Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Bestilling af blod

Formål

Bestemme barnets blodtype samt forligelighedstestes, så barnet kan få en blodtransfusion. Se udførlig beskrivelse i Laboratorievejledningen: Blodprøvetagning mhp. transfusion til børn 0-12 mdr.

Sygeplejehandlinger

Forud for blodtransfusion skal sygeplejersken sørge for, at der bestilles og tages følgende prøver:

 1. 1. Se udførlig beskrivelse i Laboratorievejledningen:

På barnet som er 0 dage – 1 måned gammel:

 • • Blodtypebestemmelse (der kan ikke gives transfusion på blodtype, der er bestemt på navlesnorsblod)

 • • Direkte Coombs test (på spædbørn kan alle analyser udføres på 1 ml EDTA blod, dvs. type, Direkte Antiglobulin Test (DAT) og BF på samme prøve)

 • • Blodprøven bestilles som ”tages nu” og ”uopsættelig” (påfør tidspunkt for anvendelse)

 • • Hvis moderen har kendte antistoffer bestilles følgende på barnet:

   • • Fænotypebestemmelse (mors navn og CPR skal stå på rekvisitationen)

På mor til det 0 dage – 1 måned gamle barn:

 • • BF-test: Før transfusionsbehandling til børn under 1 måned udføres der BF test på moderens plasma (BF test betyder blodtypekontrol og forligelighedsundersøgelse, hvor moderens plasma undersøges for forligelighed med særligt udvalgte blodportioner)

 • • Hvis mor er indlagt på B11 eller patienthotellet bestiller de BF-testen (se mor/barn forlig i laboratoriemodul)

 • • På bestillingssedlen skal der skrives, at der ønskes transfusion til barnet

 • • Hvis mor er indlagt på afsnit 12/13 eller udskrevet fra sygehuset, bestiller vi selv BF-testen på moderen

 • • De udvalgte blodportioner er reserveret til patienten i 3 døgn

 • • Efter 3 døgn bestilles ny BF-test på moderen, barnet skal ikke have taget ny prøve

 • • OBS: ved tvillinger og trillinger, hvor der skal gives transfusion til flere børn skal der bestilles en BF-test på mor for hvert barn

 

Er barnet 1-12 måneder gammel:

 • • Blodtypebestemmelse

 • • BAC-test (BAC-test betyder Blodtypekontrol-Antistofscreentest-Computerforlig. Der udføres kontroltypebestemmelse af patientens blodlegemer og patientens plasma undersøges for irregulære blodtypeantistoffer).

 • • BAC-testen er gyldig:

   • • Barn 1-3 måneder gammel: til barnet er 3 måneder

   • • Barn 3-12 måneder: 3 døgn

   • • Når barnet er over en måned gammelt, bliver der ikke taget blodprøver på moderen

Dåb og navngivelse

Ved dåb eller navngivelse, skal der ikke udføres ny blodtype/BF/BAC-test.

CPR-nummer

Ved ændringer i CPR-nummeret, skal der udføres ny blodtype/BF/BAC-test.

Børn af mødre der er RhD negative

 • • Der tages RhD type på navlesnorsblod på fødegangen

 • • Ved hurtigt stigende billirubin eller hgb fald kontaktes fødegangen for at sikre at blodprøven er sendt til RhD bestemmelse i Klinisk Immunologisk Afdeling (Blodtypelaboratoriet)

 

Nødblod

I særligt akutte situationer kan der gives O RhD neg blod uden forudgående blodtype, BF, eller BAC-test. VIGTIGT at huske at ringe til blodtypelab. 65550 og fortælle du har taget blodportionen, så de kan gøre en ny pose nødblod klar. Der ligger altid en bestrålet O RhD neg erytrocytsuspension klar til barn i køleskabet ved OP.

Ordination og indikation

 • • Bestemmelse af blodtype på et barn sker altid efter lægeordination

 • • Relevant transfusionskriterium/indikation skal angives på transfusionsskemaet eller i patientjournal.

 • • Bestil PTB rekvisition mor/barn forlig. Rekvisitionsseddel til blodbanken udfyldes med stor label, hvis ikke laboratoriemodu fungerer

 • • OBS at mors CPR nr forefindes på labels (af hensyn til sikkerhed omkring blodprøvesvaret)

 • • Afkryds ønskede analyser på rekvisitionsseddelen

 • • Blodprøven bestilles på Klinisk Kemisk via laboratoriemodul ( obs at mors CPR er angivet)

 • • Der tages 1 ml hælblod i EDTA glas, forudgået af identitetskontrol (den der tager blodprøven har ansvaret for korrekt identifikation af barnet, og der underskrives på rekvisitionen for udført identifikation)

 • • Rekvisition og prøveglas med barnets label afleveres af sygeplejepersonalet på klinisk Immunologisk Afdeling (blodbanken)

Afhentning af blodkomponent

 • • Det aftales med Blodtypelaboratoriet, hvornår blodportionen skal gøres klar til afhentning

 • • Blodtypelaboratoriet ringer, når blodkomponenten er klar (oftest efter ca. en time, som regel indenfor 1½ time)

 • • Svar (blodtype, DAT, BF- og BAC.-test vil ofte pga. akut bestilling blive afleveret sammen med blodkomponenten og transfusionsjournalen)

 • • I særligt akutte tilfælde bliver diverse svar sendt op af blodtypelab.

Transfusionsjournalen skal afleveres til blodtypelab igen max 48 timer efter transfusionen (den må ikke deles i 2)

Åbningstider Blodtypelab Nord

8-18 (man-tors)

8-15 (fre)

Weekend/helligdage lukket.

Uden for ovennævnte tidspunkter bestilles blod på Syd på tlf. 65550.

Referencer