Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Sekretær – Omvisiteringer – Omvisitering af bookede henvisninger

Beskrivelse

Henvisninger, som er manuelt indskrevet, kan ikke omvisiteres elektronisk.

Omvisitering af ekstern henvisning til privat aktør

Outlook

De patienter, der ønsker omvisitering, findes i Outlook i postkassen, som hedder Aalborguh.omvisiteringer-Radiologisk Afdeling. Der ligger en mail med ønske om omvisitering.

Husk at flytte mailen til slettet post, når omvisiteringen er håndteret.

PAS

Inden du går i gang med at omvisitere, skal det tjekkes, om henvisningen er manuelt indskrevet. Det ses på følgende måde:

Gå i HE,HVF + Enter.

Manuelt indskrevet henvisning

Står der en henvisningstekst i F7, drejer det sig om en manuelt indskrevet henvisning.

Edifact-henvisning

Hvis der står en henvisningstekst i Shift + F8, er henvisningen ikke manuelt indskrevet, men det drejer sig derimod om en edifact-henvisning.

Bookplan

Slå patienten op i Aftalelister og Patientens aftaler. Dobbeltklik på aftalen.

Skriv følgende i feltet Angående: ”Omvisiteret til ………… iflg. Enheden for Sygehusvalg”. Tryk Gem og luk.

Højreklik på aflys (der må ikke bruges slet).

I feltet Årsag vælges Patienten meldt afbud.

I feltet Årsagskode vælges (ZPP38J)Procedure aflyst pga. omvisitering.

Billede 2

Vælg Registrer årsag.

PAS

Gå i HE,HVF.

Skriv f.eks. følgende på linjen Bemærkning + Enter:

Billede 1

Gå i AM,KTP

Skriv A (for Aflyste) samt patientens CPR-nummer + Enter.

Skriv A på linjen for det korrekte acc.nr./henvisningsnr. + Enter.

Billede 6

 

Registrér besøgsart 12 + Enter + F1.

Oftest vil der kun være ét sted, hvor der skal skrives 12, men står der flere, vil der skulle skrives 12 ved alle. Der kan godt være flere sider – i så fald er der et + nederst i højre hjørne, og det er nødvendigt at trykke Page Down for at komme til at udfylde med 12 på alle.

Billede 7

 

Gå i HE,GML + Enter.

Tast CPR-nummer + Enter.

Skriv O for omvisitering på linjen ud for den rigtige henvisning (tjek henvisningsdato) + Enter.

Udfyld Modtager med privathospitalets kode

Udfyld Afslutningskode (se mail fra Enheden) – f.eks. M1 eller FP + Enter.

I feltet fritvalg indtastes:

 

ALDB03 ved afslutningskode M1 (offentlig udbuds-/samarbejdsaftale)

ALDB02 ved afslutningskode FP, UP (udvidet frit sygehusvalg)

Billede 8

Billede 4

Felterne udfyldes i F4 betalingsbilledet.

Indtast alle undersøgelseskoder, kontrastkoder og evt. sideangivelse TUL1/TUL2 + Enter. Undersøgelseskoderne findes på HVF-billedet ved at taste F9.

Billede 3

Det er vigtigt at skrive Ydernummer + henvisende instans på linjen ovenover ”Regningen sendes til”, så svaret på undersøgelsen vil blive sendt til henvisende instans og ikke os selv.

 

Billede 9

Tryk F1.

Tryk F11 for at sende.

Tjek i HVF, at henvisningen er lukket.

I HE,EHS kan alle vores elektroniske omvisiteringer ses.

Outlook

Husk at flytte mailen til slettet post, når omvisiteringen er håndteret.

Omvisitering af eksterne henvisninger fra praktiserende læger/speciallæger til offentligt sygehus i anden region

Gælder for alle, der ønsker frit sygehusvalg (FO).

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

Tryk Shift + F11.

HUSK slutmarkør AFV01X2 + d.d. på markørbilledet, men KUN ved forløbslabels Billeddiagnostisk forløb + Enter + F1.

Billede 5

Dernæst udfyldes oplysningerne i HVF-billedet fra mailen fra Enheden for Sygehusvalg + Enter.

Billede 10

Send dernæst henvisningen på sikker mail.

Omvisitering af interne henvisninger fra sygehusafdelinger/ambulatorier til private aktører

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

Oplysningerne fra mailen fra Enheden for Sygehusvalg udfyldes i HVF-billedet + Enter.

Billede 22

Send dernæst henvisningen samt betalingsbilaget via sikker mail.

Betalingsbilaget kan findes på K-drevet.

Billede 18

Dobbeltklik på AUH-RTG-Faelles.

Billede 19

Dobbeltklik på Betalingsbilag omvisitering privat aktør.

Billede 20

Betalingsbilaget findes her – kan eventuelt hentes ned på eget drev (H-drev). Husk at det ikke må gemmes på K-drevet, når det er udfyldt.

Billede 21

Omvisitering af interne henvisninger til offentligt sygehus i anden region

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

Oplysningerne fra mailen fra Enheden for Sygehusvalg udfyldes i HVF-billedet + Enter.

Billede 16

Send dernæst henvisningen via sikker mail.

Omvisitering af interne henvisninger til offentligt sygehus i samme region

Sygehus

Ydernummer

Frederikshavn

800302F0

Hjørring

80030270

Thisted

7603021

 

Hvis henvisninger skal omvisiteres til Hjørring, Frederikshavn eller Thisted er det meget vigtigt at huske at skrive i visitationsteksten (Shift + F1 i HVF-billedet), at patienten ønsker omvisitering. Ellers ved modtagende afdeling ikke, hvorfor vi sender henvisningen til dem. Det er også meget vigtigt at slette FUS-linjen i HVF-billedet, da henvisningen ellers ikke vil blive modtaget på den afdeling, vi omvisiterer til.

Vejledningen ovenfor under punktet Bookplan følges frem til HE,GML.

I stedet for HE,GML skrives HE,HVF + Enter.

SLET FUS-LINJEN

Billede 11

Skriv i visitationsteksten – Shift + F1 + Enter + F1.

Billede 17

Udfyld dernæst Afsluttet Til, Dato og Afsl. Kode + Enter.

Eksempel

Billede 12

Tjek om henvisningen er kommet til modtageren

Ved at gå i PAS i AM,TID kan man tjekke, om henvisningen er kommet rette sted hen.

I eksemplet her var henvisningen sendt til Aalborg, men er omvisiteret til Hjørring:

Billede 13

Sikker mail til billeddiagnostiske afdelinger

Silkeborg.roentgenogskanning@midt.rm.dk

Bda.booking@midt.rm.dk - VIBORG

Horsens.bda@horsens.rm.dk

rtg@randers.rm.dk

Thi.reception@rn.dk

Sikker mail til andre modtagere

aarhusuniversitetshospital@auh.rm.dk

kraeftafdelingen@auh.rm.dk

auh.ryg-orto@rm.dk

aalborg@aleris-hamlet.dk

Silkeborg.idraet@rm.dk

aarhus@capiocfr.dk

aarhus@aleris-hamlet.dk

skoerping@capiocfr.dk

auh.tumor-orto@rm.dk

reuma.silkeborg@midt.rm.dk

info@mrscannerviborg.dk

 

Ved nogle af de store printere, vil man have e-mail-adresser, som er indtastede, og som derfor blot kan vælges.