Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Brug af elektronisk platform i Søvncenter Nord

Søvnambulatoriet

 

 1. 1. I ambulatoriet startes med at tænder computeren, da den tager lidt tid at starte. (Den skal altid lukkes om eftermiddagen ellers bliver programmerne ikke opdateret),

 

 1. 2. Der skal altid åbnes op i eget brugernavn på de stationære computere i Søvncenter Nord. Det skyldes at de programmer, som vi bruger til at indlæse data fra T3 og C-PAP apparaterne ligger på et separat drev (S-drev) af hensyn til patientsikkerhed og datalovgivning. Det er kun os, som arbejder i søvncentret, som har adgang til dette drev.

D.v.s. HUSK også at logge af, inden man går, ellers kan næste bruger ikke logge sig på computeren.

 

 1. 3. Følgende programmer åbnes

  1. 3.1. Clinical

  2. 3.2. Bookplan

  3. 3.3. Nox (T3 aflæsning)

  4. 3.4. ReScan (aflæsning af S8, S9, S10)

  5. 3.5. Encore Basic (aflæsning af Philips deamstation)

  6. 3.6. Outlook

 

Adgang til S-drev

Det er kun søvnpersonalet (sygeplejersker + sygeplejestuderende i søvn, sekretær, specialeansvarlig læge), der har adgang til S-drevet. Lægerne under uddannelse skal kobles på via en sygeplejerske. Man skal som sygeplejerske derfor huske at logge på den computer, hvor data aflæses ellers bliver data ikke gemt korrekt.

 

Vejledning, når der tilsluttes eksterne SD-kort (enheder) med søvndata

Tilslutning af en USB-enhed/SD-kort

Vi sætter SD-kort i det eksisterende USB-stik, der sidder i computeren, når vi skal aflæse/gemme data

FORSIGTIG: Anvend minimal kraft til at tilslutte en USB-enhed for at undgå at beskadige USB-stikket.

 

Afbrydelse og fjernelse af en USB-enhed/SD-kort

FORSIGTIG: Du kan forhindre tab af data, eller at systemet ikke reagerer, ved at afbryde USB-enheden,

før du fjerner SD-kortet.

1. Dobbeltklik på ikonet Sikker fjernelse af hardware i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen (nederste linje på skærmen).

BEMÆRK: For at få vist ikonet Sikker fjernelse af hardware skal du klikke på ikonet Vis

skjulte ikoner (< eller <<) i meddelelsesområdet.

 

2. Klik på navnet på enheden på listen. BEMÆRK: Hvis USB-enheden ikke vises på listen, skal du ikke standse enheden, før du fjerner den.

 

3. Klik på Stop, og klik derefter på OK.

 

4. Fjern SD-kortet fra USB-stikket/enheden.

Adgang til S-drev i ResScan

Når man installerer ResScan på en enhed, så skal S-drevet manuelt kobles på ResScan.

Dette gøres i ResScan under tools ? Patientmanager, tryk på Browser og finder S-drevet.

 

Adgang til S-drevet i Noxturnal.

For at kunne se de patientdata fra T3 som ligger på S-drevet, skal man have oprettet adgang til S-drevet. Dette foregår således:

 1. 1. Man åbner Noxturnal

 

Billede 1

 

 1. 2. går til ”Tools”, øverst på skærmen, vælg ”options”.

 

Billede 2

 

 

 1. 3. vælg herefter ”automation” (to grønne pile) og i ”data location” trykkes på firkanten med tre punktummer

 

Billede 3

 

 1. 4. her vælges computer og derefter vælges s-drev, dette åbnes for, ved at trykke på trekanten til venstre.

1 11111 1

Billede 5

 

 

2

1 1 1

 1. 5. Billede 11Derefter vælges AUH-ONH-Soevncenter-arkiv, der findes og vælges Noxturnal. Afslut ved at trykke ok.

 

 

 

 1. 6. Dette skal kun gøres første gang man er på, herefter er man altid tilknyttet s-drevet i Noxturnal!

 

Encore Basic (aflæsning af Philips deamstation)

Hvis du ikke har adgang til Encore Basic skal IT support kontaktes, da vi ikke selv kan sætte dette op.

 

Bærbare PC med S-drev

Vi har i afdelingen 3 bærbare computere, hvor S-drevet er lagt ind og hvorfor det er muligt at tilgå data på søvnpatienterne. De to findes i søvncentret.

 

Definition af begreber

SD-kort: Det kort som sidder i patientens C-PAP apparat og gemme søvndata

USB-stik: De små stik som vi sætter SD-kortet i.

S-drev: Det drev som er oprettet på de 2 stationære computere på de to kontorer i Søvncentret og som gemmer data fra Nox og ReScan.

 

Formål

At sikre at patientdata bliver gemt korrekt og at der ikke mistes data i processen. Desuden at der dokumenteres i patientens journal (EPJ) for at sikre sammenhængende patientforløb og overgange fra lægeambulatorium til sygeplejerskeambulatorium.

 

Problemstilling

Der er mange personaler både læger, sygeplejersker og sekretær, som skal være medvirkende til at patientdata gemmes i de gængse databaser på S-drevet og i patientjournalen.