Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

RTG hofte - forundersøgelse OKA (patienter fra 18 år)

 

Forberedelse

 

Se om der er gamle relevante billeder.

 

Hvis pt. har fået foretaget en af disse optagelser her i regionen og billedet er mindre end 1 år gammelt, skal det ikke tages igen. Artrosebækken optagelsen kan bruges både til højre og venstre hofte. Efter aftale m. Mogens B. Jørgensen september 2018).

 

Patienten skal have sygehusets undertøj på, hvis elastik skønnes at være i vejen.

 

Afdækning efter strålehygiejniske retningslinjer

BEK nr 671 Strålingsgeneratorbekendtgørelsen

§31

 

Standardoptagelser

 

Stående artrosebækken med 26.5 mm mønt placeret midt på detektorpladen og så langt oppe som muligt (afstand 2 m – hvis afstanden ikke er 2 m kan mønten ikke anvendes).

(hvis patienten er stor og hoften ikke bliver gennemeksponeret, suppleres med stående hofte ap, afstand 115 cm).

 

 

Hvis patienten ikke kan stå, tages billedet liggende. Her anvendes 40 mm kalibreringskugle, som placeres mellem benene og så langt oppe som muligt.

 

Obs kun falsk profil, hvis dette specifikt ordineres i henvisningen. Denne tages stående. Hvis patienten ikke kan stå, tages billedet som et liggende semi axial billede.

 

Obs ved obs cam og impingement tages Dunn 45 grader stående (se billeder).

 

Positionering

 

Stående artrosebækken: Pt. står med ryggen mod detektorpladen. Begge ben indadroteres, så 2. tå peger ligefrem.

Mønt 26.5 mm sættes på detektorpladen (midt i og så langt oppe som muligt).

 

Falsk profil (stående): Pt. drejes mod aktuelle hofte således, at trochantor major vender direkte ind mod detektorpladen, 2. tå peger ligefrem. Modsatte ben føres bagud og foden udadroteres. Patienten skal roteres ca. 25 grader bagud. Det er vigtigt, at trochantor major vender ind mod detektorpladen og at bækkenet ikke er drejet for meget, så det bliver et skråt forfrabillede.

 

Semiaxial (liggende): Pt. ligger 45° skrå mod aktuelle side. Aktuelle ben skal flekteres og udadroteres til benet ligger mod lejet. Knæet flekteres mellem 45° og 90°, til benet ligger mod lejet.

 

 

Centrering

 

Stående artrosebækken: Der centreres på symfysen, og midt i pt. Cristakanten som øverste grænse.

 

Falsk profil (stående): Der centreres på aktuelle hofte og blændes ind, så kun aktuelle hofte er medfotograferet.

 

Semiaxial (liggende): Midt på linien mellem spina iliaca anterior superior og symfysen

 

 

Billedkriterier

 

Stående artrosebækken: Hvis billedet er centreret skævt, men den aktuelle hofte er medfotograferet, så skal billedet ikke tages om. Den del af femur, som skal opfyldes af protesen, ønskes fremstillet i begge sider (proksimale halvdel af femur). Bækkenet skal medfotograferes.

Mønten skal medfotograferes og det skal noteres på billedet, at der er påsat 26.5 mm mønt. Hvis mønten er placeret midt i symfysen, vurderes indikation. Som oftest er det ikke nødvendigt at gentage billedet.

Det skal fremgå at billedet er taget stående.

Ovariebeskytter og testes beskytter kan anvendes i de fleste tilfælde.

 

Falsk profil (stående): Caput og collum femoris vil fremstå lateralt. Trochanter major vil kunne anes (nær caput - tydende på en neutral position med 2. tå pegende ligefrem). Ramus (bækkenet) vil delvis overlejre den øverste del af femur. Der må være ca. 3 cm mellem de to hofter (2/3-3/3 af diameteren på caput femoris).

Billedet skal være godt eksponeret.

 

Semiaxial (liggende): Hele acetabulum og proximale 1/3 af femur skal fremstilles. Trochanter major vil overlejre en stor del af collum femoris

 

Det skal fremgå af undersøgelsen, at billedet er taget stående/liggende.

Husk højre/venstre markering.

 

 

 

 

 

Artrosebækken

Billede 8

 

 

Falsk profil Højre

Billede 9

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is 9819.f1.jpg

 

Billede 4 Billede 5

 

 

Semiaxial

 

https://pri.rn.dk/Assets/19556/e2e1e76ab1d445afba8368de551dbc3d/L2eeb4a92c597465f86c2314f82f1777c.png

Dunn 45 grader stående:

Pt. står med ryggen mod detektorpladen. Aktuelle ben bøjet 45 grader og udad roteret 45 grader. Centrer i hofteleddet.

 

C:\Users\ji2n\Desktop\untitled 1.png

C:\Users\ji2n\Desktop\untitled.png