Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ernæring via sprøjtepumpe

 

Beskrivelse

 

 • • Kan anvendes til børn født før uge 34. Øvrige børn vurderes, om der er behov for ernæring via sprøjtepumpe, fx børn med store aspirater eller mange gylp.

 • • Ernæringen gives via pumpe for langsomt at vænne børnene til at have mad i maven. Vores erfaring er, at vi derved imødekommer gylpetendens samt sikrer et mere stabilt blodsukker

 • • Ernæring via pumpe kan også i mange tilfælde bruges til andre børn med gylpeproblemer

 • • Man starter med at give måltider x 12 i døgnet og den løber ind over 1 time. Ændring til x 8 sker efter hypoglykæmi instruksen.

 • • Pumpen vi bruger i afdelingen hedder ARGUS 600. Den er markeret med label, hvorpå der står ”Sondemad” og den må ikke bruges til i.v. medicin

Brug af sprøjtepumpen

 

 • • Mælken skal ikke være køleskabskold. Derfor tages den ud af køleskabet gerne 1 time før måltidet

 • • Mælken trækkes op i en 60 ml sprøjte og forlængerslangen fyldes

 • • Sprøjten placeres i kammeret på pumpen og begge klemskruer sættes fast

 • • Tænd for pumpen

 • • Tryk ”mode” og indtast det antal ml, der i alt skal gives

 • • Tryk ”mode” og indtast det antal minutter, mælken skal gives over, f.eks. 2.00 time eller 0.45 time

 • • Start pumpen, tryk 2 gange indtil de grønne pile til venstre aktiveres

 • • Ændringer af tryk i slangen. Tryk "mode" indtil der står "PrL". Fast indstilling er 300. Vær opmærksom på at den tæller ned.

Udtrapning

 

 • • Vi forsøger at udtrappe børnene, når de er ca. 34 uger gamle eller i øvrigt tåler maden.

 • • Udtrapningen foregår ved, at måltidets varighed reduceres med ca. 15 minutter ved hvert andet måltid, såfremt barnet tåler det.

 • • Når barnet tåler måltidet over ca. ½ time fjernes pumpen og barnet overgår til at få mad på sprøjte
   

 

Formål

At Børneafdelingens personale anvender samme procedure ved ernæring af præmature