Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dexa - columna

 

 

Scanning af columna Lumbalis

 • Patienten lejres på lejet på ryggen med benene i 90 gr. vinkel på den store pude

 • Der centreres først på brystbenet og tryk på Mark knappen på skanneren

 • Herefter centreres 2 cm under crista iliaca og der trykkes igen på Mark.

 • Tryk på start scan. Nu laves scanningen

 • Vurdere om billedet er tilfredsstillende. Hvis ikke, lav et rescan og kip evt. kassen efter lumbalis. Rescan knappen er til venstre for billedet (se under punktet rescan)

 • Tryk på analyze knappen i nederste venstre hjørne

 • Vælg continue. Hvis der kommer en boks op klik ok

 • Placer linjerne mellem L1-L2, L2-L3, L3-L4 og L4-L5, se billede eksempel nedenunder. Til højre for billedet ses sorte ”bjerge”, som er hjælpestreger. Hvor toppene er højest, er der ”mindst” knoglevæv, (ved skoliose kippes efter hvirvlerne, se afsnittet kipning af linjer ved columna lumbalis).

Billedeksempel:

Billede 1

 

 

 • Tryk på resultsknappen nede i venstre hjørne. Der kommer nu en graf med forskellige farver og en prik, som viser resultatet.

 • Klik på saveknappen og herefter report

 • Herefter er der en række knapper i bunden af billedet. Klik på save, print (hvis de skal printes, print kun side 1) og export Dicom

 • Close undersøgelse

 • Hvis pt. er færdig, klik patientlist - ellers klik på demographi for at vælge ny anatomi

til scanning

 

OBS. Hvis pt. har tidligere skanninger, er det vigtigt, at den nye skanning bliver identisk. Det er både bredden på målekasserne, placering og kipning

Hvis første skanning er ”forkert” analyseret, skal vi analysere, som vi vurderer.

Hvis pt. har 6 hvirvler tælles oppefra. Rescan ved columna lumbalis

Der kan være to årsager, man ønsker at rescanne columna lumbalis:

1) hvis man synes billedkvaliteten er for dårlig

2) Hvis man ikke har nok med opadtil

 

Billede 4Når scanningen er færdig kommer der en kasse omkring billedet. Denne kasse kan kippes efter behov. Midtlinjen på billedet skal flugte columna lumbalis. Hvis man skal have mere med opadtil, flyttes kassen op. Derefter klik på Rescan knappen, som er til venstre for billedet

Se billede eks. nedenfor, midtlinje er markeret med sort.

 

 

 

 

 

Kipning af linjer ved columna lumbalis

Hvis patienten har meget skoliose kan man kippe linjerne, når billedet analyseres.

 • Der højreklikkes på billeder og der kommer en boks op

 • Her vælges Images analysis og analysis option

 • Her er der forskellige muligheder øverst vælges angulated

 • Klik på Apply knappen

 • Nu kan linjerne kippes

Eksempel på kipning:Billede 7

 

 

 

OBS: Hvis der kommer en boks op med manglende reference, klik OK og vælg den, som står på listen - klik OK

Minimer artefakter fra metal/fremmedlegeme

 

Hvis pt. har metal eller andet i skanområdet skannes der helt normalt. Når man skal analysere, kan metallet ekskluderes fra måleområdet. Dette kan kun lade sig gøre, hvis det er et meget lille område med metal. Er der mere end et niveau påvirket af metal, skannes ikke.

OBS skan altid over L2-L4.

 

 • Der højreklikkes på billeder og der kommer en boks op

 • Her vælges Images analysis og analysis option

 • Her er der forskellige muligheder - øverst vælges High density point exclusion

 • Klik på Apply knappen

Nu kommer billedet op, som man er vant til og billedet kan analyseres. Skannerne medregner ikke det som er ekskluderet.