Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Kolonudrensning til patienter med nyreinsufficiens

Formål

At patienter der som forberedelse til undersøgelse af kolon, udrenses uden at deres nyrer belastes af udrensningsmidlet.

Problemstilling

Citrafleet er Region Nordjyllands standard udrensningsmiddel til koloskopi. Dette præparat er potentielt nyreskadeligt, og bør ikke anvendes til patienter med nyreinsufficiens med en eGFR <60 ml/min.( Jf. PRI-dokument Colonudrensning hos nyresyge)

Moviprep kan anvendes med forsigtighed til patienter med eGFR <30 ml/min. (Jf. UK-Consensus Guidelines - valg af præparat til forberedelse før koloskopi og røntgen)

 

Dialysepatienter har oftest væskerestriktion og denne overskrides oftest under udrensning, som indebærer indtagelse af stor væskemængde og dermed risiko for overhydrering. Patienter der er i dialyse tilbydes indlæggelse dagen før undersøgelsen, med henblik på udrensning. De kan udrense hjemme hvis det ønskes, og ansvarlig nefrolog godkender det.

 

Patienter som har en eGFR mellem 30-60 ml/minut, kan udrense hjemme, hvis deres tilstand i øvrigt tillader det, men skal bruge Moviprep i stedet for Citrafleet. Moviprep er på lager i Skopienhedens medicinrum.

 

Patienter med eGFR over 60 ml/minut og i øvrigt alle patienter, hvor henvisende læge ikke har noteret, at patienten har nyreinsufficiens, udrenses med Citrafleet.

 

Metode

 

Patientens nyrefunktion: eGFR

 

Udrensningsmetode

 

eGFR < 30 ml/min

 

Patienten indlægges til udrensning kl. 8.00 dagen før koloskopien og Colonudrensning hos nyresyge følges.

 

eGFR mellem 30-60 ml/min

 

Patienten udrenses med Moviprep

 

eGFR>60 ml/min

 

Patienten udrenses med sædvanlig procedure, Citrafleet.

 

Colonudrensning hos nyresyge:

 

Vedrørende forberedelse til selve undersøgelsen, koloskopien, læses og udleveres patientvejledning, Koloskopi – Moviprep, Kikkertundersøgelse af tyktarmen.

Læs venligst indlægssedlen i medicinpakningen vedrørende risiko for eventuelle bivirkninger.

 

2 dage før undersøgelsen:

Patienten må spise normal kost indtil aftensmaden. Aftensmaden skal være flydende, dvs. alt, som kan passere en si.

 

Dagen før undersøgelsen:

Patienten må udelukkende spise flydende kost denne dag (alt, der kan passere gennem en si), undgå mælkeprodukter.

Patienter uden væskerestriktion, anbefales at drikke rigelig, da det giver bedre effekt af udtømning. Drikke rigelig = mindst 1 glas á 150 ml. i timen. Drik gerne 2-3 liter klare væsker ud over opløsningen med Moviprep. Klare væsker er: vand, saft, juice uden frugtkød, kaffe og the uden mælk.

 

Kl. 8.00 indtages 2 tabletter Dulcolax á 5 mg.

 

Kl.15.00 indtages 2 tabletter Dulcolax á 5 mg.

 

Kl. 18.00 indtages 1 tablet Emperal á 10 mg.

 

Kl. 19.00 opløses Moviprep (Brev A + Brev B) i 1 liter vand. Den færdigblandede opløsning drikkes indenfor ca. 60 minutter

 

Undersøgelsesdagen:

Patienten må spise flydende kost indtil 6 timer før undersøgelsen. Det er vigtigt, at patienten drikker rigeligt klar væske indtil 2 timer før undersøgelsen. De sidste 2 timer før undersøgelsen skal patienten være fastende og tørstende.

 

Definition af begreber

Nyreinsufficiens defineres denne sammenhæng med eGFR, en forkortelse af estimeret glomerulær filtrationshastighed. Værdien bruges til at bedømme nyrefunktionen, den kommer sammen med besvarelse på P-Kreatinin. Værdien beregnes ud fra patientens køn, alder og plasmakoncentration af kreatinin og angives i ml/minut/m2

 

Citrafleet er Region Nordjyllands standard afføringsmiddel til tømning af tyktarmen før undersøgelse.

 

Moviprep anvendes ligeledes til tømning af tyktarmen før undersøgelse, dette præparat er standardudrensningsmiddel i screeningsprogrammet for tarmkræft.

Indikatorer og tærskelværdier

En eGFR på 60 mL/minut/1,73 m2 betragtes som nedre grænse for en normal nyrefunktion.

Referencer

PRI-dokument: Colonudrensning hos nyresyge

UK-Consensus Guidelines – valg af præparat til forberedelse før koloskopi og røntgen