Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Information ved flytning af patienter fra stamafdeling til Patienthotellet/booking af patienter

Beskrivelse

Patienthotellet modtager patienter fra stort set alle kliniske specialer på Aalborg Universitetshospital.

Stamafdelingen har det behandlingsmæssige ansvar for patienter på Patienthotellet. Hotelsygeplejerskerne har det sygeplejefaglige ansvar for patienter på Patienthotellet.

Patienthotellet er et adresseafsnit og der er indgået samarbejdsaftaler med de kliniske specialer.

Der er desuden udarbejdet forløbsbeskrivelser og tjeklister i samarbejde med de kliniske afdelinger.

 

Patienthotellets målgruppe

Selvhjulpne patienter med behov for hospitalsindlæggelse i tilslutning til undersøgelse, behandling, udredning eller genoptræning

 

Booking

Booking foregår som telefonisk kontakt fra stamafdeling/ambulatorium til Patienthotellet efter ”først til mølle-princippet”. Det er muligt at indgå aftale om booking via mail.

Patienter bookes på telefon 976 62000.

Patienter kan modtages mellem 07.00 og 22.00. Patienter til modtagelse samme dag, skal bookes inden klokken 20.00

Stamafdelingen skal, på indlagte patienter, flytte patienten i EPJ.

Færøske patienter skal udskrives fra stamafdelingen i EPJ ved fysisk flytning til Patienthotellet. Hotelsekretæren registrerer patienten som ambulant under opholdet på Patienthotellet på Patienthotellets SKS-kode.

Patienter, der er i et ambulant behandlingsforløb registreres som ambulante på Patienthotellet. Dette gøres af hotelsekretæren.

Der er udarbejdet et bookingskema, som udfyldes af hotelsygeplejersken på Patienthotellet

Opholdet er gratis for patienten (overnatning og fuld forplejning)

 

Information

Når en afdeling booker en patient til ophold på Patienthotellet, skal følgende oplysninger altid foreligge:

 • • Stamafdeling

 • • Patientens navn og cpr. nr.

 • • Patientens diagnose

 • • Årsagen til flytningen til Patienthotellet

 • • Patienten skal være orienteret om årsagen til flytningen

 • • Ankomstdato. Afrejsedato, hvis den kendes

 • • Eventuelle pårørende/rask ledsager, der overnatter på Patienthotellet sammen med patienten

 • • Særlige ønsker til indretning af værelset

 • • Specialkost

 

Relevante oplysninger om forløbet medens patienten opholder sig på Patienthotellet

Planlagte undersøgelser

Stuegang

Hjælpemidler

 • • Sendes med patienten fra stamafdelingen

Medicin skal medsendes fra stamafdelingen

 • • Medicin til selvadministration, skal være administreret som udleveret til selvadministration i medicinmodulet

 • • Medicin til p.n. indtagelse

 • • Medicin til i.v. infusion, med mindre andet er aftalt

 • • Medicin til injektion

 • • Medicin skal være ordineret i Columna

Indgåede aftaler om, hvilke sygeplejehandlinger hotelsygeplejerskerne skal udføre

Remedier til udførelse af sygeplejehandlinger medsendes fra stamafdelingen med mindre andet er aftalt

 

Udskrivelse/afrejse

 • • Patienthotellet flytter patienten tilbage til stamafdelingen i EPJ

 • • Stamafdelingen foretager medicinafstemning på indlagte patienter

 • • Stamafdelingen udskriver efterfølgende patienten

 

Patienttransport

Patienthotellet afholder udgiften til transport for patienter mellem Aalborg Universitetshospital, afsnit Nord og Patienthotellet.

 • • Hjemtransport betales af stamafdelingen

 

Definition af begreber

Flytning

Kan være mellem afsnit, afdelinger og Sygehuse/sektorer

Selvhjulpen

 • • Kunne opsøge hjælp og vejledning ved Patienthotellets medarbejdere

 • • Kunne overholde aftaler om hjælp, behandling og kontrol

 • • Tage ansvar for egen del af patientforløbet

 • • Klare egen hygiejne og påklædning

 • • Færdes på Patienthotellet ved egen hjælp, eller ved hjælp af pårørende

 • • Gå i restauranten ved egen hjælp for at spise, eller ved hjælp af pårørende

 • • Patienten skal kunne tale dansk eller engelsk, eller have en pårørende med, som kan

 

Rask ledsager

En person, der er med for at hjælpe patienten, så denne kan opfylde kriterierne om at være selvhjulpen. Stamafdelingen vurderer, om patienten har behov for en rask ledsager. I givet fald er overnatning inkl. morgenmad gratis for den raske ledsager. Overnatning bestilles og betales i receptionen. Stamafdelingen booker værelse til den pårørende.

Formål

At patienten oplever flytningen som koordineret

At sikre relevant information ved flytningen

At sikre, at ingen relevante oplysninger går tabt