Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kontrol af patienter i behandling med Klasse 1 c antiarytmikum (propafenon eller flecainid) hos sygeplejerske i Hjertemedicinsk Ambulatorium

 

Formål

Klinisk kontrol af hvorvidt patienten fortsat tåler behandling med klasse 1 c antiarytmikum.

Kontrol af om patienten fortsat er i sinusrytme.

Kontrollen foretages på de af lægen udvalgte patienter.

Før opstart på Flecainid skal pt.en have foretaget EKKO og hvis over 50 år CT KAG såfremt lægen vurderer at dette er nødvendigt.

 

Definition af begreber

Propafenon (rytmonorm) og Flecainid (tambocor): klasse 1c antiarytmikum, anvendes til konvertering af atrieflimren af kort varighed (< 7 dage) samt til forebyggelse af atrieflimren. Bør kombineres med lægemiddel, der hæmmer AV-overledningen (digoxin/β-blokker) ved risiko for atrieflagren med 1:1 overledning. Kontraindiceret hos patienter med iskæmisk hjertesygdom, med hjerteinsufficiens eller med hypertrof venstre ventrikel pga. risiko for malign arytmi.

 

Beskrivelse

 

1.

Kontroller foregår hver 6. måned. Forud for hver kontrol tages v-tal, levertal og ekg.

2.

Patienten identificeres.

3.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten kender formålet med kontrollerne.

4.

Sygeplejersken sikrer sig, at patienten har kendskab til Rytmonorm eller Tambocors virkning. Spørges ind til bivirkninger. Udlevering af skriftlig patientvejledning + mundtlig opfølgning.

5.

Sygeplejersken spørger ind til patientens velbefindende med speciel fokus på hjertet siden indlæggelse/seneste ambulante besøg.

6.

Blodtryk og puls måles.

7.

Biokemi tjekkes – V-tal, levertal.

8.

EKG tjekkes

  • • Har patienten SR eller A-fli? Ved A-fli med frekvens på 100-120, skal patienten sendes hjem med en Holter i et døgn og med svar til den ansvarlige læge.

PQ-interval. Ved forlænget PQ og QT-interval kontaktes lægen.

SA- eller AV-blok, eller bradycardi (konf. med læge).

 

  • • Tegn på monomorf VT (konf. med læge).

  • • Udvikling af grenblok >25% af QRS bredden før start (konf. med læge).

9.

Om patienten skal følges med ekko afhænger af patientens grundsygdom, og ikke afhængig af om patienten får klasse 1 c antiarytmikum.

10.

Sygeplejersken tjekker, om patienten mangler recept på propafenon / flecainid.

11.

Patienten medgives mødekort med tid hos sygeplejerske 6 måneder.

Der bestilles blodprøver (v-tal, levertal og ekg) i Labka til om 6 måneder, som bør tages 1 uge før kontrollen.

12.

Værdierne føres ind i CCS. Herudover laves et journalnotat.

 

Referencer

https://www.nbv.cardio.dk/af

Patientvejledning: Tambocor/Rytmonorm (fra sygehusets hjemmeside).

http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/91022

http://pro.medicin.dk/Laegemiddelgrupper/Grupper/91032