Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Optiflow Junior

Beskrivelse

Optiflow Junior er ilttilførsel af fugtet opvarmet ilt med højt flow.

Optiflow Junior er en mellemting mellem ilttilførsel ved lavt flow og CPAP-behandling. Flowet er større, men ikke med det samme modtryk som CPAP.

Det højeste CPAP tryk, der kan dannes med optiflow er ca. 5-6 cm.

 

850-System-Optiflow-Junioroptiflow_junior_product_purple_pin

 

Definition af begreber

Optiflow: Højflow nasalkateter

Iltbehandling: tilførsel af O2

High flow iltbehandling: En mellemvej mellem ilttilførsel ved lavt flow og CPAP-behandling, da flowet er større, men ikke med samme modtryk som CPAP

Aktiv fugtning: Den blandede luft føres gennem 37° C varmt kammer med sterilt vand for at opnå fuld mætning og bliver herefter yderligere opvarmet gennem slangesystemet til 40° C for at undgå kondensering. Patienten modtager 37° C varmt fuldmættet iltet luft i næsen, da temperaturen atter falder gennem Optiflowkateteret

CPAP: kontinuerligt positivt luftvejstryk

Wigglepad: Selvklæbende fixering med velcro

 

Målgruppe

 • • Det akut respirationsbesværede barn med behov for fugtet iltterapi med højt flow og let CPAP

 • • Patienter med maskeintolerans

 

Formål

 • • At kunne give patienter komfortabel og optimalt fugtet nasal iltterapi med mulighed for et højere flow med let CPAP

 • • At barnet får tilført ilt i tilstrækkelig grad til, at det kan opretholde en saturation på over 90 %

 

Fremgangsmåde

 • • Vi har i afdelingen tre størrelser på næsekateter

 • • Valg af størrelse afhænger af:

   • • Septumbredden

   • • Næsekateteret må ikke trykke på septum, og der skal være luft omkring ”næsespidserne”, der går op i barnets næse

 

https://www.fphcare.com/files/images/global/english-images/rac-images/sizing-chart_ctp-png/

 

 

 • • De klæbende Wingglepads sættes højt på kindbenene, så næsekateteret ikke så let falder ud.

 • • Ved behov for ernæringssonde fikseres denne nedenfor Wingglepaden.

 

 

Denne korte video er en vejledning i at finde den rigtige størrelse samt få placeret den rigtigt på barnet:

https://www.fphcare.co.nz/products/optiflow-junior-nasal-cannula/

 

Opsætning af slangesystem

 • • Slangesæt RT330

 • • Tag en pose med sterilt vand og sæt slangen fra vandkammeret deri. Posen hænges minimum 50 cm over vandkammeret.

Vandkammeret fylder sig automatisk med vand, og den placeres på varmelegemet, som herefter tændes. 37 grader varm.

 • • Temperaturføleren påsættes slangesættet.

 • • Overtryksventilen monteres på fugterhovedet.

 • • Tag en iltslange og forbind den mellem overtryksventilen og ilbehandlingsaggregatet.

 

Bestemmelse af flow

 • • Som hovedregel startes op med barnets vægt i kg + 1 L iflow, og derefter øges gradvist til den ønskede saturation. Dog skal man være opmærksom på max. flow i forhold til næsekateterets størrelse + barnets alder/vægt. Flow må max være barnets vægt i kg x 2.

 • • Formålet med gradvist at øge flowet er, at barnet vænner sig til systemet.

 • • FiO2 reguleres i forhold til ønskede saturation, barnets respons på behandlingen samt S/B-status.

 • • Når der benyttes lilla – og grøn næsekateter, skal der bruges en af de iltmixere, vi har i afdelingen, som kan give op til 20 L O2/min. (dem med to drejeknapper).

 

Observation af barnet, der ligger i Optiflow Junior

 • • Barnets respiration

 • • Saturationer

 • • Farver

 • • Puls

 • • BT

 • • S/B

 • • Sekret

 

Overvej at lægge en ventrikelsonde til udluftning af barnets mave ved stort flow.

 

Dokumentation

 • • Der skal laves en registrering ved opstart og ved afsluttet behandling med Optiflow Junior på en ”CPAP/Optiflow Junior seddel”.

Skal ligge i journalen.

Der skal bruges stort A3 observationsskema.

 • • Der skal dokumenteret i NordEPJ ved opstart og ved ændringer.

Flow og evt. ilttilskud noteres.

 • • Opstart og afslutning af brug af Optiflow registreres på skema med procedureregistrering i barnets cardex

 

Aftrapning af Optiflow Junior

Aftrapningen afhænger af, om behandlingen skyldes iltbehov eller behov for det høje flow pga. respirationsinsufficiens, indtrækninger eller atelektaser.

Fremgangsmåden vil typisk være, at der reduceres i FiO2 og dernæst i flow.

 

Hygiejne

Optiflow Junior næsekateter og slangesystem kan anvendes op til 7 døgn.

Næsekateteret rengøres 1 gang dagligt:

 1. 1. Næsekateter frakobles slangesystemet

 2. 2. Næsetuberne skylles med sterilt vand. Dette er lettest ved, at de bøjes sammen, så velcroet rører hinanden.

 3. 3. Vandet fjernes igen ved at ryste kateteret ud i mesoft? Næsekateteret tilkobles slangesystemet igen og derefter evt. med max. flow for at puste næsetuberne rene.

 4. 4. Tjek at flow igen er indstillet korrekt, inden barnet kobles til.

 

For at velcroet på næsekateteret kan holde 7 døgn, skal barnet beholde det i meget af tiden.

Velcroet bliver slidt, hvis næsekateteret tages af mange gange dagligt.

Kan dog skiftes med ny Wigglepad.

 

Ansvar

 • • Lægen ordinerer behandlingen samt flow og iltprocent.

 • • Sygeplejersken/SSA har ansvaret for udførelse af behandlingen.

 

 

Referencer

Fisher og Paykel/Ninette Janus Jensen

www.fphcare.com product catalogue

DVD: Mucociliary Transport. Video Microscopy, Fisher og Paykel Healthcare