Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af barn i Neonatalafsnittet

Beskrivelse

Neonatalafsnittet, som er en del af Børn & Ungeafsnittet modtager nyfødte børn til observation, pleje og behandling.

 

Klargøring til modtagelse af barn fra fødegang eller OP

 • • På Neonatalafsnittets stue 13 er der altid to åbne akutpladser klar. Der er tændt for undervarmen på 37 grader. Den lukkede kuvøse er sat til 32 grader. Den lukkede kuvøse står som udgangspunkt på stue 14.

 • • Når der kommer et nyt barn, sørges der altid for at der gøres en ny akutplads klar.

 • • Barnet førstegangmeldes til Neonatalafsnittet af lægen, når denne får barnet meldt. Når lægen har set barnet og har besluttet, at det skal indlægges på Neonatalafsnittet, meldes det anden gang.

 • • Ved melding af barn indhentes relevante oplysninger om barnets tilstand +GA og fødslen, så der kan laves en vurdering af, hvilke udstyr, der skal klargøres; evt. CPAP (se instruks om CPAP-behandling).

 • • Find passende størrelse blodtryksmanchet.

 • • Alle børn observeres som udgangspunkt i kuvøsen. Tænd for overvarmen og lys, da barnet kun vil ligge i ble det første stykke tid, så det kan observeres.

 • • Remedier, der gøres klar:

Vægt, stetoskop, termometer med eksplorationscreme, ble, målebånd, hue, overvågningsapparatur inklusiv brun tape til fiksering, evt. CPAP (se desuden instruks Klargøring af akutplads på Neonatalafsnittet).

 • • Tjek altid, om sug og ventilationsudstyr er på stuen og er intakte.

 • • Stort observationsskema, neobase skema og velkomstpjece findes frem.

 • • Jordemoderen har påsat og underskrevet armbånd på barnet. Hvis dette, ikke er gjort, må jordemoderen tilkaldes og påsætte armbånd (Se evt. Patientidentifikation på somatiske hospitaler)

 • • Barnet har desuden fået K-vitamin ved fødslen. Hvis dette ikke er sket, må jordemoder komme på Neonatalafsnittet og give dette.

 • • Barnet kommer i transportkuvøse ledsaget af læge, portør og evt. forældre/ledsager.

 • • Jordemoder overflytter barnet i CS til Neonatalafsnittet.

 

Modtagelse af barn

 • • Barnet kommer til Neonatalstuen i transportkuvøsen ifølge med forvagt, bagvagt og portør. Portør tager transportkuvøse med sig tilbage.

 • • Noter ankomsttidspunkt og evt. fødselstidspunkt, hvis dette vides af de personer, der er med.

 • • Brug handsker og evt. overtrækskittel, hvis barnet er meget fedtet eller blodigt.

 • • Vurdér barnets tilstand, og prioriter, hvad der er vigtigst at gøre først.

 • • Påsæt SAT- måler. Hvis barnet er nogenlunde stabilt, kontrollér da temperatur, kranieomfang, abdominalomfang og længde. Giv ble på. Vægt og mål noteres med det samme i CS så det er tilgængeligt for jordemoderen.

 • • Observér respirationen, puls og iltmætningen og før disse på observationsskemaet. Blodtryk måles x 1 og skriv dette på observationsskemaet.

 • • Påfør desuden evt. meconiumafgang og/eller vandladning på observationsskemaet + i CS ved første vandladning og første afføring.

 • • Udfør ordinationer, f.eks. CPAP, early feeding ifølge flow chart, blodprøver.

 • • Forældre/ledsager informeres om barnets tilstand og behandlingen.

 • • Der udleveres Velkomstpjece, og der informeres om hygiejne og besøgsregler, især besøg af andre børn og antal gæster.

 • • Der vises rundt i afdelingen, når barnet er stabilt.

 

Modtagelse af barn fra Barselsafsnit 504, andre sygehuse og fra hjemmet

 

 • • Barnet meldes første og anden gang til Neonatalafsnittet, der indhenter relevante oplysninger om barnets tilstand til vurdering af, hvilke tiltag, der skal iværksættes.

 • • Vægt, stetoskop, termometer med eksplorationscreme, målebånd, velkomstpjece og evt. overvågningsudstyr gøres klart.

 • • Barnet vejes på vægt fra Neonatalstuen

 • • Kontrollér puls, respiration og temperatur. Og før disse på observationsskemaet. Der måles BT x 1 ved ankomst.

 • • Udfør ordinationer.

 • • Barnet skal have armbånd på med henblik på identifikation.

 • • Velkomstpjece udleveres, og der informeres om hygiejne og besøgsregler i forhold til søskende og andre gæster.

 • • Afdeling 504 overflytter barnet i CS til Neonatalafsnittet ved overflytningen.

 

Generelt

 

 • • Efter fødslen tager Barselsafsnit 504 sig af moderen, og det er deres vurdering, om moderen kan være på Neonatalafsnittet. Begge forældre tilbydes en plads på en stue, hvis moderens tilstand tillader det.

 • • Informer forældre om, at der er mad til en forældre pr barn, men den anden forældre eller pårørende kan købe mad og betale med MobilePay

 • • Udfyld observationsskemaet og udregn døgnmængden, hyppighed og mælkeprodukt ifølge instruksen Ernæring til nyfødte børn .

 • • Hvis barnet får noget specielt mælk, skal der ringes i køkkenet på tlf. 41323 før kl. 07:00.

 • • Hvis man ikke er klar over, om der er helårsallergi hos mor eller far, gives der Althera. Se instruksen Allergiprofylakse hos nyfødte børn .

 • • Vigtigt: Til neobaseskema skal der været taget temperatur indenfor ½ time.

 • • Neocomfort score indenfor 24 timer på alle børn.

 

Definition af begreber

På Neonatalafsnittet modtages følgende børn:

 • • Mature børn.

 • • Præmature børn født i og efter uge 32.

 • • Overflyttede nyfødte børn fra Barselsafsnit 504

 • • Overflyttede nyfødte børn fra andre sygehuse.

 • • Nyfødte børn fra hjemmet til de er 1 måned gamle, hvis de har været i kontakt med børn med skoldkopper eller syge med ”snot”, diarré eller opkastning isoleres på stue på gangen.

 • • Børn der indlægges fra hjemmet under 28 dage gamle registreres som indlagt på neonatal.

 

Målgruppe – modtagelse

Sygeplejersker og sygeplejerskestuderende på Børn & Ungeafsnittet, der skal modtage nyfødte barn på Neonatalafsnittet

 

Formål

 • • At sikre optimal modtagelse af barn på Neonatalafsnittet og dermed den bedst mulige observation og pleje.

 • • At familien oplever sig ventet og velkommen.

 • • At familien oplever at have fået den bedste mulige information og oplever tryghed i forhold til afsnittets rutiner og personale.

 

Referencer

 

Instruks fra Neonatalafsnit N12 og N13, Ålborg Sygehus: Modtagelse af børn i Neonatalafsnit 12 og 13

CPAP-behandling

Klargøring af akutplads på Neonatalafsnittet

Patientidentifikation på somatiske hospitaler

Ernæring til nyfødte børn

Allergiprofylakse hos nyfødte børn