Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Dexa - tips og tricks

 

 

Genfinde gamle billeder/reanalyse

 • Gå i patients list

 • Find patienten i search, under patient ID, skriv kun fødselsdato

 • Klik på patientnavn, så den bliver blå.

 • tryk på stamp view

 • vælg det ønskede billede og dobbeltklik

 • Højreklik på billedet og vælg modify region

 • Herefter kan man lave en ny måling ved at højre klikke på billedet og klik reanalyse.

 

Skift i farver

Hvis man ønsker at ændre farven i billedet, kan man højreklikke på billedet og vælge color. Her kan man ændre til gray scale (så ligner det mere et alm. røntgenbillede), husk at ændre tilbage til color inden pt. afsluttes.

 

Sende billeder i PACS

 • Når man er i patient liste, klikker man på tools i øverste venstre hjørne

 • Vælg DICOM interface

 • Marker de undersøgelser, som skal sendes og klik på push knappen i højre side

 • Klik i Dicom Services, Dicom Quene og klik på refresh, nu kan man se om billederne er sendt.

 • Hvis billerne ikke er kommet i PACS, kan det skyldes at CPR er skrevet forkert. Hvis dette er tilfældet, se afsnit, ret personoplysninger.

 • Nogen gange kan det være nødvendigt at slette Accessionsnummer for, at billederne vil sendes i PACS

Ret personoplysninger

 • Åben Dicom interface og slet pt. her

 • Find pt. i patientliste

 • Åben pt. ved at dobbeltklikke på pt.s navn

 • Ret det, som er skrevet forkert og klik save.

 • Vælg Stamp view

 • Dobbeltklik på det ønskede billede

 • Vælg Report og tjek at oplysningerne er rigtige øverst oppe.

 • Nu vælges save og export Dicom

 • Vælg close. Nu vælges det andet billede og der gøres det samme med dette billede.

 • Når alle billeder er behandlet vælges patientlist.

 • Send igen billedet i PACS

 

Fejl omkring autocentrering

Hvis der kommer en af følgende fejlmeldingerne op ved columna lumbalis i forbindelse med auto centrering (efter der er trykket start scan):

”the original markpoint are being used because the automatic centrering of the spine was not successful”

”The original markpoint are being used because the scan was moved 5-cm or more”

Klik continue og lav skanningen. Hvis columna ligger langt ude i en af siderne af billedet laves et rescan og der centreres midt i columna.

 

Daglige opgaver

 • Opfyldning af diverse ting

 • Lave papirlapper

 • Oprydning

 • Alm. rengøring bl.a. leje, skærme og tastatur

 • Husk at lukke vinduet

 

 

Sammenligning af tidligere billeder

Hvis pt. har været skannet tidligere er det muligt at sammenligne de gamle billeder med de nye, hvis man synes det er svært at planlægge.

 

 • Når man har billedet klar til analyse, højreklikker man på billedet og vælger Image analysis.

 • Her vælges Show comparision. Nu kommer den tidligere skanning op til højre på skærmen og man kan se, hvordan planlægningen var ved sidste skanning.