Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Barnet vil ikke sutte - starte forfra på ammeetableringen

 

 

Formål

Sygeplejeinstruks i forhold til vejledning til kvinder der, på grund af ammeproblemer, har behov for at ”starte forfra” på ammeetableringen. Se også instruks om hud mod hud kontakt.

 

Definition af begreber

At ”starte forfra” betyder, at barnet placeres nøgent hud-mod-hud med moderen, med det formål at stimulere/aktivere barnets naturlige og medfødte evne til at finde og få godt fat om brystet.

Tilbagelænet ammestilling er hvor mor lejres tilbagelænet med god støtte af kroppen - specielt hoved, nakke og skuldre og barnet lægges ovenpå mors mave mod mave, på tværs, på langs eller skråt afhængig af, hvad der føles mest rigtig for mor. Mor understøtter barnets neonatale reflekser ved at sørge for, at barnets fodsåler har fast underlag og barnet griber evt. om moderens finger.

 

Beskrivelse

”Starte forfra” metoden kan med fordel forsøges i de situationer hvor:

  • • Barnet ikke er kommet i gang med at sutte

  • • Barnet har problemer med at tage fat om brystet

”Starte forfra” kan forsøges når som helst i efterfødselsforløbet.

 

Handlinger

 

Informere forældrene om formålet og hvad det indebærer at ”starte forfra” – at det kan tage lang tid.

 

Afklæde barnet (må gerne have ble på) og lægge det hud-mod-hud på moderens nøgne bryst.

 

Hjælpe mor og barn til rette, gerne i tilbagelænet ammestilling og ellers undlade at forstyrre processen.

 

Skabe ro omkring mor og barn – obs anbefalede besøgstider.

 

Give processen tid, det kan tage fra en halv time til mange timer (personalet skal også være tålmodige).

 

Hvis der går lang tid, da være opmærksom på barnets behov for mad, så barnet ikke får lavt blodsukker.

 

Eventuel hjælpe moderen med at håndudmalke lidt råmælk, som barnet kan få på ske eller bæger, mens processen pågår.

 

Opmuntre og rose moderen for hendes indsats.

 

Give moderen mulighed for at sige fra på et hvilket som helst tidspunkt i processen.

 

Lade mor og barn forblive sammen på denne måde, indtil barnet har vist sikre tegn på at sutte og/eller at få rigtig fat på brystet.

Lad forældrene være alene med barnet om oplevelsen, men kigge til dem indimellem, hvis de ønsker det.

 

Børn der er længe om at komme i gang med at sutte kan man forsøge at stimulere til at sutte, hvis de lægges sovende til brystet. Herved bringes de i en mere aktiv fase, hvor de kan sutte.

 

At ”starte forfra” resulterer ikke altid i at barnet kommer til at sutte godt ved brystet, men det er forsøget værd, inden andre metoder tages i brug for eksempel aktiv ammehjælp eller suttebrik.

 

 

 

 

Det er vigtigt at være opmærksomme på tidlige signaler hos børn, der er længe om at vise interesse for brystet efter fødslen, og som er i risiko for lavt blodsukker.

 

Barnets signaler:

  • • Tidlige tegn på sult: Hurtige øjenbevægelser under øjenlåget, suttebevægelser med mund og tunge, bevægelser af arme og ben, søgen efter brystet, fingre til mund.

  • • Middel tegn på sult: Uro og klynkelyde, uro og gråd indimellem.

  • • Sene tegn på sult: Gråd hele tiden, bevægelse af hele kroppen, rød i ansigtet.

 

Barnet sutter stadig ikke effektivt:

Vejlede mor til at stimulere brystet med håndudmalkning og/eller med brystpumpe på premee programmet og tilbyde barnet udmalket råmælk.

I 1 døgn ammes det nyfødte barn i gennemsnit 4 – 5 gange, hvorfor antal udmalkninger også må være min. 4 – 5.gange i 1 døgn herefter stigende til 8 – 9 gange fra 2. døgn jvn.fr instrukstionen om brug af premee programmet i brystpumpen.

Det nyfødte barn har kun brug for tilskud på medicinsk indikation.

 

Referencer

Sundhedsstyrelsen (2021) Amning – en håndbog for sundhedspersonale. 5. udgave 1. oplag.

Komiteen for Sundhedsoplysning,

Nilsson I, Kronborg H (2013) Manual: Amning - en tryg start.