eller dokumentet, bruges simpel søgning og relevante ord adskilles med et mellemrum.

 

Eksempel:

Billede 10

 

Søgning efter ufuldstændige ord

Søger du efter dokumenter, som indeholder dele af et ord, eller kan du ikke huske stavemåden af et helt ord, kan du bruge et så kaldt wildcard.

I simpel eller udvidet søgning indsættes et wildcard ved hjælp af ” * ”.

 

Eksempel:

Billede 11

Søgning på specifik titel

Hvis du søger efter et dokument, som har en bestemt titel eller dele af en titel bruges udvidet søgning. I udvidet søgning kan du søge på samme måde som ved simpel søgning, men med mulighed for at angive ord der SKAL indgå i titlen.

 

Eksempel uden titel:

Billede 14

Eksempel med titel:

Billede 12