Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Onkoplastiske patienter - Brystkirurgisk Afsnit og Plastikkirurgisk Speciale

Beskrivelse

Cancerpatienter: Operationer foregår (som regel) på mammakirurgisk leje. Bookes af mamma-sekr. Man sikrer deltagelse af Plastikkirurg

Risikoreducerende (BRCA): Operationer foregår (som regel) på plastik leje. Bookes af plastik. Man sikrer deltagelse af mammakirurg.

 

Denne instruks gælder for patienter, der indlægges i Plastikkirurgisk afdeling. Denne instruks gælder IKKE for patienter, hvor proceduren udelukkende fortages af mammakirurg og hvor patienten er indskrevet som ambulant patient i mammakirurgi. (Hvis en ”ren mammapatient” indlægges efter en ambulant procedure til observation skal mammakirurg diktere epikrise, hvor aktionsdiagnosen er en observationskode, samt ajourføre FMK.)

 

Det er plastikkirurgisk sekretær der er ansvarlig for registrering i PAS.

Patienten registreres som indlagt på Plastikkirurgisk afdeling, dvs Plastikkirurgisk afd. er stamafdeling og alle procedurer registreres i plastikkirurgisk procedurebillede.

De plastikkirurgiske læger dikterer operationsbeskrivelse samt de plastikkirurgiske operationskoder, som procedureregistreres i Plastikkirurgisk procedurebillede. De mammakirurgiske procedurer registreres som assistanceprocedurer til den Plastikkirurgiske kontakt. Den mammakirurgiske operationsbeskrivelse dikteres af de mammakirurgiske læger.

 

Nedenfor angives de diagnose- og procedurekoder der er besluttet der anvendes på de fælles patienter.

 

Onkoplastisk procedurer (uden implantat)

 

Diagnose:

Cancer mammae: DC509

DCIS: DD059

 

Procedurer:

Lumpektomi: KHAB 40 lumpektomi

KHAB 40 A: Lumpektomi efter nålemarkering

 

Evt. SN-ekstirp: KPD 42C

Evt. Exairese (aksilrømning): KPJD52

Samt sidekode (TUL1 = højre eller TUL2 = venstre)

 

Rekonstruktion ved

Reduktionsplastik: KHAE99B

Displacement: KHAE99C

Replacement (perforantlap): KHAE10 samt KYQH10

 

Operation udført med operatører fra flere specialer: KZYR20 - Vigtig

 

 

 

Primær rekonstruktion (med implantat)

 

Procedurer:

Subkutan mastektomi med exc. af brystvortekompleks: KHAC15

Subkutan mastektomi med bevarelse af brystvortekompleks: KHAC10

 

Rekonstruktion med blivende præpectoralt implantat + enten biologisk eller kunststof mesche (ex. Strattice/Meso): KHAE10 + enten KZZA20 for biologisk meche eller KZXF87a for kunsttofmeche og KHAE00

Rekonstruktion med blivende subpectoral implantat og inferior dermal lap: KHAE05 og KYQH00

Rekonstruktion med subpectoral expander og inferior dermal lap: KHAE05+KQBE70 og KYQH00

 

Rekonstruktion med subpectoral expander og mesche: KHAE10+KZZA20 og KHAE05+KQBE70

Rekonstruktion med blivende subpectoral implantat og mesche: KHAE10+KZZA20 og KHAE05

Rekonstruktion med LD lap: KHAE10 og KYQH15 og KHAE00 (hvis expander: KQBE70)

Rekonstruktion med DIEP lap: KHAE10 og KYQH20 og KZXX01

 

 

Operation udført med operatører fra flere specialer: KZYR20 - Vigtig

 

Udskrivelse

Epikrise dikteres, og medicin afstemmes i FMK af opererende plastikkirurg eller stand-in (vagthavende).

Det er meget vigtigt at både den mammakirurgiske procedure og den plastikkirurgiske procedure påføres samme epikrise med relevant diagnose.

 

Patient udskrives til opfølgning i mammakirurgisk ambulatorium.

 

Udskrivelsesdiagnose:

C509: Cancer mamma

Eller

DD051: DCIS mamma

Samt sidekode (Tul 1 = højre eller TUL2 = venstre)

Familiær anamnese med cancer (F.eks. BRCA): DZ803

Anamnese med cancer: DZ853

 

TNM-klassifikation kodes således:

TNM-klassifikationen er ens for alle patienter, uanset brystkræft eller forstadier, uanset indgreb eller sygdom:

AZCA 1 ny anmeldelsespligtig sygdom

AZCD 19Oplysning tumorstørrelse foreligger ikke

AZCD 39Oplysning glandelstatus foreligger ikke

AZCD 40M0 – ingen fjernmetastaser

AZCK 0Operation

AZCL 0Histo-/Cytologi fra primærtumor

 

Når patient er set til mikroskopisvar, specificeres ovennævnte koder af mammakirurgisk ambulatorie-sekretær

 

Formål

At personalet i mammakirurgisk og plastikkirurgisk speciale kender aftaler og patientforløb særligt for de patienter der har kontakt til to specialer i et samlet forløb.

 

Problemstilling

Der kommer flere patienter som skal behandles og plejes i både mammakirurgisk og plastikkirurgisk speciale. For at sikre, at alle kender arbejdsgange og patientens forløb er denne instruks med beskrivelse af hvorledes der skal diagnose og procedureregistreres udarbejdet.