Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Koloskopi diagnostik og sigmoideoskopi diagnostik

 

Formål

Kikkertundersøgelse af endetarm og tyktarm.

Undersøgelsen giver et præcist og skarpt billede af det indvendige af tarmlumen. Findes der tegn til sygdom, sårdannelser, udposninger, svulster eller polypper er det muligt at tage vævsprøver (biopsi), ligesom man kan foretage mindre kirurgiske indgreb.

En forudsætning for et godt resultat af undersøgelsen er, at tarmen er renset grundigt ud. Udrensning før koloskopi hos voksne og Tarmudrensningsprocedurer.

 

Præoperativt

Sygeplejersken sikrer sig:

  1. 1. At skopet og udstyr er til stede og brugbart.

  2. 2. At indikationen foreligger.

  3. 3. At patienten er klar.

  4. 4. At skopøren er klar.

 

Fremstilling

Se vejledning koloskopi/sigmoideoskopi fremstilling

Derudover:

  • • Biopsitang

  • • Præparatglas

  • • Millipore-papir

  • • Stregkode til patoweb

  • • Eventuelt skyllesystem til skopet

 

Procedure

Skopet klargøres (se vejledningen koloskopi/sigmoideoskopi fremstilling. Klargøring af stuen til endoskopi).

Patienten modtages (se vejledningen Endoskopi - patientforløb og Modtagelse af patienter i ambulatoriet).

Proceduren kan foregå i sedation. Sedation til endoskopi uden anæstesibistand

Hvis anæstesiafdeling deltager, aftales forløb med denne.

Umiddelbart inden proceduren, lejres patienten på venstre side.

Skopøren eller sygeplejerske påfører skopet eksplorationscreme inden indføring.

Skopøren indfører skopet i colon.

Ved koloskopi føres til coecums bund, er venstre flexur ikke passeret inden 20 min. tilkaldes assistance.

Herefter trækkes koloskopet langsomt tilbage, det skal tage minimum 6 min., imens tarmen ses efter.

Ved sigmoideoskopi føres skopet til venstre flexur.

Ved dårligt udrenset tarm kan 60 ml-sprøjte med sterilt vand eller skyllepumpe benyttes for at forbedre overblikket.

Skønnes biopsi nødvendig, følges særskilt vejledning. Forsendelse af prøver til diagnostisk undersøgelse PAI

Ved fund af polyp følges særskilt vejledning om Bioptering og polypfjernelse med el-koagulation ved endoskopier.

Efter endt undersøgelse soigneres patienten.

 

Rengøring

Se vejledning for rengøring af endoskoper.

Infektionshygiejniske retningslinjer 8.11.2