Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Astma – vedligeholdelsesbehandling.

Efter behandlingsstart eller eksacerbation tilstræbes amb. kontrol efter 3 måneder, herefter hver 6 måned efter individuel vurdering.

Ved hvert besøg laves ” astma symptom kontrol” jvf. nedenstående skema og denne noteres i journalen som kontrolleret, delvis kontrolleret eller ukontrolleret:

 

Astma symptomkontrol

Vurdering af nuværende astma kontrol baseres på en vurdering af barnets symptomer, påvirkning af aktivitetsniveau og behov for anfaldsmedicin i de sidste 4 uger. Hos større børn desuden lungefunktion

 

Karakteristika

Kontrolleret

(alle nedenstående)

Delvist kontrolleret

(én af nedenstående)

Ukontrolleret

 

Symptomer i dagtimerne

Ingen

(max 2 gange per uge)

Mere end 2 gange per uge

 

 

 

 

 

 

Tre eller flere tegn på delvist kontrolleret

Begrænsning af aktivitet

Ingen

 

Enhver

 

Symptomer i nattetimerne/opvågning

Ingen

Enhver

 

Behov for β2 agonist

Ingen

(max 2 gange per uge)

Mere end 2 gange per uge

 

Lunge funktion

(PEF eller FEV1)

Hos børn fra ca.6 års alderen som kan koopere hertil

Normal

≥80% af forventet eller personligt bedste

<80 % af forventet eller personligt bedste

 

 

Hvis astmaen er delvist kontrolleret eller ukontrolleret ændres behandlingen et trin op jvf. nedenstående skemaer:

 

Astma hos børn fra 0 til og med 5 år behandlingsalgoritme

 

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Anfaldsbehandling

(SABA)

Korttidsvirkende

β2-agonist

Korttidsvirkende

β2-agonist

Korttidsvirkende

β2-agonist

Korttidsvirkende

β2-agonist

Specialistopgave

Forebyggende

1.valg

 

ICS lav dosis

ICS moderat dosis

ICS moderat dosis og LTRA

Forebyggende

2.valg

 

LTRA

ICS lav dosis + LTRA

 

 

Astma hos børn fra 6 til 18 år behandlingsalgoritme

 

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Anfaldsbehandling

(SABA)

Korttidsvirkende

β2-agonist

Korttidsvirkende

β2-agonist

Korttidsvirkende

β2-agonist

Korttidsvirkende

β2-agonist

Specialistopgave

 

 

Forebyggende

1.valg

 

ICS lav dosis

ICS moderat dosis

ICS moderat dosis og LABA eller /og LTRA

Forebyggende

2. valg

 

LTRA

ICS lav dosis og LABA eller LTRA

ICS højdosis

 

Doserne afhænger af sværhedsgrad. ICS doser kan øges eller reduceres gradvist (25 -50 % af gangen) mod næste behandlingstrin:

 

ICS vejledende ækvivalente doser

Lav dosis

Moderat dosis

Høj dosis

Fluticasonproprionat (spray + spacer)

50 µg x 2

125 µg x 2

250 µg x 2

Fluticasonproprionat (pulver)

50 µg x 2

100 µg x 2

250 µg x 2

Budesonid (pulver)

100 µg x 2

200 µg x 2

400 µg x 2

Beclometasondiproprionat

100 µg x 2

200 µg x 2

400 µg x 2

Beclometasondiproprionat HFA, OBS: ≥ 5år

50 µg x 2

100 µg x 2

200 µg x 2

Mometasonfuroat

-

200 µg x 1

200 µg x 2

Ciclesonid, OBS ≥ 12år

80 µg x 1

80 µg x 2

160 µg x 2

 

 

Hyppigst anvendte præparater på Børneafdelingen:

Generisk navn

Handelsnavn

Metode

Dosis

Budesonide

Spirocort

Giona Easyhaler

Port-A-Neb.
Turbuhaler
Easyhaler

1000 µg x 2
Se ovenfor

Fluticasonpropionate

Flixotide

Inhalationsaerosol
Babyhaler®
Discos

Se ovenfor

Beclometason

Aerobec Auto-haler
Beclomet Easy-haler

Autohaler

Easyhaler

Se ovenfor

 

Salbutamol

Salbuvent

Ventoline

Inhalationsapparat 5 mg/ml
Inhalationsaerosol
Babyhaler/Diamond Optichamber
Discos

0,03 ml/kg p.n. højst x 6-8

0,1 mg, 2 pust p.n. højst x

6 - 8

0,2 mg p.n. højst x 6 - 8

Terbutalin

Bricanyl

Turbuhaler

0,5 mg p.n højst x 6 - 8

Salmeterol

Serevent

Discos

50 µg x 2

Formeterol

Oxis

Turbuhaler

9 µg x 2 samt p.n. max x 4

Fluticatisonfuroat/vilanterol

Relvar

Ellipta

92/22 µg x 1

184/22 µg x 1

Fluticasonpropionat/Salmeterol

Seretide

Discos

(50+100) µg x 2
(50+250) µg x 2

Budesonide/ formeterol

Symbicort

Turbuhaler

(160/4,5) µg x 2, evt.
eller som Single Inhaler terapi, 1 x 2 samt ved behov max x 6, i kortere aftalt tidsrum

Teofyllamin

 

Depotkapsler

10-20 mg/kg/døgn
Fordelt på 1 eller 2 doser.

Montelukast

Singulair

Tyggetablet

2-5 år 4 mg dagl.
6-14 år 5 mg dagl.
Over 14 år 10 mg dagl. 1 time før eller 2 timer efter måltid.

 

Reference:

RADS (Rådet for anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ), Behandlingsvejledning for Astma hos børn. www.rads.dk 2015