Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Guide til oprettelse af patient i Clinical i Søvncenter Nord

 

 

I Clinical åbnes følgende:

 

I faneoverblik åbnes fanen: Øre-næse-halsområdet Alt+shift+W

 • • Du skal bruge både fanerne: Klinisk proces, Pleje og Søvn

 • • Fanen PDF er Notater og resultater (luppen)

 

 • • Du kan bruge fanen notater til at danne dig et overblik over patientens andre problematikker og kontakter

 

 

Opret Problemet ”Obstruktiv søvnapnø” i fritekstfeltet ved udlevering af T3

Når patienten kommer til forundersøgelse/udlevering kvalificeres problemet (højreklik på problemet)

 • • Der skrives i fritekstfeltet diagnose og værdier – se nedenstående eksempel

 

Billede 1

 

 

 

Der oprettes mål for behandlingen

 • • Højre på problem vælg: Vis mål og evaluering (tryk på det grønne flag). Her er allerede standardfraser vedr. søvnapnø, som skal tilknyttes problemet.

 

Billede 3

 

I har også mulighed for selv at oprette, hvis i har brug for andre mål.

Der afsluttes med at trykke ok nederst i skærmbilledet.

 

 

Modtagelse af patient

 

Billede 10

 

Der vælges Modtagelse af patient

Billede 11

 

I sygeplejeanamnesen er det vigtigt at notere årsagen og symptomerne til, at patient blev ud redt for søvnapnø. Det er de indikationer vi kan måle og vejlede patient ud fra senere i patientens forløb.

  • • Det har også stor betydning at vi får noteret patientens forventninger til behandlingen, da det er den vi løbende følger op på.

 

 

Billede 50

 

 

Fanen ”Søvn” – HUSK at knytte indikationen (OSA) på alle interventioner i søvnfanen (ellers lagres de ikke enkelvis med øvrige søvndata)

 • • Søvnapnøsatus udfyldes ved hvert besøg m.m. det kun handler om maskeprøvning.

 • • Der noteres hvilke maske, der er udleveret og hvilke der er afprøvet. (skriv evt. hvilke der må udleveres uden ny maskeprøvning)

 • • Der noteres hvilken CPAP/positionstrænner, der udleveres (gerne med ID-nr. til DCHD)

 • • Der noteres, hvis der er givet lægelig kørselsforbud

 • • Sidste Intervention er til indscannede rapporter både T3 og søvnrapporter.

  • • Der skal ikke indscannes rapporter som, der ikke handles på - Fx rapporter der ikke er valide el. kun indeholder få timers data

 

Tilknytning til Problem

For at tilknytte det vi har skrevet i indlæggelsessamtalen til problemet, findes og vælges fanebladet Udførsel

Billede 32

 

 • • Nedenstående billede fremkommer og under Indikation trykkes på tilføj indikationer yderst til højre(ved at trykke på Billede 1 og derefter trykke på tilføj indikationer)

 

Billede 33

 

 

 • • Der kommer nu et nyt billede frem, hvor der bl.a. står obstruktiv søvnapnø, der trykkes på obstruktiv søvnapnø og trykkes ok.

Billede 40

 

 

Man kan herefter finde det skrevne ved at søge på problemet obstruktiv søvnapnø.

 

Hvordan findes data frem og dokumentation ved efterfølgende besøg

 

Når man fremover skal dokumentere i sygeplejeplanen, skal man klikke på problemet

søvnapnø og herefter ser man kun de sygeplejehandlinger og interventioner, som er lavet for

netop dette problem.

 

Det er også her, man opretter nye sygeplejestatus for det valgte problem.

 

 • ➢ Når man i fremtiden skriver noget nyt, skriver man under problemet obstruktiv søvnapnø og man skal huske at tilknytte det på tilføj indikationer som beskrevet ovenfor.

 

Billede 51

 

Tilstande

Vi har derudover besluttet at notere i ”Tilstande” under særlige forhold, at patient er kronisk afhængig af C-PAP behandling.

 

 • • 

 • • 

Billede 53

 • • 

 

  1. 1.1. Der klikkes på det blå ! øverst i skærmen.(Er der ikke skrevet noget før bliver det først blåt, når man har skrevet i det)

  2. 1.2. Ved Tilstande trykkes på Billede 2

  3. 1.3. Under Type, vælges særlige forhold.

  4. 1.4. I Navn (ikke klassificeret) skrives: Er i C-PAP behandling pga. obstruktiv søvnapnø

 

 

Billede 54

 

Det har den fordel for patient, at alle brugere/afdelinger kan se denne oplysning uanset, hvilken afdeling patienten er indlagt på.

 

 

Definition af begreber

CLINICAL SUITE: Navnet på vores Elektronisk Patient Journal (EPJ)

 • • Journalen er en patientjournal, der indeholder alle data på patienten.

Dvs lægenotater, sygeplejejournal, svar på undersøgelser og andre faggruppers notater.

 

DCHD: Det centrale hjælpemiddel depot

OSA: Obstruktiv søvnapnø

 

 

 

Målgruppe – modtagelse

Patienter som er i udredning for søvnapnøe og patienter som skal i eller er i et forløb med C-PAP behandling.

 

Formål

At sikre sygeplejefaglig dokumentation, skabe gode overgange ved hvert besøg i søvncentret og sikre sammenhængende patientforløb for patienter med søvnapnø, som indlægges i andre afdelinger.