Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Ansøgning om vederlagsfri fysioterapi til terminale patienter under § 122 – Palliativ Afsnit, Farsø

Beskrivelse

  1. 1. Tag kopi af den indsendte Terminaltilskuds-erklæring.

 

  1. 2. Vedlæg brev, som redegør for patientens behov, se eksempel på brev nedenfor. Der kan søges om tilskud til lymfedrænage, afspændingsøvelser, oplæring i dyspnø-beherskende teknikker, vedligeholdelse af opnået færdighed ved genoptræning under indlæggelse m.m.

 

  1. 3. En person kan erklæres terminal, når behandling udelukkende er palliativ, og lægen skønner, der højst er ca. 6 måneders restlevetid. Dette er dog en flydende grænse.

 

  1. 4. Brevet stiles til kommunen. Vedlæg kopi af Terminaltilskud.

 

Eksempel på brev

 

XX Kommune

Adresse

By

”Vedr. Lov om Social Service kap. 22, § 122 – Bevilling af fysioterapi”

 

 

 

 

Vedrørende § 122 bevilling af pallierende fysioterapi til

 

navn, adresse, cpr. nr.

 

Ovennævnte patient lider af (diagnose), og er i terminalfasen af sin sygdom. Sygdommen nødvendiggør ikke på nuværende tidspunkt indlæggelse, hvorfor der ønskes behandling i eget hjem.

 

Patienten har problemer med lymfeophobning i begge ben, og der søges dækning af fysioterapi til palliativ lymfødembehandling.

 

Behandlingsvarighed og hyppighed aftales med fysioterapeuten.

 

Det præciseres, at dette er en hastesag.

 

 

Venlig hilsen