Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Omvisiteringer – Omvisitering af bookede henvisninger

Beskrivelse

Henvisninger, som er manuelt indskrevet, kan ikke omvisiteres elektronisk.

Omvisitering af ekstern henvisning til privat aktør

Outlook

De patienter, der ønsker omvisitering, findes i Outlook i postkassen, som hedder Aalborguh.omvisiteringer-Radiologisk Afdeling. Der ligger en mail med ønske om omvisitering.

Husk at flytte mailen til slettet post, når omvisiteringen er håndteret.

PAS

Inden du går i gang med at omvisitere, skal det tjekkes, om henvisningen er manuelt indskrevet. Det ses på følgende måde:

Gå i HE,HVF + Enter.

Manuelt indskrevet henvisning

Står der en henvisningstekst i F7, drejer det sig om en manuelt indskrevet henvisning.

Edifact-henvisning

Hvis der står en henvisningstekst i Shift + F8, er henvisningen ikke manuelt indskrevet, men det drejer sig derimod om en edifact-henvisning.

Bookplan

Slå patienten op i Aftalelister og Patientens aftaler. Dobbeltklik på aftalen.

Højreklik på aflys (der må ikke bruges slet).

I feltet Årsag vælges Patienten meldt afbud.

I feltet Årsagskode vælges (ZPP38J)Procedure aflyst pga. omvisitering.

Skriv følgende i feltet Egen tekst: ”Omvisiteret til ………… iflg. Enheden for Sygehusvalg”. Tryk Gem og luk.

Billede 2

Vælg Registrer årsag.

PAS

Gå i HE,HVF.

Skriv f.eks. følgende på linjen Bemærkning + Enter:

Billede 1

Gå i AM,KTP

Skriv A (for Aflyste) samt patientens CPR-nummer + Enter.

Skriv A på linjen for det korrekte acc.nr./henvisningsnr. + Enter.

Billede 6

 

Registrér besøgsart 12 + Enter + F1.

Oftest vil der kun være ét sted, hvor der skal skrives 12, men står der flere, vil der skulle skrives 12 ved alle. Der kan godt være flere sider – i så fald er der et + nederst i højre hjørne, og det er nødvendigt at trykke Page Down for at komme til at udfylde med 12 på alle.

Hvis besøgsart er forudfyldt med en anden kode end 12 (f.eks. 31), skal den pågældende kode blot blive stående og skal altså ikke rettes til 12.

Billede 7

 

Gå i HE,GML + Enter.

Tast CPR-nummer + Enter.

Skriv O for omvisitering på linjen ud for den rigtige henvisning (tjek henvisningsdato) + Enter.

Udfyld Modtager med privathospitalets kode

Udfyld Afslutningskode (se mail fra Enheden) – f.eks. M1 eller FP + Enter.

I feltet fritvalg indtastes:

 

ALDB03 ved afslutningskode M1 (offentlig udbuds-/samarbejdsaftale)

ALDB02 ved afslutningskode FP, UP (udvidet frit sygehusvalg)

Billede 8

Billede 4

Felterne udfyldes i F4 betalingsbilledet.

Indtast alle undersøgelseskoder, kontrastkoder og evt. sideangivelse TUL1/TUL2 + Enter. Undersøgelseskoderne findes på HVF-billedet ved at taste F9.

Billede 3

Det er vigtigt at skrive Ydernummer + henvisende instans på linjen ovenover ”Regningen sendes til”, så svaret på undersøgelsen vil blive sendt til henvisende instans og ikke os selv.

 

Billede 9

Tryk F1.

Tryk F11 for at sende.

Tjek i HVF, at henvisningen er lukket.

I HE,EHS kan alle vores elektroniske omvisiteringer ses.

Outlook

Husk at flytte mailen til slettet post, når omvisiteringen er håndteret.

Omvisitering af eksterne henvisninger fra praktiserende læger/speciallæger til offentligt sygehus i anden region

Gælder for alle, der ønsker frit sygehusvalg (FO).

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

Tryk Shift + F11.

HUSK slutmarkør AFV01X2 + d.d. på markørbilledet, men KUN ved forløbslabels Billeddiagnostisk forløb + Enter + F1.

Billede 5

Dernæst udfyldes oplysningerne i HVF-billedet fra mailen fra Enheden for Sygehusvalg + Enter.

Billede 10

Send dernæst henvisningen på sikker mail.

Omvisitering af eksterne henvisninger fra praktiserende læger/speciallæger til offentligt sygehus i egen region – elektroniske henvisninger

Gå i HE,HVF + Enter.

Skriv sygehuskode + dato + Enter.

Billede 14

Skriv J + Enter i boksen, der popper op.

Omvisitering af interne henvisninger fra sygehusafdelinger/ambulatorier til private aktører

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

Oplysningerne fra mailen fra Enheden for Sygehusvalg udfyldes i HVF-billedet + Enter.

Billede 22

Send dernæst henvisningen samt betalingsbilaget via sikker mail.

Betalingsbilaget kan findes på K-drevet.

Billede 18

Dobbeltklik på AUH-RTG-Faelles.

Billede 19

Dobbeltklik på Betalingsbilag omvisitering privat aktør.

Billede 20

Betalingsbilaget findes her – kan eventuelt hentes ned på eget drev (H-drev). Husk at det ikke må gemmes på K-drevet, når det er udfyldt.

Billede 21

Omvisitering af interne henvisninger til offentligt sygehus i anden region

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

Oplysningerne fra mailen fra Enheden for Sygehusvalg udfyldes i HVF-billedet + Enter.

Billede 16

Send dernæst henvisningen via sikker mail.

Omvisitering af interne henvisninger til offentligt sygehus i samme region

Sygehus

Ydernummer

Frederikshavn

800302F0

Hjørring

80030270

Thisted

7603021

 

Hvis henvisninger skal omvisiteres til Hjørring, Frederikshavn eller Thisted er det meget vigtigt at huske at skrive i visitationsteksten (Shift + F1 i HVF-billedet), at patienten ønsker omvisitering. Ellers ved modtagende afdeling ikke, hvorfor vi sender henvisningen til dem. Det er også meget vigtigt at slette FUS-linjen i HVF-billedet, da henvisningen ellers ikke vil blive modtaget på den afdeling, vi omvisiterer til.

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

SLET FUS-LINJEN

Billede 11

Skriv i visitationsteksten – Shift + F1 + Enter + F1.

Billede 17

Udfyld dernæst Afsluttet Til, Dato og Afsl. Kode + Enter.

Eksempel

Billede 12

Tjek om henvisningen er kommet til modtageren

Ved at gå i PAS i AM,TID kan man tjekke, om henvisningen er kommet rette sted hen.

I eksemplet her var henvisningen sendt til Aalborg, men er omvisiteret til Hjørring:

Billede 13

Sikker mail til billeddiagnostiske afdelinger

Silkeborg.roentgenogskanning@midt.rm.dk

Bda.booking@midt.rm.dk - VIBORG

Horsens.bda@horsens.rm.dk

rtg@randers.rm.dk

Thi.reception@rn.dk

Sikker mail til andre modtagere

aarhusuniversitetshospital@auh.rm.dk

kraeftafdelingen@auh.rm.dk

auh.ryg-orto@rm.dk

aalborg@aleris-hamlet.dk

Silkeborg.idraet@rm.dk

aarhus@capiocfr.dk

aarhus@aleris-hamlet.dk

skoerping@capiocfr.dk

auh.tumor-orto@rm.dk

reuma.silkeborg@midt.rm.dk

info@mrscannerviborg.dk

 

Ved nogle af de store printere, vil man have e-mail-adresser, som er indtastede, og som derfor blot kan vælges.