Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Transition af unge med Type 1 Diabetes fra Pædiatrisk Ambulatorium til Diabetesambulatoriet i Klinik Medicin

Beskrivelse

Vores tilgang til transition af den unge diabetiker er, at det ikke er den biologiske alder, der er afgørende for, hvornår det rette tidspunkt for transfer er. Den unges psykosociale udvikling og kognitive eller faglige parathed samt den aktuelle sygdomsstatus er medvirkende og væsentlige faktorer.

 

Transition vil for langt de fleste unge være afsluttet inden det fyldte 18. år.

 

Vi arbejder med en bevidsthed om nedenstående liste, som er unge diabetespatienters prioritet i relation til deres kontakt med sygehuset:

 1. 1. Høj faglighed

 2. 2. Medbestemmelse i fht. dagsorden (daglige problemer)

 3. 3. Tilgængelighed

 4. 4. Udvidede åbningstider

 5. 5. Alenetid med fagpersonerne, tavshedspligt

 6. 6. Fysiske rammer

 

Før forløb

Fra pædiatrisk ambulatorium til diabetesambulatoriet i Klinik Medicin

 

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

 

Konsultation(er) i pædiatrisk ambulatorium

 

I løbet af teenageårene forberedes den unge og familien i forbindelse med kontroller i pæd. amb. ud fra ovenstående tilgang til transition.

 

 

Pædiatrisk kontaktlæge og diabetessygeplejerske

 

Henvisning

 

Når dato for transition er aftalt, henvises den unge til diabetesambulatoriet, Klinik Medicin via WebPAS med bemærkning om, hvornår sidste konsultation i Pædiatrisk ambulatorium er.

 

Den unge bookes i Diabetesambulatoriet, Klinik Medicin til dobbelt lægetid 4 måneder efter sidste tid i Pædiatrisk Ambulatorium, hvis ikke andet er aftalt.

 

Sekretær, Pædiatri

 

 

 

 

Sekretær, Klinik-Medicin

 

Koordinering

 

Når tidspunktet for transition er besluttet bookes den sidste diabeteskontrol i pædiatrisk ambulatorium med markeringen ”Transition”.

Datoer for transition aftales årligt. Pædiatrisk afdeling afdækker i løbet af september/oktober måned behov for transitionstider for det følgende år og sender datoer og tider for transition til Klinik Medicin.

 

Sidste tid er en fælleskonsultation på 45 minutter.

 

Ved fælleskonsultationen deltager kontaktlæge og diabetessygeplejerske fra pædiatri sammen med diabetessygeplejerske fra diabetesambulatoriet, Klinik Medicin.

 

 

Sekretær, Pæd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patientinformation

 

Den unge og familien skal orienteres om, at vi på sygehuset arbejder med et fælles journalsystem NordEPJ og at vi i vores kontakt med og behandlingsforløb, via NordEPJ kan indhente de data og oplysninger, der er relevante i den aktuelle situation.

 

 

 

 

 

Fælleskonsultation i pædiatrisk ambulatorium

 

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

 

Sidste konsultation i Pædiatrisk ambulatorium

 

  1. a. Vanlig pædiatrisk diabeteskontrol.

  2. b. Præsentation af kontaktsygeplejerske fra diabetesambulatoriet, Klinik Medicin samt hvilket forløb, diabetesambulatoriet kan tilbyde.

  3. c. Forventningsafstemning mellem den unge/familien samt kontaktsygeplejerske fra diabetesambulatoriet, Klinik Medicin – muligheder + spørgsmål.

 

 

Kontaktlæge, Pæd. Diabetessygeplejerske, Pæd

Diabetessygeplejerske,

diabetesambulatoriet, Klinik Medicin.

 

 

Patientinformation

 

Kontaktpersonkort fra diabetesambulatoriet med navn, tlf.nr., mailadr. m.v. udleveres.

 

Information om, at Pædiatrisk ambulatorium har ansvaret for patientforløbet indtil 1. tid i Diabetesambulatoriet, Klinik Medicin.

 

Der vil i den kommende tid blive arbejdet med transitionsprocessen i samarbejde med klinisk medicin.

 

 

Diabetessygeplejerske,

diabetesambulatoriet, Klinik Medicin.

 

 

Kontaktlæge, Pæd.

 

 

 

Afslutning i Pædiatrisk ambulatorium

 

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

 

Koordinering

 

Registrering i diabetesdatabaserne (RKKP) for hhv børn/voksne skiller ved det 17. år. 18 års status registreres af Klinik Medicin.

 

Underretning af praktiserende læge om transition ved en epikrise fra PÆD.

 

 

 

 

 

Modtagelse i diabetesambulatoriet i Klinik Medicin

 

Kerneydelse

Aktivitet

Ansvarlig

 

1. besøg i Diabetesambulatoriet, Klinik Medicin

 

Der arbejdes fortsat med løbende forventningsafstemning.

 

Efter 1. besøg vurderes det, hvornår det er relevant for den unge at få tid hos diætist.

 

Der udarbejdes en Patientforløbsbeskrivelse for Diabetes type 1, der kan henvises til.

 

 

Klinik Medicin

 

 

Definition af begreber

Transition jf. Rosen et al, 2003: ”A purposeful, planned process that addresses the medical, psychosocial and educational/vocational needs of adolescents and young adults with chronic physical and medical conditions as they move from child-centered to adult-oriented health systems”.

 

Frit oversat: En målrettet, planlagt proces, der omfatter de medicinske, psykosociale og pædagogiske/uddannelsesrelaterede behov hos unge og unge voksne med kroniske fysiske og medicinske tilstande, når de flytter fra børnecentreret til voksen-orienteret sundhedssystem".

 

Formål

At sikre et godt transitionsforløb for den unge og den unges familie.