Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisningsprocedure til Ambulatorium for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Beskrivelse

Baggrund for ambulatoriet:

Region Nordjylland fik i 2014-2016 midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at styrke indsatsen for unge med erhvervet hjerneskade. Der blev i den forbindelse oprettet et projektet bl.a. med formål at sikre en ambulant tværfaglig udredning af unge mellem 15-30 år med erhvervet hjerneskade.

Projektet løb fra april 2014 til og med 31. december 2016. I 2017 foretages fortsat opfølgning af de inkluderede patienter i projektet.

Pr. 1. januar 2017 er der på baggrund af projektet oprettet et Ambulatorium med fremadrettet drift. Ambulatoriet er forankret i neurologisk afdeling og fysisk placeret i ergo- og fysioterapien, Afsnit Nord.

I bedes henvise alle unge mellem 15-30 år, som udskrives med en relevant diagnose (se inklusionskriterier nedenfor).

Unge mellem 15-30 år med tidligere skade eller mistanke herom kan også henvises, hvis der er tale om et nyopstået rehabiliteringsbehov.

Målgruppe:

Unge mellem 15-30 år som udskrives med en af følgende diagnoser eller unge mellem 15-30 år med tidligere skade eller mistanke herom, hvis der er tale om et nyopstået rehabiliteringsbehov. Med nyt rehabiliteringsbehov menes oplevelse af nyopståede vanskeligheder med at fungere i dagligdagen, som vurderes at være relateret til hjerneskaden. Vanskelighederne kan opstå i forbindelse med, at krav i dagligdagen øges fx i forbindelse med ændring af skoleniveau, at flytte hjemmefra, stifte familie eller ændring af det sociale netværk.

Patienten må gerne tidligere have fået en genoptræningsplan.

Diagnoser:

Apopleksi og andre sammenlignelige sygdomme:

DI61, D163, D164, DI67 – DI68 (undtaget DI67.4)

Traumatisk hjerneskade:

DS020, DS021, DS027-DS029, DS061-DS071, DS097, DT020, DT040, DT060

Encephalopati (diffus hjerneskade af anden årsag):

DB220, DE159, DE512, DG410, DG929, DG931, DG938, DG978, DI460, DO292, DO743, DO754, DO892, DT58, DT719, DT751, DT754

Infektioner (betændelse i hjernen og i hjernens hinder):

DA321, DA390, DA398, DB003, DB004, DB451, DB582, DG00, DG01, DG040, DG042, DG048, DG05, DG060, DG07-DG09

Primær tumor i hjernen (kræft samt godartede svulster i hjernen):

DC70-DC71, DD32, DD330, DD332, DD337, DD339

Subarachnoidal blødning (hjernehindeblødning):

DI60

Andre relevante sygdomme:

DG372, DI674, DI720

Ambulatoriet modtager ikke patienter med commotio cerebri (hjernerystelse), TCI og skader der er opstået frem til den 28. dag efter fødslen.

 

Henvisningsprocedure:

Der laves intern henvisning til neurologisk ambulatorium 800119. Under ønsket US noteres UngeAmb og henvisningstype er undersøgelse.

Ambulatoriet tilbyder:

Vi tilbyder de unge en tværfaglig udredning ved læge, neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut. Derudover har ambulatoriet tilknyttet en socialrådgiver. Efter udredningen gives en samlet tilbagemelding til den unge med en tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehovet. Ved behov udarbejdes en ny/revideret genoptræningsplan eller behov for anden indsats beskrives i en tværfaglig konklusion.

Der tages kontakt til relevante samarbejdspartnere for at sikre et sammenhængende forløb mellem de forskellige sektorer.

Der kan læses mere om ambulatoriet i patientforløbsbeskrivelsen eller på ambulatoriets hjemmeside: www.aalborguh.rn.dk/styrket-indsats

 

Formål

Retningslinje for henvisning til Ambulatorium for Unge med Erhvervet Hjerneskade.