Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Vitamin - og jerntilskud til nyfødte børn

 

Definition af begreber

Denne instruks er for de børn vi har i føde-barselsafdelingen på Aalborg universitetshospital, Thisted og instruksen er lavet på baggrund af Sundhedsstyrelsens vejledning for vitamin- og jerntilskud til børn < 2 år samt vejledningen fra neonatalafdelingen Ålborg universitetshospital.

 

Beskrivelse

 

Børn født til tiden (fulde 37 uger )

Børn født præmaturt (GA < 37 uger ) og

lavvægtige mature børn med fødselsvægt

< 2500 g

D-vitamin

 

D-dråber 400 IE = 5 dråber

 

D- vitamin

 

D-dråber 400 IU = 5 dråber

D-vitamin - fra 2 uger til 4 år: 10 µ (400 IE) D-vitamin dagligt*

 

*Spædbørn, som indtager 800 ml eller mere dagligt af modermælkserstatning med 1,3 µ vitamin D pr. 100 ml eller mere, skal ikke have D-vitamintilskud. Hvis barnet i takt med, at det spiser mere mad, senere drikker mindre end 800 ml modermælkserstatning med 1,3 µ D-vitamin pr. 100 ml eller mere dagligt, skal D-vitamintilskuddet genintroduceres

 

Fra fire år: 5-10 µ D-vitamin dagligt i vinterhalvåret (fra oktober til april)

D vitamin – gives efter udskrivelse til 4 år: 10 µ (400 IE) D-vitamin dagligt*

 

*Spædbørn, som indtager 800 ml eller mere dagligt af modermælkserstatning med 1,3 µ D-vitamin pr. 100 ml eller mere, skal ikke have D-vitamintilskud. Hvis barnet i takt med, at det spiser mere mad, senere drikker mindre end 800 ml modermælkserstatning med 1,3 µ D-vitamin. pr. 100 ml eller mere dagligt, skal D-vitamintilskuddet genintroduceres.

 

Dosis er afhængig af mælketypen barnet spiser:

 

Ved modermælk uden berigelse gives D-dråber

800 IE = 10 dråber x 1 dagligt.

Ved udskrivelse ændres det til D-dråber 400 IE = 5 dråber x 1 dagligt.

 

Ved modermælk beriget med FM 85 gives D-dråber 400 IE x 1 dagligt = 5 dråber

 

Ved tilskud af modermælkserstatning eller PreNan gives D-dråber 400 IE x 1 dagligt = 5 dråber

 

Fra fire år: 5-10 µ D-vitamin dagligt i vinterhalvåret (fra oktober til april)

 

 

D- vitamin er vigtig for barnets knogleopbygning og tanddannelse. D- vitamin sikrer optagelsen af kalk og fosfor fra tarmen, som netop er de elementære byggesten for knogle- og tanddannelsen. Modermælk og modermælkserstatning indeholder ikke nok D-vitamin til at dække barnets behov, og da den vigtigste kilde til D-vitamin er sollys er det nødvendigt med tilskud af D- vitamin fra barnet er 2 uger til 2 år. Et spædbarn bør ikke opholde sig i direkte sollys.

 

 

Børn født til tiden (fulde 37 uger )

Børn født præmaturt (GA < 37 uger ) og

lavvægtige mature børn med fødselsvægt

< 2500 g

Ingen jerntilskud hvis fødselsvægten er ≥2500g

 

 

Jerntilskud startes 6 uger efter fødslen ⃰

Børn < 2500 gram ca. 8 mg dagligt til 6 måneder.

Børn, som får mere end halvdelen af deres ernæring som modermælkserstatning, skal have ½ dosis jern, dvs. ca. 4 mg hver dag eller 8 mg hver anden dag

⃰Jerntilskud startes 6 uger efter fødslen, men kan afvige fra ovenstående. I så tilfælde følges neonatalafdelingens anvisninger.

 

Jerntilskud

 

Jerndråber medic 34 mg/ml

1 dråbe = ca. 1,3 mg jern

Jerntilskud startes 6 uger efter fødslen*:

FV < 1500 gram: ca. 8 mg jern dagligt til 12 måneder

FV >1500 gram **: ca. 8 mg jern dagligt til 6 måneder

Børn som får mere end halvdelen af deres ernæring som modermælkserstatning, skal have ½ dosis jern, dvs. ca. 4 mg hver dag eller 8 mg hver anden dag

⃰Jerntilskud startes 6 uger efter fødslen, men kan afvige fra ovenstående. I så tilfælde følges neonatalafdelingens anvisninger.

**Der er evidens for at give jerntilskud til præmature med FV mellem 1500 og 2500 gram. Præmature har generelt mindre jerndepoter, og større behov for jern pga. hurtig tilvækst, sammenlignet med mature børn. Derfor anbefales det at give jerntilskud til alle præmature (født før 37 gestationsuger) - også ved FV over 2500 gram.

Jern er vigtig for hjernens udvikling. Jern-tilskud modvirker jernmangel, som kan være en årsag til lav blodprocent. Børn født til tiden har medfødte jerndepoter som sammen med modermælken kan dække barnets behov for jern de første 6 måneder. Børn, der er født til tiden, men med lav fødselsvægt dvs < 2500g anbefales jerntilskud. Ligeledes er der evidens for at præmature børn har mindre jerndepoter og derfor har brug for jerntilskud pga. hurtig tilvækst.

 

Børn født til tiden (fulde 37 uger)

Børn født præmaturt (GA < 37 uger ) og

lavvægtige mature børn med fødselsvægt

< 2500 g

K-vitamin

Konakion injektionsvæske 10 mg/ml

 

K-vitamin

Konakion injektionsvæske 10 mg/ml

 

Gives som inj. ved fødslen og skal ikke gentages

Gives som inj. ved fødslen og skal ikke gentages

 

Nyfødte har øget blødningstilbøjelighed de første måneder. Dette forebygges ved at alle nyfødte får en injektion med K-vitamin kort tid efter fødslen.

 

Referencer

Sundhedstyrrelsens vejledning til sundhedspersonale vedr vitamin- og jerntilskud til børn (2020)

Christensen, P S (2022) Anbefaling: Vitaminer og jern til præmature (GA < 37 uger) og lav vægtige mature med FV < 2500 g,