Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Udlevering af T3, Søvncenter Nord

Målgruppe

Patienter der skal udredes for eller have gentaget deres måling af obstruktiv søvnapnø på Søvncenter Nord, Aalborg universitetshospital

 

Formål

Få afklaret om patienten har behandlingskrævende obstruktiv søvnapnø

 

Klargøring af og kodning af T3

 • • På computeren vælges programmet Noxturnal.

Billede 1

 

 • • Efter du har åbner Noxturnal, sætter du T3eren til USB-kablet og programmet registrerer T3’eren, hvilket vises ved en T3’er i højre side af skærmen. Du trykker herefter på ”Start a new recording”

 

 

 • • På det første skærmbillede tjekkes det, at der IKKE er sat lyd på under optagelsen og der tjekkes om oximeter er parret med T3, ved at tjekke om pin-nr. på bagsiden af oximeteret er det samme som vises på skærmen. Herefter trykkes på ”next” nederst på skærmen.

 

 

 • • Der skal altid vælges ”Start Recording At”(blå pil på billede). Der vælges 10 timers måling, dato og klokkeslæt indstilles efter aftale med patienten og der trykkes ”next”.

 

 

 

 

Billede 32

 

 • • Patientens fulde navn og CPR-nr skrives ind, der vælges køn, fødselsdato, højde og vægt (højde og vægt kan undlades, men skal registreres i Clinical) og der trykkes finish. Når enheden er indstillet, fremkommer der en grønt flueben med ”Device configured”.

 

Billede 2

 

 

 

 • • T3’eren tages nu ud af computeren.

 

 • • Husk altid at sætte nye batterier i både T3er og sat måler.

 

 • • Der sættes nyt velcro-bånd på T3eren. Der findes næsekateter samt, Thorax/abdomen bånd frem og der klargøres en tungespatel med tape samt findes 2 spritswaps.

 

 

Udlevering af T3

 

 • • Patienten får udleveret T3’eren og instrueres i påsætning af denne. Det kan være en fordel at kode T3 og tjekke forbindelsen mellem T3 og saturationsmåler inden patienten instrueres.

 

  • Patienten informeres om at sove i en T-shirt og det vises hvorledes de to små klemmer sættes fast.

 

  • Det ene af de hvide bælter klikkes fast bag på T3 og sættes rundt om patientens bryst under armene.

 

  • Det andet hvide bånd klikkes fast på bagsiden af den lille sorte plade, som er forbundet til T3 med en ledning, og sættes rundt om patientens mave i navleniveau. Patienten kan evt. selv få lov til at klikke det på, så han ved hvordan det skal gøres.

 

  • Næsekateteret monteres i hullet på siden af T3eren og sættes på ansigtet som en iltbrille.

 

  • Oximeteret sættes på håndleddet og proben sættes på en finger. Gerne lillefingeren, så trykker og generer den ikke så meget.

 

 

  • Tryk på knappen med firkanten midt på T3’eren for at tænde apparatet, her vises hvor lang tid der er inden målingen begynder.

 

 

Billede 4

 

 

 

 • • Oximeter tjekkes for om den virker, hvilket gøres ved, at sætte proben på patientens finger og vente indtil, at man kan se saturation og puls. Virker Oximeteret ikke kan det være, at der er blevet trykket på den lille grå knap øverst på Oximetret. For at tænde den igen holdes knappen nede i ca. tre sek. og så skulle den gerne starte igen og vise målingerne.

 

 

Billede 5

 

 

 • • For at sikre at der er forbindelse mellem T3 og Oximeter skal man tjekke at der vises et flueben i displayet på T3 og at der på oximeter vises CP i displayet.

 

 

 

Billede 30

 

 

  • Herefter trykker man på den venstre pil på T3eren igen og man kan nu tjekke om Thorax og abdomen båndene virker.

 

  • Man trykker en gang til på pilen og her kan man tjekke om nasalkateteret virker.

 

  • Herefter trykker man på pilen indtil man igen kommer til det første billede med tiden på.

 

  • Det hele tages af patienten igen. Man lader dog de hvide bånd sidde klipset fast på apparatet i den ene side, samt lader iltbrillen sidde i siden af apparatet, så det bliver lettere for patienten at tage apparatet på der hjemme.

 

  • Hvis patienten har behov for hjælp til at montere T3, kan hjemmeplejen kontaktes.

 

  • Der udleveres folder om påsætning af T3.

 

 

Patienten informeres om

 

  • At fæstne ledningen fra saturationsmåleren med tape på håndryggen.

 

  • At fæstne iltbrillen på kinderne med plaster.

 

  • At lade apparatet kører og ikke tage det af hvis de vågner eller står op i løbet af natten fx ved toiletbesøg.

 

  • At kassere de hvide bånd og iltbrillen efter brug og aftørre oximeter, T3 og proben med de medsendte disinfection wipes.

 

  • At apparatet skal medbringes til næste dags kontrol, hvor han vil blive informeret af lægen om hvad målingerne har vist.

 

  • Har patienten ikke en tid dagen efter bliver han instrueret i at aflevere T3eren i vores reception dagen efter, inden kl.10, så vi kan få det aflæst og gjort klar til udlevering igen. Patienten vil få skriftligt svar på resultatet af T3 målingen.

 

  • Har patienterne svært ved at komme herind med T3eren, kan det i særlige tilfælde, aftales at de kan aflevere den i receptionen på det nærmeste sygehus. Så vil T3eren blive sendt til os med internpost. Der skal så sættes en seddel på T3eren om at den skal sendes til Aalborg sygehus syd – Søvncenter Nord.

 

 

 

 

Sygepleje ved aflæsning af T3

 

 

 • • Sygeplejersken henter patientens T3’er når patienten er mødt og tager T3eren med ind på stuen og aflæser målingen. Patienten informeres om at han vil blive hentet når T3eren er aflæst.

 

 • • Hygiejne i forbindelse med aflæsning af T3.

 

  • Kassen med T3 placeres på ”patientbordet og både kasse samt T3 aftørres først med en sæbeklud og derefter med en spritklud. Velcro-bånd, nasalkateter, Thorax- og abdomenbånd kasseres og T3 kan nu aflæses.

  • T3 og sat måler kommes i en ren plastickasse og den urene kasse sættes i det urene skyllerum til vask sammen med de andre instrumenter.

 

 • • T3 aflæses således:

 

 • • Programmet Noxturnal åbnes

 

Billede 6

 

 

 • • USB-Ledning sættes i T3 og der kommer en tegning af en T3’er på skærmen. Herefter klikkes der på ”download and view recording”

 

Billede 7

 

 

 • • T3 optagelsen gennemgås sammen med lægen og der gemmes en rapport som lægges ind i EPJ. Tryk på view Report.

Billede 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • • I toppen af rapporten trykkes på ”Eksport Report”.

 

Billede 15

 

 

 • • S-drevet vælges og mappen Noxturnal PDF-rapporter vælges. Herefter gemmer man rapporten ved at skrive patientens CPR nr med bindestreg samt navn og trykker gem.

Billede 17

 

 

 • •  Tryk herefter på ”Close Recording” og hele undersøgelsen gemmes automatisk.

 

Billede 8

 

 

 • • Patienten hentes ind på stuen og informeres om hvad målingerne har vist.

 

 • • Der laves en øre-, næse og hals undersøgelse af lægen og imens kan sygeplejersken skrive i Clinical. Dette kan så læses af sygeplejersken på den anden stue inden hun tager patienten ind.

 

 • • Noter gerne i Bookplan hvad der er aftalt med patienten: om patienten skal have CPAP eller ej, samt om lægen anbefaler full face, således at kollegaen på den anden stue er informeret om det.

 

 • • Ved fiberskopi assisterer sygeplejersken lægen og støtter patienten.

 

 • • Når lægen er færdig med forundersøgelsen og har informeret patienten om søvnapnø, følgesygdomme og om et evt. kørselsforbud tager patienten plads i venteværelse inden han skal ind til en sygeplejerske for at få udleveret CPAP.