Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitamin - og jerntilskud til nyfødte børn

 

Definition af begreber

Denne instruks er for de børn vi har i føde-barselsafdelingen på Regionshospital Nordjylland Thisted og instruksen er lavet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning for vitamin- og jerntilskud til børn < 2 år samt vejledningen fra neonatalafdelingen Ålborg Sygehus Nord.

 

Beskrivelse

 

Børn født til tiden (fulde 37 uger )

Børn født præmaturt (GA < 37 uger ) og

lavvægtige mature børn med fødselsvægt

< 2500 g

D-vitamin

 

D-dråber 400 IE = 5 dråber

 

D- vitamin

 

D-dråber 400 IU = 5 dråber

 

Opstart: Barnet er 2 uger

Slut: Når barnet er 2 år

 

Dosis: D-dråber 400 IE = 5 dråber x 1 dagligt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstart: Barnet er 2 uger

Slut: Når barnet er 2 år.

 

Dosis er afhængig af mælketypen barnet spiser:

 

Ved modermælk uden berigelse gives D-dråber

800 IE = 10 dråber x 1 dagligt.

Ved udskrivelse ændres det til D-dråber 400 IE = 5 dråber x 1 dagligt.

 

Ved modermælk beriget med FM 85 gives D-dråber 400 IE x 1 dagligt = 5 dråber

 

Ved tilskud af modermælkserstatning eller PreNan gives D-dråber 400 IE x 1 dagligt = 5 dråber

 

 

D- vitamin er vigtig for barnets knogleopbygning og tanddannelse. D- vitamin sikrer optagelsen af kalk og fosfor fra tarmen, som netop er de elementære byggesten for knogle- og tanddannelsen. Modermælk og modermælkserstatning indeholder ikke nok D-vitamin til at dække barnets behov, og da den vigtigste kilde til D-vitamin er sollys er det nødvendigt med tilskud af D- vitamin fra barnet er 2 uger til 2 år. Et spædbarn bør ikke opholde sig i direkte sollys.

 

 

 

Børn født til tiden (fulde 37 uger )

Børn født præmaturt (GA < 37 uger ) og

lavvægtige mature børn med fødselsvægt

< 2500 g

Ingen jerntilskud hvis fødselsvægten er ≥2500g

 

 

Jerntilskud

 

Jerndråber medic 34 mg/ml

1 dråbe = ca. 1,3 mg jern

Præmature børn med fødselsvægt over 1500g

 

Opstart: Når barnet er 6 uger

Slut: Når barnet er 6 mdr.

 

Dosering:

Hvis barnet får fuld mængde med modermælk

= 4 dr x 1 dagligt.

 

Hvis barnet får fuld madmængde med modermælkserstatning (Nan1 eller Althera):

Over 3,0 kg = 6 dr x 1 dagligt.

 

Hvis barnet får fuld madmængde med beriget modermælk med 1gr FM85:

Under 1,4 kg = 2 dr x 1 dagligt

Under 2,0 kg = 3 dr

Under 3,0 kg = 4 dr

 

Hvis barnet ved udskrivelse får mere end halvdelen af sin ernæring som modermælkserstatning, halveres jerntilskuddet, dvs, 4mg dagligt eller 8mg hver 2. dag

= 3 dr dagligt eller 6 dr hver 2. dag

 

Mature børn med fødselsvægt under 2500g

 

Opstart: Når barnet er 6 uger

Slut: Når barnet er 6 mdr.

 

Dosis: 8 mg/dag = 6 dråber

 

 

 

Jern er vigtig for hjernens udvikling. Jern-tilskud modvirker jernmangel, som kan være en årsag til lav blodprocent. Børn født til tiden har medfødte jerndepoter som sammen med modermælken kan dække barnets behov for jern de første 6 måneder. Børn, der er født til tiden, men med lav fødselsvægt dvs < 2500g anbefales jerntilskud. Ligeledes er der evidens for at præmature børn har mindre jerndepoter og derfor har brug for jerntilskud pga. hurtig tilvækst.

 

Børn født til tiden (fulde 37 uger)

Børn født præmaturt (GA < 37 uger ) og

lavvægtige mature børn med fødselsvægt

< 2500 g

K-vitamin

Konakion injektionsvæske 10 mg/ml

 

K-vitamin

Konakion injektionsvæske 10 mg/ml

 

Gives som inj. ved fødslen og skal ikke gentages

Gives som inj. ved fødslen og skal ikke gentages

 

Nyfødte har øget blødningstilbøjelighed de første måneder. Dette forebygges ved at alle nyfødte får en injektion med K-vitamin kort tid efter fødslen.

 

 

Referencer

Sundhedsstyrelsens vejledning vdr. Vitamin- og jerntilskud til børn 2 år

Vejleding neonatalafdelingen Ålborg Sygehus Nord/Pia Sønderby Christensen