Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Håndtering og opbevaring af patientens egen medicin i forbindelse med indlæggelse - Palliativ Afsnit, Farsø

Beskrivelse

Såfremt der under indlæggelsen anvendes af patienters egen medbragte medicin skal følgende gøres:

 • • Det skal fremgå af ordinationen, at det er patientens egen medicin, der anvendes til dosering

 

Opbevaring af patienters medbragte medicin gøres som følgende:

 • • Medicin, der er medbragt, må ikke opbevares sammen med afdelingens øvrige lægemidler

 • • Medbragt medicin, der bruges under indlæggelsen, opbevares i en grøn tillukket pose med patientlabel på. Denne pose opbevares i en skuffe i medicinrummet udelukkende til dette formål. Der er på skuffen markeret, at denne indeholder patienters egen medicin.

 • • Medbragt medicin, der ikke bruges under indlæggelsen, sendes, hvor det er muligt, med patienters pårørende hjem. Er dette ikke muligt opbevares det i en grøn tillukket pose med patientlabels på, og efterfølgende i en af patientkasserne på øverste hylde i medicinrummet. Der bruges en patientkasse pr. patient. Denne markeres med patientlabel udenpå, så det er tydeligt, hvilken patient, der har opbevaret medicin. Patientkassen afsprittes mellem hver patient.

 • • Medicin, der opbevares på køl, afsprittes, lægges i en grøn tillukket pose, og der påsættes patientlabels før det lægges i køleskabet. Der afsprittes mellem hver anvendelse ved patienten.

 

Medicin udleveret til patienten ved udskrivelse

 • • Husk altid at tjekke den øverste hylle og patientskuffen når en patient udskrives.

 • • Skulle patienten ikke få medicinen med hjem, destrueres den på samme måde afdelingens øvrige returmedicin.

 

Definition af begreber

 • • Patientens egen medicin: Den medicin som patienter har med hjemmefra, som muligvis anvendes under indlæggelsen.

 • • Håndtering af medicinen. Måden hvorpå patienters egen medicin håndteres under indlæggelsen under hensynstagen til anvendelse og hygiejniske principper

 • • Opbevaring af medicinen: den måde hvorpå medicinen rent praktisk skal opbevares på i medicinrummet

 

Formål

 • • At sikre, patientens eget medbragte medicin bliver håndteret og brugt korrekt under indlæggelsen. At patientens egen medicin opbevares korrekt i medicinrummet.

 

Referencer

Region Nordjyllands instruks: Medicinering – opbevaring af lægemidler

Infektionshygiejnen, RN´s instruks: Medicinrum – indretning, arbejdstilrettelæggelse og adfærd