Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Generel serviceaftale for Regionshospital Nordjylland, Serviceafdelingen, Rengøring.

1.0 Formål

Som en del af sikring af kvalitets- og hygiejnekrav for rengøring er det vigtig, at sikre at alle faggrupper er vidende om deres ansvarsområder. Denne serviceaftale beskriver retningslinjer og arbejdsfordeling for hele Regionshospital Nordjyllands ordinære service- og rengøringsopgaver. Skulle der være afdelingsspecifikke aftaler, vil der findes en særlig serviceaftale for disse. Se punkt 3.0

 

1.1 Kvalitets- og hygiejneniveau

Der rengøres efter gældende retningslinje Rengøringskrav og visuel inspektion af rengøring (11.1) samt retningslinjerne ”Rengøringsrengøringsbegreber og Visuel inspektion på Regionshospital Nordjylland”.

Ønskes der rengøring derudover kontaktes Servicelederen med henblik på tilbudsgivning af dette.

Antallet af rengøringsdage fastsættes af Serviceafsnittet.

 

1.2 Retningslinjer for inventar

Der foreligger retningslinjer omkring indkøb og rengøring af inventar, disse skal ALTID følges. Retningslinjerne er udgivet af Infektionshygiejnen

Herudover er nedenstående punkter en hjælp til, hvorledes vi kan sikre rengøringsvenlige rum og inventar:

 • • Det er vigtigt, der holdes ryddeligt over alt.

 • • Det inventar man anskaffer sig, skal man selv sørge for rengøring af

 • • Det inventar der er i alle rum, skal kunne aftørres.

 • • Inventaret skal være let tilgængeligt – eksempelvis skal det være let at komme til mellem vindue og skrivebord.

 • • Såfremt der ligger papir mm. på borde, kan det ikke forventes, at der rengøres herunder.

 • • Det er ikke velset, at man f. eks har: ikke lamineret sedler, anvendelse af tape på vægge, ruder mv., private genstande og lign., da dette besværliggør rengøringen.

 • • Vær opmærksom på at ledninger mv. er bundet op og at der er ryddeligt.

 • • Det er tilladt at have meget begrænset antal planter på ikke patientnære områder.

 • • Sørg for at begrænse mængden af ting i vindueskarme, hylder, kulisseskinner og lignende

 • • Uåbnede kasser opbevares i skabe og på depoter.

 

1.3 Ibrugtagning af nye eller ændrede rum

 • • Ved ændring af rum, eksempelvis fra kontor til patient stue, kontaktes serviceafdelingen med henblik på ændring i kvalitets- og hygiejne niveau samt registrering i Serviceafdelingens Rengøringssystem.

 

1.4 Rengøringsretningslinjer for Regionshospital Nordjylland

 • • Politikken på Regionshospital Nordjylland er synlig rengøring dvs. hovedparten af opgaverne ligger i dagtimerne.

 • • Afdelinger der har behov for rengøring uden for normal arbejdstid, vil være beskrevet på i den særlig serviceaftale for det enkelte afsnit eller afdeling.

 • • Rengøring skal opfylde rengøringskravene efter Infektionshygiejnens retningslinje

 • • Information og uddannelse omkring ovenstående kan gives af Serviceafdelingen.

 

2.0 Generel rengørings- og serviceopgaver for Regionshospital Nordjylland

For at sikre kvalitets- og hygiejnekravet, er det nødvendigt at sikre, at alle faggrupper er orienteret omkring ansvarsfordelingen af rengørings- og serviceopgaverne.

På mange afdelinger er der behov for særlige rengørings- og serviceopgaver og disse vil være beskrevet i den særlige serviceaftale for det enkelte afsnit eller afdeling. Se punkt 3.0.

Der ligges naturligvis op til at det nuværende gode samarbejde fortsætter, at man hjælper hinanden på tværs af faggrupperne.

 

2.1 Alle faggrupper

Rengøring af computere, skærme, tastatur, herunder også Cetrea skærme.

Det er den enkelte bruger, der selv skal sørge for rengøring af dette. Se retningslinje fra infektionshygiejnen: Rengøring af tastatur, mus, telefoner og lignende udstyr (8.14)

 

2.2 Serviceafdelingen, Rengøring

 • • Rengøring af isolationsstuer efter Infektionshygiejnens retningslinjer iht. oplysninger fra plejen

 • • Vasker vinduer / glaspartier indvendigt

 • • Afvasker sengeborde ved udskrivning af patienter på sengeafdelinger

 • • Vasker eventuelle forhæng og gardiner eller persienner

 • • Observeres der mangel på sæbe/servietter/sprit mv. fylder man op.

 • • Rengøring af køkken iht. hovedkøkkenets egenkontrolprogram

 • • Daglig rengøring af senge og lejer, som sænkes og låses efter endt rengøring

 • • Afvaske kaldesnore i baderum og trænger de til udskiftning kontaktes Teknisk afdeling

 • • Rengøring af skabe og reoler disse skal dog først tømmes af brugeren

 • • Opvask efter sig selv

 • • Aftørring af kulisse skinne

 • • Rengøring af vagtværelser, hotelværelser, forhals partier, omklædningsrum, centraldepot, arkiv, motionscenter, tekniskafdeling, også i daglig tale kaldet ydre områder

 • • Aftørring printere og kopimaskiner

 • • Aftørring af gule kanylespande

 • • Aftørring af lifte

 • • Stinkskabe udvendig i medicinerrum

 • • Aftørring af ilt aggregat, som ikke er i brug; bestående af eksempelvis manometer, glaskolbe, og rød slange til udtag på kulisseskinne. Note 1)

 • • Aftørring/udskiftning af pose omkring suge aggregat eller vælger afdelingen ikke at anvende poser er det rengøringen, der rengøre når det ikke er i brug. Note 1)

 • • Er der etableret Servicevagter kan de rekvireres vha. opgavebestillingssystemet via Columna efter aftale

 

2.3 Pleje, kontor eller terapi personale

 • • Oplyse rengøringspersonalet om hvilken retningslinje fra Infektionshygiejnen der skal følges under og efter isolation

 • • Nedtagning og sørge for vask af liftsejl og lignende. Vaskes iht. gældende retningslinjer i PRI

 • • Sørger for alle hjælpemidler så som kørestole, toiletvogne, rollator, dropstativer, rulleborde mv. er rengjort iht. retningslinjerne i PRI

 • • Rengøring af medikotekniks udstyr, som er apparatur til undersøgelse, behandling eller pleje af patient

 • • Øvrigt teknisk udstyr i forbindelse med apparatur ved undersøgelse, behandling eller pleje af patient

 • • Observeres der mangel på sæbe/servietter/sprit mv. fylder man op.

 • • Tømning og aftørring indvendig og udvendig af patient skabe ved udskrivning

 • • Kaldesnore udskiftes eller afvaskes mellem hver patient

 • • Afhentning af service på stuerne, som placeres og sorteres på afrydningsvognen

 • • Servere mad på stuerne

 • • Opvask efter sig selv

 • • Opvask efter patienter uden for køkkenets normale åbningstid i fornødent omfang

 • • Tømning af skabe og reoler forud for ekstra rengøring iht. aftale med rengøringspersonalet

 • • Lægge evt. linned på plads

 • • Sørge for patientplejeudstyr, som er det udstyr, der er omkring den enkelte patient på sengestuen og toilettet, herunder også patientens personlige ejendele.

 • • Rengøring af lukkede skabe og lignende indvendig

 • • Rengøring af stinkskabe indvendig i medicinerrum

 • • Rengøring af holdere, stativer, brevordner og lignende til papir, brochure mm.

 • • Rengøring af vogne til journaler

 • • Aftørring af ilt aggregat, som er i brug; bestående af eksempelvis manometer, glaskolbe, og rød slange til udtag på kulisseskinne. Note 1)

 • • Sætte pose omkring suge aggregat efter klargøring. Note 1)

 

2.4 Anæstesien

 • • Rengøring af anæstesiudstyr skal overholde de instrukser og retningslinjer der findes på området.

 • • Vær opmærksom på at ledninger mv. er bundet op og at der er ryddeligt.

 

2.5 Portør afdelingen (kun Hjørring matriklen)

 • • Ansvarlig for at sengeredningen og kapel lever op til kvalitets- og hygiejnekrav mht. rengøring

 

2.6 Teknisk afdeling

 • • Ansvarlig for ubenyttet rum og teknik rum samt værksteder

 • • Behjælpelig med nedtagning af udluftningsriste, kanaler, rør og lignende

 

3.0 Særlige rengørings- og serviceopgaver på Regionshospital Nordjylland

Ud over de generelle rengørings- og serviceopgaver er de særlige serviceaftaler afsnits- eller afdelingsspecifikt og er en forhandling med serviceafdelingen. Det er op til den enkelte klinik eller afdeling at tilkøbe eller afhænde rengørings- og serviceopgaver i samarbejde med serviceafdelingen.

Under dokument relationer kan man se de særlige serviceaftaler.

 

Note 1)

På møde den 14. april 2015 mellem kvalitetsenheden, afsnits ledende sygeplejersker og Rengøring blev det aftalt at efter klargøring af sug sætter plejen en pose på som signalerer at suget er klar til brug. Afdelingen kan dog fravælge pose, men det anbefales ikke. Det er herefter Rengørings opgave at skifte eller aftørrer posen. Posen kan sættes omkring ilt aggregatet også.

Normalt består suget af en klar beholder med grønt låg, engangslange. Derudover er der en hvid slange til udtaget på kulisseskinnen samt en indikator