Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Procedure for opfyldning af baclofenpumper hos patienter over 18 år tilknyttet Neurologisk Afdeling AAUH

Beskrivelse

Baclofenpumper anvendes til børn, unge og voksne med svær spasticitet og/eller dystoni pga. rygmarvs skade, multipel sclerose, cerebral parese, stroke, og post traumatisk hjerneskade. Gives til patienter, hvor peroral behandling ikke er tilstrækkelig effektiv, eller giver uønskede bivirkninger.

Baclofen er et spasmolytikum. Effekten af Baclofen givet intraspinalt er moderat til markant og kan give patienten en betydeligt bedre livskvalitet, lettere pleje, bedre funktion med færre eller ingen bivirkninger. Intraspinalt kaldes også intrathekalt, det vil sige medicinen gives direkte ind i cerebrospinalvæsken.

Baclofenpumperne fyldes med individuelle faste intervaller af specialuddannet personale, minimum hver

½ år.

 

Patienterne følges i Spasticitets Ambulatoriet på AAUH.

 

Patientidentifikation: 1.2.7 Patientidentifikation (DDKM 1.2.7)

 

Remedier til kontrol samt opfyldning af Baclofenpumper findes i undersøgelses rum 2 på 4. sal, AAUH Nord.

 

Definition af begreber

Baclofenpumpe Syncromed, Syncromed II og Isomed pumper er pumper fra Medtronic. Se evt.: www.medtronik.dk

Baklofen injektionsvæske 0,5mg/ml, 2mg/ml og 3mg/ml. http://pro.medicin.dk/Search/Search/Search/Baclofen

Se: Lægeinstruks Baklofenbehandling af voksne samt Samarbejdsaftale mellem læge og sygeplejersker i Spasticitets Ambulatoriet.

Målgruppe – modtagelse

Patienter over 18 år med indopereret Baclofenpumpe, som følges i Spasticitets Ambulatoriet, Neurologisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital.

Formål

Gennem en detaljeret procedure, målrettet de specialuddannede spasticitetssygeplejersker, sikres det, at opfyldningen sker hygiejnisk korrekt, patientsikkert, med høj faglig standard og efter medicinal- samt pumpefirmaets anvisninger.

Gennem aftalte kontrolbesøg, hvor pumpen fyldes, sikres en kontinuerlig indgift af Baclofen intrathekalt uden at pumpen løber tør. Ligeledes sikres det, at medicinen overholder holdbarhedsperioden på de 6 måneder i pumpen.

Metode

Forberedelse og fremgangsmåde inden og under steril procedure

 

Før pumpefyldningen påbegyndes ved steril procedure, da afstemmes om doseringen skal være uændret eller denne skal ændres. Se Rammeaftale/bemyndigelse mellem læge og sygeplejersker i Spasticitets Ambulatoriet for instruks omkring optitrering/justering.

 

Patienten lejres og pumpen palperes.

 

Hånddesinfektion inden steril opdækning.

Følgende utensilier findes frem til Medtronic Syncromed II elektroniske pumper.

 

 • • I-pad med programmeringsmodul til Medtronic Syncromed II elektronisk pumpe

 • • Afdækningsbord

 • • Medicinholder

 • • 1 sterilt afdækningsstykke til bord.

 • • 1 sterilt hulstykke med klæb

 • • 2 stk. alkoholswaps 82% ethanol,0,5%klorhexidin

 • • 1 stk. 10 ml Luer Lock sprøjte

 • • 1-2 stk. 20 ml Luer Lock sprøjte

 • • Medtronic sterilt opfyldningssæt (8551)

 • • 1 stk. optrækningskanyle

 • • 1 stk. galipot

 • • 1 pk. vatpinde

 • • Klorhexidinsprit 1 % farvet

 • • 1 sæt sterile handsker

 • • Sprit til afvask af hud efter opfyldning

 • • 1 pk. gaze til afvask af hud

 • • 1 stk. plaster

 • • 1 flaske til medicinrester

 • • 1 kanyleboks

 • • 1 vaskeserviet til N’Vision computer

 • • Sprit til aftørring af afdækningsbord

 • • Medicin

 

Følgende utensilier findes frem til Isomed Gaspumper

 

 • • Afdækningsbord

 • • Medicinholder

 • • 1 sterilt afdækningsstykke

 • • 1 sterilt hulstykke med klæb

 • • 2 stk. alkoholswap 82 %ethanol,0,5 %klorhexidin

 • • 2 stk. 10 ml Luer Lock sprøjte

 • • 1 stk. 60 ml Luer Lock sprøjte

 • • Medtronic sterilt opfyldningssæt (8555)

 • • 1 stk. lyserød intervenøs kanyle

 • • 1 stk. galipot

 • • 1 pk. vatpinde

 • • Klorhexidinsprit 1 % farvet

 • • 1 sæt sterile handsker

 • • Sprit til afvask af hud efter opfyldning

 • • 1 pk. gaze til afvask af hud

 • • 1 stk. plaster

 • • 1 flaske til medicinrester

 • • 1 kanyleboks

 • • Sprit til aftørring af afdækningsbord

 • • Medicin + nacl

 

Hygiejniske forholdsregler ved steril opdækning og forberedelse inden steril procedure:

 

 • • Sterilt afdækningsstykke lægges ud på afdækningsbordet. Sterile utensilier til pumpefyldning placeres på det sterile afdækningsstykke.

 • • Pumpen palperes og påfyldningsmembran lokaliseres.
   

Medicinen klargøres ved hjælp af medicinholder. Medicinen afstemmes efter den ordinerede individuelle dosering og ampuller, glas eller nacl beholdere afsprittes og monteres i medicinholderen.

 

Pumpetømning og refyldning af elektroniske Syncromed pumper under steril procedure

Patienten lejres i minimum 45 grader rygleje. Patientens data vedrørende den intrathekale baklofendosering aflæses via I-pad. Dosis og doseringsinterval verificeres ud fra patientens elektronisk patientjournal og syncromed pumpen programmeres med ny dosering og evt. justering af styrke samt dosering.

 

 • • Huddesinfektion 2 gange med klorhexidinsprit 1 % farvet, som tørrer mellem hver afspritning. Vask i cirklende bevægelser startende fra midten.

 

Steril procedure påbegyndes:

 

Sterile handsker tages på

 

 • • Steril hulstykke lægges på patienten uden berøring af det sterile område.

 • • Saml 10 ml sprøjten og opfyldningssættet (8851) fra Medtronic

 • • Saml 20 ml sprøjte med lyserød intervenøs kanyle

 • • Medicinen trækkes op i 1 eller 2 20 ml sprøjter med den lyserøde intervenøse kanyle under steril teknik. Efter optrækning fjernes og kastes den lyserøde intervenøse kanyle.

 • • Pumpen palperes og påfyldningsmembran lokaliseres (anvend evt. steril skabelon fra Medtronic)

 • • Stik kanylen med den påmonterede 10 ml sprøjte på igennem hud og membran med ca 90°. Det korrekte påfyldningssted er sikret, i og med der kan trækkes restmedicin tilbage i sprøjten.

 • • Tøm pumpen for medicin. Tjek efterfølgende at mængden svarer ca. overens med det som N’Vision computeren viste under aflæsningen. Medicinresten kastes efterfølgende i flaske til medicinrester.

 • • 10 ml sprøjten afmonteres påfyldningssættet og 20 ml sprøjte med ny medicin påsættes og pumpen refyldes. Vær opmærksom på at kanylen ikke er blevet trukket ud af påfyldningsmembranen under hele proceduren.

 • • Efter refyldningen fjernes kanylen samt sterilt hulstykke; huden rengøres for farvet klorhexidin 1 % og plaster påsættes evt.

 

Pumpetømning og opfyldning af gaspumper Isomed under steril procedure

Samme forberedelse og fremgangsmåde inden steril procedure som tidligere beskrevet.

 

Steril procedure påbegyndes:

 

Sterile handsker tages på

 

 • • Steril hulstykke lægges på patienten uden berøring af det sterile område.

 • • Saml 10 ml sprøjten og opfyldningssættet/Y konnectoren (8855) fra Medtronic og HUSK at lukke klemskrue.

 • • Saml 60 ml sprøjte med lyserød intervenøs kanyle

 • • Medicinen og nacl trækkes op i en 60 ml sprøjte med den lyserøde intervenøse kanyle under steril teknik. Efter optrækning fjernes og kastes den lyserøde intervenøse kanyle.

 • • Pumpen palperes og påfyldningsmembran lokaliseres (anvend evt. steril skabelon fra Medtronic)

 • • Stik kanylen, med den påmonterede 10 ml sprøjte, igennem hud og membran med ca 90°. Det korrekte påfyldningssted er sikret, når medicin spontant løber tilbage i sprøjten under tryk.

 • • Åben klemskrue og tøm pumpen (vær opmærksom på at holde igen på sprøjtens stempel da medicinen kommer tilbage under tryk (2-3 atm.). Luk klemskrue efter tømning.
  Tjek efterfølgende at mængden svarer ca. overens med det som pumpen blev tømt med ved sidste opfyldning. Medicinresten kastes efterfølgende i flaske til medicinrester.

 • • 10 ml sprøjten afmonteres påfyldningssættet, ny 10 ml sprøjte påsættes og 60 ml sprøjte med ny medicin påsættes den vinklede ende på Y konnector. Den nye medicin i 60 ml sprøjten pumpes manuelt over i 10 ml sprøjten. Klemskruen åbnes (vær igen opmærksom på at medicinen fyldes under tryk) og pumpen refyldes fra 10 ml sprøjten. Dette gentages indtil al medicin er påfyldt pumpen. HUSK at lukke klemskruen efter hver tømning af 10 ml sprøjten. Vær opmærksom på, at kanylen ikke bliver trukket ud af påfyldningsmembranen under proceduren.

 • • Efter refyldningen fjernes kanylen samt sterilt hulstykke; huden rengøres for farvet klorhexidin 1 % og plaster påsættes evt.

 

Godt at vide ved pumpefyldning af elektroniske pumper og/eller gaspumper

 

 1. 1. Vær opmærksom på at pumpen har to membraner; henholdsvis til påfyldning af hovedkammeret og membran til ”sideport”. OBS membranerne føles og ses forskelligt fra gas til elektronisk pumpe. ”Sideporten” sidder helt ude i spidsen af pumpen, vær ALTID helt sikker på at det er den rette membran du palperer. Hvis der sprøjtes medicin direkte i ”sideporten” medfører dette at medicinen sprøjtes direkte intrathekalt. Dette kan få fatale følger for patienten.
   

 2. 2. (Kun gaspumper) Den rest medicin der er tilbage efter sidste påfyldning (ca 5-6 ml) vil på grund af det tryk der er i pumpen (ca. 2-3 atm) automatisk blive trykket ud ved tømning. Hold derfor igen på sprøjten for at undgå spild. Tøm altid pumpen før refyldning, gælder begge typer pumper.
   

 3. 3. Brug aldrig almindelige kanyler da denne kan skade membranen i pumpen.
   

 4. 4. Ved påfyldning af gaspumper: Afhængig af time dosis blandes medicin og NaCl i et bestemt forhold.
  Blandingstabeller til gaspumperne findes i undersøgelses rum 2 på 4. sal AAUH nord.
   

 5. 5. Til elektroniske pumper gives medicinen efter den ordinerede dosis og justeres ved hjælp af N’Vision computeren.

 

 1. 6. Hver opmærksom på at der findes og anvendes 3 styrker af Baclofen:

0,5 mg/ml, 2 mg/ml, 3 mg/ml.

 

 1. 7. Baclofen findes også under navnet Lioresal og Leonova

 

 

Dokumentation

 

Spasticitets Ambulatoriets specialuddannede sygeplejersker dokumenterer følgende i patientens elektroniske patientjournal:

Neurologisk notat om den dosering som er refyldt i pumpen, døgndosis ved elektroniske pumper, time dosis ved gaspumper, Alarmdato ved elektroniske pumper, Baclofen styrken samt mængden som er tømt fra pumpen. Desuden noteres ny tid til ambulant behandling.

Ved op- eller nedtitrering udenfor rammeordinationen skrives journal notat til godkendelse ved den ansvarlige læge i Spasticitets Ambulatoriet.

Ved assistance til opfyldning af intertekal baklofenpumpe eller justering af baklofendosering af patient indlagt på anden afdeling skrives et assistancenotat i E-journal.

 

Lægen dokumenterer følgende i patientens elektroniske patientjournal:

 

Ved første besøg laves udførlig neurologisk journal optagelse; efterfølgende noteres medicin ordinationen til videre brug.

 

Sekretæren i Spasticitets Ambulatoriet:

Opretter Neurologisk forløb i spasticitetsambulatoriet ved nye henviste patienter samt tager imod telefonbesked når sygeplejerskerne ikke er tilstede.

Skriver lægenotat.

 

Ansvar

 

Spasticitets Ambulatoriets læge har følgende ansvar:

Vurdere og ordinere dosis af Baclofen.

Se alle patienter der har baclofenpumpe ved første besøg i Spasticitets Ambulatoriet samt ved behov for medicinændringer samt problematikker vedrørende pumpen.

 

Spasticitets Ambulatoriets specialuddannede sygeplejersker har følgende ansvar:

Korrekt og patientsikker opfyldning af pumper ifølge rammeaftale/bemyndigelse. Se PRI dokument Rammeaftale imellem læge og sygeplejerske. Herunder også vurdering af spasticitetsgrad samt behovet for reduktion eller øgning af medicindosis indenfor rammeordinationen.

At tilkalde læge ved problemer. At dokumentere som beskrevet ovenfor. At modtage telefonopkald fra patienter. Booke patienter samt bestille medicin samt utensilier.

Ved behov kan de specialuddannede baklofenpumpe sygeplejerske yde assistance til opfyldning af intertekal baklofenpumpe eller justering af baklofendosering af patient indlagt på anden afdeling. Dette sker på foranledning af spasticitets ansvarlig læge eller Neurologisk bagvagt.

 

Sekretæren i Spasticitets Ambulatoriet har følgende ansvar:

Rekvirerer journaler og henvisninger, registrere patienten, skrive lægenotat samt videregive informationer til resten af Spasticitets Ambulatoriets personale fra telefoniske beskeder fra patienter og evt. pårørende.

 

Hvis det lægefagligt skønnes nødvendigt at få tilkaldt sygeplejefaglig assistance af spasticitetssygeplejerskerne til AKUT opfyldning eller tømning af en Baclofenpumpe udenfor Spasticitets ambulatoriets åbningstid, da skal den afsnitsledende sygeplejerske på Neurologisk sengeafsnit 106 kontaktes på tel: 62267. Der kan evt. fås assistance fra børneambulatoriets pumpeansvarlige sygeplejerske på tel: 63405.

Referencer

Der er ikke angivet referencer.