Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Behandling af astma hos børn og unge

 

Forkortelser

AIT= Allergen immunterapi

FEV1: Forceret ekspiratorisk volumen i første sekund

FVC: Forceret vital kapacitet

ICS: Inhaled corticosteroid

ICS+LABA: Kombinationsbehandling

LABA: Long-acting beta-2 agonist

LFU: Lungefunktionsundersøgelse

LTRA= Leukotrien receptor antagonister

PF: Peak Flow

Pn.= pro necessitate / efter behov

SABA= Short-Acting Beta Agonists

 

 

Formål

Vejledning til astma vedligeholdelsesbehandling hos børn og unge diagnosticeret med astma ved Aalborg Universitetshospital, Børn og Unge afdeling.

 

Vedr. behandling af akut astma, se Pri instruksen ”Akut astma - inklusiv status astmaticus”

Vedr. diagnostik af astma, se Pri instruksen ” Astma diagnostik hos børn”.

 

___________________________________________________________________________________

 

Behandling - Børn 0-5 år

 

Astma hos mindre børn kaldes ofte astmatisk bronkitis eller småbørnsastma.

Det er langt oftest en sygdom med hoste, hvæsende og pibende vejrtrækning i forbindelse med øvre luftvejsinfektioner. Det er dog meget vigtigt at have fokus på faretegn og differentialdiagnoser i denne patient gruppe (Se pri instruks: Astma diagnostik hos børn).

 

Behandlingsindikation:

SABA

 • • Småbørn med sjældne, infektionsudløste symptomer behandles primært med inhalation beta-2 agonist pn. på spacer.

 

Indikation for opstart af forebyggende:

 • • > 2 moderat til svære bronkospastiske episoder i løbet af de sidste 6 måneder eller 1 svær indlæggelseskrævende episode med behov for systemisk steroid

 • • Ugentlige symptomer eller symptomer i mere end 1-2 uger der hæmmer daglige aktiviteter eller vækker barnet om natten.

 • • Hyppig luftvejspåvirkning med påvirket trivsel.

 • • Luftvejssymptomer mellem infektioner.

 • • Den forebyggende behandling startes på trin 2 eller 3 afhængig af sværhedsgraden

 

 

 

 

Tabel 1. Behandlingsalgoritme 0-5 år1

 

Trin 1

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Anfaldsbehandling

 

SABA

SABA

SABA

SABA

SABA

Forebyggende 1. valg

 

ICS lav dosis

ICS moderat dosis

ICS moderat dosis og LTRA

Specialist-opgave

Forebyggende 2. valg

 

LTRA

ICS lav dosis og LTRA

 

 

Trap gradvist op til næste trin i behandlingsalgoritmen ved utilstrækkelig effekt efter ca. 2(-3) mdr. med en given behandling.

 

Valg af Inhaled CorticoSteroids (ICS) ved børn < 5 år:

 • • Lav dosering ICS: Flixotide 50 mikrog 1 pust x 2 på spacer

 • • Moderat dosering ICS: Flixotide 125 mikg 1 pust x 2 på spacer

 

Inhalationsmetode afhængig af alder (vejledende):

 • • Børn < 3 år Spray med spacer + ansigtsmaske

 • • Børn 3-5 år: Spray med spacer + mundstykke

 • • Børn > 5 år: Pulverinhalator eller åndedrætsaktiveret inhalationsaerosoler eller

spray med spacer

 

Behandlingsmål:

Bedst mulig kontrolgrad ved laveste effektive ICS dosis.

Ændring eller seponering:

Hos småbørn med infektionsudløst astma kan den forebyggende medicin oftest seponeres i sommerhalvåret.

Børn med astmatiske symptomer udenfor infektionsperioderne kan sjældent anbefales at pauserer med astmamedicinen over sommermånederne (og denne gruppe skal vurderes ved speciallæge i pædiatri, enten på Børn og Ungeafdelingen eller i speciallæge praksis.)

 

Ambulante kontrolbesøg:

For størstedelen af børn med astmatisk bronkitis er diagnostik og opfølgning ved egen læge tilstrækkeligt.

Enkelte børn i gruppen 0-5 år bør følges af pædiater enten på Børn og Unge afdelingen eller i speciallæge praksis (Se instruksen Astma diagnostik hos børn).

 

De ambulante besøg på Børn og Ungeafdelingen skal indeholde:

 • • Vurdering af kontrolgrad

 • • Spørg ind til komorbiditet, særligt allergi / allergisk rhinitis

 • • Kontroller spacer og inhalationsteknik

 • • Undersøg adherence (Se FMK online for indløste recepter)

 • • Trivsel (Vækst og højde)

 • • Informer om og undersøg for bivirkninger til behandling

 • • Fornyet vurdering af diagnose (og evt. differentialdiagnose).

 • • Ændring af ICS til laveste, effektive dosis

 • • Spørg til ekspositioner (eks. passiv rygning, infektionsudsættelse ved vuggestue / ældre søskende og husdyr)

 

 

 

 

Småbørns astmaskole:

Forældre til småbørn med astma symptomer skal tilbydes ”Småbørns astmaskole forældrekursus” (Der henvises via interne A5 papir henvisninger). Dette gælder også børn der ses i børnemodtagelsen, og som ikke indlægges. Alene regionens børneafdelinger og speciallæger i pædiatri kan henvise til Småbørns astmaskolen.

Forældrene (og også gerne bedsteforældre mm.) får her et 2 timers kursus i astmatisk bronchitis behandling / inhalations teknik, observation og faretegn. Kurset afholdes i Aalborg.

 

___________________________________________________________________________________

Behandling - Børn 6-18 år

 

Vedr. definition og udredning: Se instruksen Astma diagnostik hos børn

 

Tabel 2. Monitorering af symptomkontrol

Tegn

 

 

Kontrol

(Alle nedenstående)

Delvis kontrol

(Én af nedenstående)

Ingen kontrol

Symptomer om dagen

 

Ingen (til max 2 x pr. uge)

Mere end 2 x pr. uge

Tre eller flere tegn

På delvis kontrol

Begrænset aktivitet

 

Ingen

Enhver

Symptomer om natten / opvågnen

 

Ingen

Enhver

Behov for SABA

 

Ingen (til max 2 x pr uge)

Mere end 2 x pr. uge

Lungefunktion (PF eller FEV1)

> 80% af forventede eller personlige bedste

< 80% af forventede eller personlige bedste

 

 

 

Behandlingsmål:

Bedst mulig kontrolgrad ved laveste effektive ICS dosis.

Tabel 3. Behandlingsalgoritme 6-18 årige (modificeret efter RADS1 og GINA Guidelines2)

 

Trin 1 *

Trin 2

Trin 3

Trin 4

Trin 5

Anfaldsbehandling

SABA

SABA

SABA

SABA

SABA

Forebyggende 1. valg

 ICS fast daglig

ICS lav dosis

ICS moderat dosis

Moderat dosis ICS+ LABA evt. tillagt LTRA

Specialist-opgave

Forebyggende 2. valg

ICS hver gang der gives SABA

LTRA

ICS lav dosis + LABA eller og LTRA

Høj dosis ICS+ LABA

 

Trap gradvist op til næste trin i behandlingsalgoritmen ved utilstrækkelig effekt efter ca. 2(-3) mdr. med en given behandling.

* Når der er diagnosticeret astma hos børn og unge over 6 års alderen, kan det ikke anbefales at patienten alene behandles med SABA2

 

 

Ved utilstrækkelig effekt af behandlingen:

Det kan være nødvendigt at udføre fornyede provokationstest oftest i form af anstrengelsestest eller manitoltest for at vurderer behandlingseffekten ved stort forbrug af SABA trods relevant forebyggende behandling. Dette skal besluttes i samarbejde med specialeansvarlige læge.

ACT spørgeskemaet kan i nogle tilfælde støtte monitoreringen af behandlingseffekten (Bilag 2)3

 

De ambulante besøg på Børn og Ungeafdelingen skal indeholde:

 • • Vurdering af kontrolgrad (se Tabel 2)

 • • Lungefunktion måles

 • • Spørg ind til komorbiditet, særligt allergi / allergisk rhinitis

 • • Kontroller inhalationsteknik (Se bilag 1 fra DLS)

 • • Undersøg adherence (Se FMK online for indløste recepter)

 • • Trivsel (Vækst og højde)

 • • Informer om og undersøg for bivirkninger til behandling

 • • Fornyet vurdering af diagnose (og evt. differentialdiagnose).

 • • Ændring af ICS til laveste, effektive dosis (obs. Der skal ikke ændres i behandlingen hver gang patienten ses. Når diagnosen er stillet, og lavet mulige ICS dosis er fundet, skal denne holdes)

 • • Spørg til ekspositioner (eks. Rygning /passiv rygning og husdyr)

 

 

Astmaskole:

Børn og unge med astma skal tilbydes et forløb på astma skolen. Det vil oftest også være gavnligt med et fornyet astmaskolekursus når den unde nærmer sig voksenalderen.

 

Astmaskolen er et gratis kursustilbud til 6-18 årige børn og unge med astma i Region Nordjylland. Der kan henvises til skolen fra læger og sundhedsplejersker i hele regionen.

Børn skal tidligst henvises til skolen, når astma diagnosen er stillet og behandlingen er opstarter. Kurset er målrettet barnet og den unge, og bibringer modtageren en større viden om hvad astma er, hvordan man bedst lever med astma og hvordan medicinen tages og virker.

Undervisningen varetages af sygeplejersker med særlig viden om astma og allergi hos børn og unge, og foregår i Aalborg, Hjørring, Frederikshavn, Hobro, Aars og Thisted.

 

 

Referencer

 

1. RADS Behandlingsvejledning. Astma hos børn 2015.

https://rads.dk/media/1886/astma-primaer-sektor-beh-juni-2015.pdf

 

2. The Global Initiative for Asthma 2020 (GINA Guidelines 2020)

https://ginasthma.org/

 

3. Astma – Monitorering og behandling af mild til moderat astma

Dansk Lungemedicinsk Selskab

Astma – Monitorering og behandling af mild til moderat astma – DLS | Dansk Lungemedicinsk Selskab

 

4. Retningslinje for udredning og behandling af patienter med mulig svær astma.

Dansk Lungemedicinsk Selskab

file.html (lungemedicin.dk)

Bilag

1. Dansk Lungemedicinsk Selskabs Checkliste til kontrol af inhalationsteknik

file.html (websitejanitor.biz)

 

2. Astmakontrol test spørgeskema (ACT)

 

 

Astmakontroltest (ACT)

 

 

Indenfor de sidste 4 uger, hvor ofte har din astma afholdt dig fra at udføre dine sædvanlige aktiviteter på arbejde, i skolen/på universitetet eller hjemme

 

Altid

1

 

 

Meget ofte

2

 

 

Nogle gange

3

 

 

Sjældent

4

 

 

Aldrig

5

Score

 

 

Indenfor de sidste 4 uger, hvor ofte oplever du åndenød?

Mere end en gang om dagen

1

 

En gang om dagen

2

 

 

3 til 6 gange om ugen

3

 

1 eller 2 gange om ugen

4

 

Slet ikke

5

 

 

 

Indenfor de sidste 4 uger, hvor ofte har dine astmasymptomer (hvæsen, hoste, trykken eller smerter for brystet) vækket dig om natten eller tidligere end sædvanligt om morgenen?

4 eller flere nætter om ugen

1

 

2 til 3 nætter om ugen

2

 

 

En gang om ugen

3

 

 

1 eller 2 gange

4

 

Slet ikke

5

 

 

 

Indenfor de sidste 4 uger, hvor ofte oplever du åndenød?

3 eller flere gang om dagen

1

 

1 eller 2 gang om dagen

2

 

2 eller 3 gange om ugen

3

 

1 gange om ugen eller mindre

4

 

Slet ikke

5

 

 

 

Indenfor de sidste 4 uger, hvordan vurderer du din astmakontrol?

 

Slet ikke

kontrolleret

1

 

 

Dårligt

kontrolleret

2

 

Nogenlunde

kontrolleret

3

 

 

Vel-

Kontrolleret

4

 

Fuldstændig kontrolleret

5

 

 

Total

 

 

ACT_Astmakontroltest-spoergeskema-Akut-svaer-astma-1.pdf (lungemedicin.dk)

 

 

 

 

3.

 

NIJMEGEN spørgeskema

Aldrig

 

(0)

Sjældent

 

(1)

Nogle

gange

(2)

Ofte

 

(3)

Meget ofte

(4)

Brystsmerter

 

 

 

 

 

Anspændthed

 

 

 

 

 

Sløret syn

 

 

 

 

 

Svimmelhed

 

 

 

 

 

Omtågethed

 

 

 

 

 

Hurtigere eller dybere vejrtrækning

 

 

 

 

 

Åndenød

 

 

 

 

 

Trykken for brystet

 

 

 

 

 

Oppustet mave

 

 

 

 

 

Prikken og stikken i fingrene

 

 

 

 

 

Ude af stand til at tage en dyb indånding

 

 

 

 

 

Stive fingre eller arme

 

 

 

 

 

Strammende fornemmelse omkring munden

 

 

 

 

 

Kolde hænder eller fødder

 

 

 

 

 

Hjertebanken

 

 

 

 

 

Følelse af angst

 

 

 

 

 

 

Samlet point:__________________________

 

Tolkning: score over 23 indikerer mulig hyperventilation.

(OBS. Udelukker ikke astma, men kan være med til at belyse evt. hyperventilations komponent)