Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Onkoplastiske patienter - Brystkirurgisk Afsnit og Plastikkirurgisk Speciale

Beskrivelse

I de følgende afsnit skelnes mellem tre patientgrupper:

Onkoplastik; patient med DCIS eller mammacancer – UDEN proteser

Onkologisk rekonstruktion: patient med DCIS eller mammacancer - MED proteser

Profylaktisk, risikoreducerende mastektomi eller primær rekonstruktion

 

Onkoplastik; patienter med DCIS eller mammacancer – UDEN proteser

 

Forud for besøg i Mammakirurgisk Afdeling, er patientens sygdomsstatus drøftet på MDT konference. Foruden en mammakirurg tilstræbes det, at en plastikkirurg deltager når der er patienter der vurderes kandidat til Onkoplastiske indgreb.

Findes patienten egnet til onkoplastisk indgreb enten ved MDT eller ved første besøg i Mammakirurgisk Afdeling, bookes patienten til en af de forhåndsreserverede tider ”Forundersøgelse onko rekon” i Bookplan. Alternativt kan plastikkirurgerne kontaktes pr. telefon med forespørgsel om tilsyn samme dag.

 

Forløbsbeskrivelse

 • • Mammakirurg optager fuld journal, incl. vanlig medicin som lægges i EPJ samt stillingtagen til tromboseprofylakse.

 • • Plastikkirurg supplerer med tilsynsnotat fra besøg i Plastikkirurgisk amb.

 • • Patienten klargøres af sygeplejerske i Mamma kirurgisk Afdeling, skal desuden have samtale med sygeplejerske fra Plastik Kirurgisk Afdeling. Sygeplejerske fra Mammakirurgisk Afdeling er ansvarlig for at aftale dette.

 • • Patienten er indlagt i Plastikkirurgisk sengeafsnit både præ og post operativt, og møder således til indlæggelse om morgenen.

 • • Plastikkirurg foretager i samråd med mammakirurg optegning præoperativ.

 • • Er patienten nr. 1. på OP programmet tegnes der på operationsafsnittet. Er patienten nr. 2 tegnes der på sengeafsnittet. Ved evt. nålemarkering, skal der tegnes forinden.

 • • Patienten opereres på mammaleje af Mammakirurg og Plastikkirurg

 • • Udskrives til forløb i mammakirurgisk speciale. Ved udskrivelse er det Plastikkirurgisk Afdeling som er ansvarlige for at udarbejde epikrise. Medicin til epikrise afstemmes i FMK af vagthavende Plastikkirurgiske reservelæge.

 • • Patienten skal have tid til MIK-svar i Mammakirurgisk amb. – Sekretær fra plastikkirurgisk Afdeling skal henvise patienten hertil.

 • • Når mammakirurg ser MIK-svaret udfyldes TNM skema. Patienten meldes til MDT. Skemaet skal lægges i kopi til sekretær fra Plastikkirurgisk Afdeling til indtastning.

 • • Patienterne henvises af mammakirurg til onkologisk efterbehandling

 • • Patienten skal have tid til klinisk kontrol ved opererende Plastikkirurg efter 12 måneder. Denne booking skal koordineres således, at den bookes til samme dag, som patienten kommer til 1 års kontrol i Mammakirurgisk amb.

 • • Patienten henvises til postoperativ fysioterapi – ansvarlig er sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling.

 • • 

Særligt ved sårhelingsproblemer

 • • Såfremt patienten får sårhelingsproblemer skal patienten hurtigt ses af læge og sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling og patienten tilknyttes Plastikkirurgisk amb. Der skal interveneres aggressivt af hensyn til mulighed for opstart i adjuverende terapi.

 • • I forhold til viderehenvisning til onkologisk efterbehandling, vil forløbskoordinator i Mammakirurgisk Afdeling være tovholder på, at patienterne henvises, når sårproblematikken er løst.

 

Onkologisk rekonstruktion: patient med DCIS eller mammacancer - MED proteser

 

Forud for besøg i Mammakirurgisk Afdeling, er patientens sygdomsstatus drøftet på MDT konference. Foruden en mammakirurg tilstræbes det, at en plastikkirurg deltager når der er patienter der vurderes kandidat til onkoplastiske indgreb.

Findes patienten egent til onkoplastisk indgreb enten ved MDT eller ved første besøg i Mammakirurgisk Afdeling, bookes patienten til en af de forhåndsreserverede tider ”Forundersøgelse onko rekon” i Bookplan. Alternativt kan plastikkirurgerne kontaktes pr. telefon med forespørgsel om tilsyn samme dag.

 

Forløbsbeskrivelse

 

 • • Mammakirurg optager fuld journal incl. patientens vanlige medicin som lægges i EPJ samt stillingtagen til tromboseprofylakse.

 • • Plastikkirurg ordinerer antibiotika; Alle patienter der får implantater skal have profylaktisk antibiotika i form af Inj. Dicillin 2 g iv præoperativt (helst ½ time før knivstart) samt fortsætte med caps. Dicillin 1 g x 4 i 2 døgn, eller til to døgn efter sidste dræn er fjernet. Implantatet skal skylles i Hexamicin.

 • • Ved CAVE penicillin anbefales Cefuroxim iv og f.eks. Erythromycin postoperativt.

 • • I journalen foreligger tilsynsnotat fra Plastikkirurg fra det ambulante besøg, der er således udfyldt implantatbestillingsskema. Dette skema er givet til OP, der sikre at korrekt implantat er tilstede på OP stuen.

 • • Patienten klargøres af sygeplejerske fra Mammakirurgisk Afdeling. Patienten skal dertil have samtale med sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling. Sygeplejerske fra Mammakirurgisk Afdeling er ansvarlig for at aftale dette.

 • • Patienten er indlagt i Plastikkirurgisk sengeafsnit både præ og post operativt, og møder således til indlæggelse om morgenen.

 • • Plastikkirurg foretager i samråd med mammakirurg optegning præoperativ. Er patienten nr. 1. på OP programmet tegnes der på operationsafsnittet. Er patienten nr. 2 tegnes der på sengeafsnittet.

 • • Patienten opereres på mammaleje af Mammakirurg og Plastikkirurg,

 • • Patienten udskrives til forløb i Mammakirurgisk Afdeling. Ved udskrivelse er det Plastikkirurgisk Afdeling som er ansvarlige for at udarbejde epikrise. Medicin til epikrise afstemmes i FMK af vagthavende Plastikkirurgiske reservelæge.

 • • Patienten skal have tid til MIK-svar i Mammakirurgisk amb. - Sekretær fra Plastikkirurgisk Afdeling skal henvise patienten hertil.

 • • Når mammakirurg ser MIK-svaret udfyldes TNM skema. Patienten meldes til MDT. Skemaet skal lægges i kopi til sekretær fra Plastikkirurgisk Afdeling til indtastning.

 • • Patienterne henvises af mammakirurg til onkologisk efterbehandling

 • • Pt. skal have tid til klinisk kontrol i Plastik kirurgisk amb. mhp. sårkontrol evt. opstart af ekspansion. Det tilstræbes, at MIK-svar i Mammakirurgisk Afdeling og klinisk kontrol i Plastikkirurgisk Ambulatorie koordineres til samme dag.

 • • Patienten henvises til postoperativ fysioterapi – ansvarlig er sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling.

 

Særligt ved sårhelingsproblemer

 • • Såfremt patienten får sårhelingsproblemer skal patienten hurtigt ses af Plastikkirurg og sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling og patienten tilknyttes plastikkirurgisk amb. Der skal interveneres aggressivt af hensyn til mulighed for opstart i adjuverende terapi.

 • • I forhold til viderehenvisning til onkologisk efterbehandling, vil forløbskoordinator i Mammakirurgisk afdeling være tovholder på, at patienterne henvises, når sårproblematikken er løst.

 

Profylaktisk, risikoreducerende mastektomi eller primær rekonstruktion

 • • Patienterne henvises typisk fra Mammakirurgerne til Plastikkirurgerne.

 • • Henvises patienterne til Plastikkirurgisk Afdeling fra anden instans, skal plastikkirurgerne omvisitere til Mammakirurgerne idet alle patienter forud vurderes af mammakirurg, der så efterfølgende viderehenviser.

 

Forløbsbeskrivelse

 

 • • Plastikkirurg optager fuld journal incl. vanlige medicin som lægges i EPJ samt stillingtagen til tromboseprofylakse.

 • • Plastikkirurg ordinerer antibiotika; Alle patienter der får implantater skal have profylaktisk antibiotika i form af Inj. Dicillin 2 g iv præoperativt (helst ½ time før knivstart) samt fortsætte med caps. Dicillin 1 g x 4 i 2 døgn, eller til to døgn efter sidste dræn er fjernet. Implantatet skal skylles i Hexamicin.

 • • Ved CAVE penicillin anbefales Cefuroxim iv og f.eks. Erythromycin postoperativt.

 • • Patienten klargøres af sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling

 • • Patienten er indlagt i Plastikkirurgisk sengeafsnit både præ og post operativt, og møder således til indlæggelse om morgenen

 • • Plastikkirurg foretager i samarbejde med mammakirurg optegning præoperativ

 • • Patienten opereres på Plastikleje af Plastikkirurg og Mammakirurg

 • • Patienten udskrives til forløb i Plastikkirurgisk Afdeling. Ved udskrivelse er det Plastikkirurgerne som er ansvarlige for at lave epikrise. Medicin til epikrise afstemmes i FMK af vagthavende Plastikkirurgiske reservelæge.

 • • Patienten får tilsendt MIK-svar pr. brev fra Mammakirurgerne

 • • Patienten skal have tid til klinisk kontrol i Plastikkirurgisk amb mhp. sårkontrol og evt. opstart af ekspansion.

 • • Isættes der expander eller prostese skal patienten henvises til postoperativ fysioterapi – ansvarlig er sygeplejerske fra Plastikkirurgisk Afdeling.

 

Definition af begreber

MDT: Multidisiplinærteam konference - afholdes mandag eftermiddag fra. Kl. 14-15 på Radiologisk Afdeling, Nord, samt torsdag morgen fra kl. 8-9 på Sdr. Skovvej. Liste over patienter til MDT konference findes i Bookplan (under afviklingslister MDT mamma), der vil være en note ”plastik”, ved de patienter som bør vurderes af plastikkirurg.

 

Formål

At personale ansat i mammakirurgisk- og plastikkirurgisk Afdeling kender aftaler og patientforløb særligt for de patienter der har kontakt til to specialer i et samlet forløb.

 

Problemstilling

Der kommer flere patienter som skal behandles og plejes i både Mammakirurgisk- og Plastikkirurgisk Afdeling. For at sikre at alle kender arbejdsgange og patientens forløb er denne instruks med beskrivelse udarbejdet.

I forhold til at sikre korrekt registrering og kodning af disse forløb er der udarbejdet en særskilt instruks https://pri.rn.dk/Sider/21342.aspx