Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Modtagelse af barn i Neonatalafsnittet

Beskrivelse

 

Klargøring til modtagelse af barn fra fødegang eller OP

 

 • • På Neonatalafsnittet er der altid en akutplads klar, der er tændt for undervarmen på 37 grader.

 • • Når der kommer et nyt barn, sørges der altid for at der gøres en ny akutplads klar.

 • • Barnet førstegangmeldes til Neonatalafsnittet af lægen, når denne får barnet meldt. Når lægen har set barnet og har besluttet, at det skal indlægges på Neonatalafsnittet, anden gang meldes det.

 • • Ved melding af barn indhentes relevante oplysninger om barnets tilstand og fødslen, så der kan laves en vurdering af, hvilke udstyr, der skal klargøres; evt. CPAP (se instruks om CPAP-behandling). Evt. kalibrer TINA, så denne er klar, se Transcutan monitorering med TINA og Phillips.

 • • Find passende størrelse blodtryksmanchet.

 • • Alle børn observeres som udgangspunkt i kuvøsen. Tænd for overvarmen og lys, da barnet kun vil ligge i ble det første stykke tid, så det kan observeres.

 • • Remedier, der gøres klar:

Vægt, stetoskop, termometer med eksplorationscreme, ble, målebånd, hue, overvågningsapparatur inklusiv brunt tape til fiksering, evt. CPAP (se endvidere instruks om Klargøring af akutplads på Neonatalafsnittet)

 • • Tjek altid, om sug og iltmaske er intakte.

 • • Stort observationsskema, vægtkurveskema, neobase skema og velkomstpjece findes frem.

 • • Jordemoderen har påsat og underskrevet armbånd på barnet. Hvis dette, ikke er gjort, må jordemoderen tilkaldes og påsætte armbånd Patientidentifikation på sygehuse og i sektorer i Region Nordjylland.

 • • Barnet har endvidere fået K-vitamin ved fødslen. Hvis dette ikke er sket, må jordemoder komme på Neonatalafsnittet og give dette.

 • • Barnet kommer i transportkuvøse ledsaget af læge, portør og evt. forældre/ledsager.

 

Modtagelse af barn

 

 • • Noter ankomsttidspunkt og evt. fødselstidspunkt, hvis dette vides af de personer, der er med.

 • • Brug handsker og evt. overtrækskittel, hvis barnet er meget fedtet eller blodigt.

 • • Vurdér barnets tilstand, og prioriter, hvad der er vigtigst at gøre først.

 • • Barnet vejes på vægten og fotograferes evt. så ledsager kan tage foto med til mor, der måske stadig er på Fødegangen.

 • • Påsæt SAT - måler. Hvis barnet er nogenlunde stabilt, kontrollér da temperatur, kranieomfang, abdominalomfang og længde. Giv ble på.

 • • Observér respirationen, puls og iltmætningen og skriv dette på observationsskemaet.

 • • Påfør endvidere evt. meconiumafgang og/eller vandladning på observationsskemaet.

 • • Udfør ordinationer, f.eks. CPAP, early feeding, blodprøver.

 • • Forældre/ledsager informeres om barnets tilstand og behandlingen.

 • • Der udleveres Velkomstpjece, og der informeres om hygiejne og besøgsregler, især besøg af andre børn og antal gæster.

 • • Der vises endvidere rundt i afdelingen, når barnet er stabilt.

 

Modtagelse af barn fra Barselsafsnit 105, andre afdelinger og fra hjemmet

 

 • • Barnet meldes første og anden gang til Neonatalafsnittet, der indhenter relevante oplysninger om barnets tilstand til vurdering af, hvilke tiltag, der skal iværksættes.

 • • Vægt, stetoskop, termometer med eksplorationscreme, målebånd, velkomstpjece og evt. overvågningsudstyr gøres klart.

 • • Barnet vejes, (måles i længde, kranieomfang og abdominalomfang ved passende lejlighed).

 • • Kontrollér om nødvendigt puls, respiration og temperatur. Og før disse på observationsskemaet.

 • • Udfør ordinationer.

 • • Barnet skal have armbånd på med henblik på identifikation.

 • • Velkomstpjece udleveres, og der informeres om hygiejne og besøgsregler i forhold til søskende og andre gæster.

 

Generelt

 

 • • Efter fødslen tager Barselsafsnit 105 sig af moderen, og det er deres vurdering, om moderen kan være på Neonatalafsnittet.

 • • Der findes stuer på Neonatalafsnittet for mødre og deres barn.

 • • Vi stiler imod, at far kan overnatte på afdelingen sammen med mor og barn. Det er dog med det forbehold, at vi kan være nødsaget til at bede far forlade afdelingen i tilfælde af manglende pladser. Dette gælder alle tidspunkter på døgnet.

 • • Informér om, at det kun er tilladt, at én forælder spiser med pr. barn, men at evt. anden pårørende kan købe madbillet i informationen.

 • • Udfyld observationsskemaet og udregn døgnmængden, hyppighed og mælkeprodukt ifølge instruksen ”Ernæring til nyfødte børn”.

 • • Hvis barnet får noget specielt mælk, husk da at skriv dette på tavlen ved ”Det bette kontor”, så der bestilles mælk ved mælkekøkkenet.

 • • Hvis man ikke er klar over, om der er helårsallergi hos mor eller far, gives der Pepticate. Se instruksen ”Allergiprofylakse hos nyfødte børn”.

 

Definition af begreber

På Neonatalafsnittet modtages følgende børn:

 • • Mature børn.

 • • Præmature børn født i og efter uge 32. Dermed alle børn, der er født på Fødegangen i Hjørring.

 • • Overflyttede nyfødte børn fra Barselsafsnit 105.

 • • Overflyttede nyfødte børn fra andre sygehuse.

 • • Nyfødte børn fra hjemmet til de er 1 måned gamle, dog kun, hvis de ikke har været i kontakt med børn med skoldkopper. De må heller ikke være syge med ”snot”, diarré eller opkastning.

 

Formål

 • • At sikre optimal modtagelse af barn på Neonatalafsnittet og dermed den bedst mulige observation og pleje.

 • • At familien oplever sig ventet og velkommen.

 • • At familien oplever at have fået den bedste mulige information og oplever tryghed i forhold til afsnittets rutiner og personale.

 

Referencer

Instruks fra Neonatalafsnit N12 og N13, Ålborg Sygehus: Modtagelse af børn i afd. N12/N13