Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

CNS-stimulantia og graviditet

 

 

Generelt

Der er illegale centralstimulerende midler og indregistrerede lægemidler.

De vigtigste centralstimulerende stoffer er kokain og amfetaminer. Gruppen omfatter mange stoffer med forskellig kemisk struktur.

Fælles for centralstimulerende stoffer er, at de øger mængden af monoaminer i den synaptiske spalte.

Ecstasy (MDMA) ligner kemisk både amfetamin og meskalin.

Kokain er et naturligt derivat, der udvindes fra cocatræet.

Amfetaminer, ecstasy og methylphenidater er syntetisk fremstillede.

Khat er blade fra cathaedelulis. De aktive stoffer er cathinon og cathin, som er mindre potente end amfetamin.

 

I 2017 havde kvinder, i aldersgruppen 16-44-årige, et forbrug af andre illegale stoffer end hash på 4,0 % I 2013 var det tilsvarende forbrug 2,6 %.

 

Illegale rusmidler

Kokain, amfetamin, metamfetamin, methylendioxymethylamfetamin (MDMA) og derivater heraf.

Mescalin, khat

 

Indregistrerede lægemidler

Methylphenidat (ADHD, narkolepsi) Lisdexamfetamin (ADHD) Atomoxetin (ADHD) Modafinil (narkolepsi).

Bupropion (tobaksafvænning).

 

Anbefalinger

Illegale CNS-stimulantia

Alle gravide med anamnese med forbrug af illegale CNS-stimulantia henvises til Familieambulatoriet, da CNS-stimulantia er yderst farlige for fosteret på grund af karkonstriktion i placentare kar med risiko for fosterdød, asfyksi, IUGR, abruptio placentae m.m. Der planlægges individuelt forløb. Ved behov inddrages misbrugscenter.

Amning anbefales ikke

Observation af nyfødte

Nyfødte eksponeret for CNS-stimulantia intrauterint er i risiko for at få symptomer og komplikationer i neonatalperioden. Indikation for observation på Neonatalafdeling foretages af Familieambulatoriets pædiater ud fra en individuel vurdering af eksponeringens størrelse, tidspunkt i graviditeten og øvrige risikofaktorer.

 

Indtagelse af CNS-stimulantia

Alle centralstimulerende stoffer kan sniffes, injiceres eller indtages per os.

Kokain findes i form af hydroklorid (hvidt pulver), der indtages ved snifning eller intravenøst, og forekommer også i basisk form som klumper eller flager (crack og freebase), der ryges.

Amfetamin indtages ved snifning, injektion eller per os som tabletter.

Ecstasy indtage oftest per os som tabletter.

Methylphenidat (Ritalin) indtages i stor dosis per os eller ved snifning. Eller intravenøst.

Khat tygges eller spises.

 

Rusvirkning

Centralstimulerende stoffer indtages for at opnå eufori, afslappelse, bortfald af angst, øget selvværdsfølelse, frigørelse af sociale hæmninger, øget energi og optimisme.

Ecstasy indtages for at opnå intens og varm samhørighed med andre og opnå øget selvværd og energi. Hallucinogen effekt først ved store doser.

Kokains virkning indsætter hurtigt og den euforiske virkning er intens, men varer kort. Efter rusen opleves stoftrang og ubehag. Psykisk afhængighed opstår på kort tid.

 

 

De enkelte stoffers virkningsmekanisme og obstetriske effekter

 

Kokain

Synonymer: Coke, sne, cola, crack.

Farmakodynamik: Øger bl.a. koncentrationen af Noradrenalin. Derfor udtalt karkonstriktion også til placenta og kan derved forårsage asfyksi.

Farmakinetik: Plasmahalveringstid 1-2 timer.

Teratogen effekt: Urogenitale malformationer (kryptorkisme, hypospadi, hydronefrose), hjertemisdannelser, tarmatresi og andre GI malformationer.

Obstetriske komplikationer: IUGR, abruptio, præterm fødsel, asfyksi. PROM, muligvis associeret med PPROM.

Neonatale komplikationer: Neurologiske symptomer: Irritabilitet, motorisk uro, sitren, øget muskelspænding og kramper.
Kardielle symptomer, infektioner.

50 % har abnormt EEG, som normaliseres inden for de første 3 måneder.

De neurologiske symptomer kan dæmpes af Fenemal.

Amning: Kokain passerer over i modermælken. Kan forstærke de neurologiske symptomer. Tilrådes ikke ved aktuelt forbrug.

Amfetamin

Synonymer: Speed, amf, feta, fattigmandskokain.

Amfetamin er et syntetisk fremstillet stof med centralstimulerende effekt af samme karakter som kokain, men med længere virkning.

Mange nye designerdrugs, som f.eks. ecstasy og metamfetamin, er fremstillet ud fra amfetamin.

Amfetamin og kokain har samme effekt på centralnervesystemet, og effekten på fosterudvikling og graviditetsforløb er meget ens. Begge stoffer har udtalt blodkarsammentrækkende effekt og blodtryksforhøjende virkning, som kan føre til akut eller kronisk svær påvirkning af flowet i placenta og dermed påvirkning af placentafunktionen.

Farmakokinetik: Plasmahalveringstid 10 timer.

Obstetriske komplikationer: Øget forekomst af abort, lav fødselsvægt, præterm fødsel, abruptio placentae.

Neonatale komplikationer: Neurologiske symptomer inkl. kramper, søvnforstyrrelser, dårlig spiseevne, sitren, hyperaktive reflekser, dårlig tilstandskontrol.

Amning: Tilrådes ikke ved aktuelt forbrug.

 

Designerdrugs (Amfetaminderivater, fentanylanaloger)

Gruppen omfatter en række stoffer med varierende kemisk sammensætning. Der fremstilles til stadighed nye. De centralstimulerende hører ofte til gruppen af amfetaminpræparater som f.eks. Ice og ecstasy.

 

Metamfetamin (Synonym: Ice, crystal, meth, crank)

Ice er krystalliseret metamfetamin, som indtages ved rygning. Det er stærkt afhængighedsskabende og kan give alvorlige lunge- og nyreskader. For virkning på foster og graviditetsforløb, se afsnittet om amfetamin.

 

MDMA. 3,4-methylenedioxymethamfetamin (SYNONYMER ECSTASY, E, ADAM)

Er et amfetaminpræparat med centralstimulerende og hallucinogene egenskaber. Det kan give uregelmæssig hjerteaktion, højt blodtryk. Ecstasy påvirker hjernens serotoninsystem og kan udløse depressioner, psykoser, kramper og varige skader på hjernen. Påvirker hjernens centre for regulering af sult, tørst og legemstemperatur og kan føre til akut dødsfald på grund af hypertermi. Der kan udvikles afhængighed og tolerans. Viden om stoffets virkning på fosterudvikling og graviditetsforløb er mangelfuld. Med de nævnte virkninger på den voksne bruger, og dermed den gravide, må man forvente risiko for fosterskader og graviditetskomplikationer. Se afsnittet om amfetamin.

 

Urinscreening

Detektionstid i urin (vejledende):

Amfetamin: 2-4 døgn.

Kokain: 1-2 døgn

Metamfetamin/ecstasy: 1-2 døgn.

 

Indregistrerede CNS-stimulantia

Der henvises til instruks ”ADHD og graviditet”, (Instruksen kommer senere).

 

 

 

Kilde

Sandbjerg Guideline: Familieambulatorie-guideline: Håndtering af gravide med risikoforbrug af potentielt vanedannende medicin, alkohol eller andre rusmidler. 2015.