Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG columna thoracalis frakturkontrol

 

Forberedelse

Se om der er gamle relevante billeder

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer:

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

Stående AP- og lat.billede

Hvis patienten ikke kan medvirke til stående billeder, udføres undersøgelsen liggende.

 

Positionering

AP: Patienten står med lige meget vægt på begge ben og med ryggen mod detektorpladen.

Lat.: Hvis der er skoliose vurderes den med henblik på, om patienten skal stå med højre eller venstre side mod detektorpladen. Skoliosens konvekse side skal vende mod detektorpladen.

Armene bøjet fremad og opad, brug evt. dropstativ. Patienten skal stå lige. Patienten skal trække vejret dybt ind og holde det.

Centrering

AP: Der centreres midt sagittalt og ud for papillerne. Brug evt. lille kile med den tykke ende øverst. God indblænding sidevers ca. 12 15 cm

 

Lat.: Der centreres ud for scapulas nederste kant og parallelt med corpus bagkant

 

Billedkriterier

AP: Der centreres midt sagittalt og ud for papillerne. Brug evt. lille kile med den tykke ende øverst. God indblænding sidevers ca. 15 cm.

 

Lat: Der centreres ud for scapulas nederste kant og parallelt med corpus bagkant.

 

Det er vigtigt, at det fremgår af billederne, om de er taget liggende/stående.

Husk højre/venstre markering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP

Lat.

 

 

Billede 1

Billede 4