Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Henvisningsprocedure til Ambulatorium for Unge med Erhvervet Hjerneskade

Beskrivelse

Formål er at sikre en ambulant tværfaglig udredning af unge mellem 15-30 år med erhvervet hjerneskade. Ambulatoriet er forankret i neurologisk afdeling og fysisk placeret i ergo- og fysioterapien, Afsnit Nord.

I bedes henvise alle unge mellem 15-30 år, som udskrives med en relevant diagnose (se inklusionskriterier nedenfor).

Unge mellem 15-30 år med tidligere skade eller mistanke herom kan også henvises, hvis der er tale om et nyopstået rehabiliteringsbehov.

Målgruppe:

Unge mellem 15-30 år som udskrives med en af følgende diagnoser eller unge mellem 15-30 år med tidligere skade eller mistanke herom, hvis der er tale om et nyopstået rehabiliteringsbehov. Med nyt rehabiliteringsbehov menes oplevelse af nyopståede vanskeligheder med at fungere i dagligdagen, som vurderes at være relateret til hjerneskaden. Vanskelighederne kan opstå i forbindelse med, at krav i dagligdagen øges fx i forbindelse med ændring af skoleniveau, at flytte hjemmefra, stifte familie eller ændring af det sociale netværk.

Patienten må gerne tidligere have fået en genoptræningsplan.

Diagnoser:

Apopleksi og andre sammenlignelige sygdomme:

DI61, D163, D164, DI67 – DI68 (undtaget DI67.4)

Traumatisk hjerneskade:

DS020, DS021, DS027-DS029, DS061-DS071, DS097, DT020, DT040, DT060

Encephalopati (diffus hjerneskade af anden årsag):

DB220, DE159, DE512, DG410, DG929, DG931, DG938, DG978, DI460, DO292, DO743, DO754, DO892, DT58, DT719, DT751, DT754

Infektioner (betændelse i hjernen og i hjernens hinder):

DA321, DA390, DA398, DB003, DB004, DB451, DB582, DG00, DG01, DG040, DG042, DG048, DG05, DG060, DG07-DG09

Primær tumor i hjernen (kræft samt godartede svulster i hjernen):

DC70-DC71, DD32, DD330, DD332, DD337, DD339

Subarachnoidal blødning (hjernehindeblødning):

DI60

Andre relevante sygdomme:

DG372, DI674, DI720

Ambulatoriet modtager ikke patienter med følger efter ukompliceret commotio cerebri (hjernerystelse), TCI og skader der er opstået frem til den 28. dag efter fødslen.

 

Henvisningsprocedure:

Der laves intern henvisning til neurologisk ambulatorium 800119. Under ønsket US noteres UngeAmb og henvisningstype er undersøgelse.

Ambulatoriet tilbyder:

Vi tilbyder de unge en tværfaglig vurdering af udredningsbehov, hvor der er mulighed for at blive undersøgt ved læge, neuropsykolog, ergo- og fysioterapeut afhængig af, hvad der vurderes relevant for den enkelte. Derudover har ambulatoriet tilknyttet en socialrådgiver. Efter udredningen gives en samlet tilbagemelding til den unge med en tværfaglig vurdering af rehabiliteringsbehovet. Ved behov udarbejdes en ny/revideret genoptræningsplan eller behov for anden indsats beskrives i en tværfaglig konklusion.

Der tages kontakt til relevante samarbejdspartnere for at sikre et sammenhængende forløb mellem de forskellige sektorer.

Der kan læses mere om ambulatoriet i patientforløbsbeskrivelsen eller på ambulatoriets hjemmeside: www.aalborguh.rn.dk/styrket-indsats

 

Formål

Retningslinje for henvisning til Ambulatorium for Unge med Erhvervet Hjerneskade.