Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Lukning af bugvæggen

 

Formål

Ved systematisk ensartet lukning af bugvæggen med baggrund i den aktuelle evidens at minimere frekvensen af incisionale hernier, og samtidig minimere sårrupturrisikoen ved elektiv og akut kirurgi.

 

Teknik ved lukning af bugvæg

Suturmateriale

Der anvender PDS 2-0 plus med CT-1-nål, eller PDS 0 plus med CT-2-nål

Suturteknik

Der sys fortløbende i aponeurosen (fascien) i en afstand mellem suturerne på 5 mm og afstand til fasciekanten på 8 mm. Suturerne må ikke strammes mere end at alle sløjfer i suturerne kan ses på oversiden af fascien. Der skal som minimum forbruges 4 gange og maksimalt 5 gange så meget suturmateriale som sårets længde.
Midtlinjeincision startes kranielt og kaudalt, og suturerne knyttes enkeltvis midt i fascieincision med selvlåsende knuder. Ved tværincisioner anvendes samme teknik som ved midtlinjeincisioner, men forreste og bagerste fascieblad lukkes for sig.

Ved lukning efter fascieruptur kan der anvendes samme teknik som ovenstående, men hvis det findes hensigtsmæssigt kan fascien lukkes med PDS-0 knudesuturer.

Hudlukning

Ved primær hudlukning anvendes hudstapler eller intrakutan suturteknik med ufarvet vicryl 4-0 alternativt monocryl 4-0.

Ved sekundærlukning og ved potentielt inficerede sår kan der anvendes lukning med nylonsutur eventuelt over Gentacoll-svamp, og hvis muligt med perikavitær suturteknik med nylonsutur.

 

Vedrørende fascieruptur og cicatricielle hernier

Fascieruptur er en frygtet komplikation, der forekommer hos 1-3% af laparotomerede patienter, og er ifølge litteraturen ledsaget af en relativ høj mortalitet. De fleste fascierupturer kan tilskrives teknisk mangelfuld lukning af fascien. 10 til 26% af laparotomerede patienter udvikler på langt sigt incisionelt hernie, flest hvis man lukker med multifilament absorberbar sutur (Arch Surg 2005; 140: 119).

Baseret på randomiserede undersøgelser og fire meta-analyser (Am J Surg 1998;176:166, Ann Surg 2000;231:436, Am Surg 2001;67:421, Br J Surg 2002; 89: 1350) er rekommandationen, at man lukker bugvægsfascien med fortløbende monofilament sutur. Der synes ikke at gøre nogen forskel, om man anvender langsomt resorberbar eller non-resorberbar monofilament sutur.

Referencer

Risk factors for wound complications in midline abdominal incision related to the size of stitches, D. Millbourne, Y. Cengiz, L.A. Israelsson

Videoerne findes på Afdeling A’s K-drev:

Closure af midline incisions – Sundsvall hospital, Sweden

Surgical knot tying.