Ignorer kommandoer på båndet
Gå til hovedindhold

Anlæggelse af ventrikelsonde til aspiration

 

Det er ALTID efter ordination, man foretager ventrikelaspiration på en patient.

 • • Som forberedelse til undersøgelse/ behandling i universel anæstesi vil det være for at mindske risikoen for aspiration af ventrikelindhold til lungerne, mens patienten er bedøvet. Indikationen stilles af anæstesioverlægen.

 • • I forbindelse med modtagelse af forgiftede patienter, hvor man ønsker at tømme ventriklen for evt. rester af piller, alkohol etc. Dette sker også efter lægelig ordination.

I nogle tilfælde skal patienten bibeholde en ventrikelsonde og i disse tilfælde vælges en tyndere sonde (14 eller 16) og her udmåles længden fra næse til øreflip og til toppen af epigastriet. Udmålingen sker før nedlæggelsen af sonden og denne nedlægges via næsen. Sonden fixeres på næsen med ”næseplaster2” som ligger i procedurebakken. Kontrolleres ved at puste luft i sonden samtidig med man lytter med stetoskop over epigastriet. Alternativt kan kontrol foretages ved at aspirere ventrikelsekret med jeanetsprøjte. Der kan efter ordination evt. tilkobles sug.

Det er meget vigtigt, at patienten er så vågen, at denne kan deltage i proceduren og har bevaret synkerefleks!

 • • Er patienten bevisthedspåvirket, skal sondenedlæggelse altid foretages af anæstesien!

 • • Ventrikelaspirationen foretages med ventrikelsonde nr. 22-26 gennem munden, og patienten informeres grundigt om formålet og fremgangsmåden.

 • • Det er vigtigt, at patienten koncentrerer sig om at trække vejret (luftvejene er frie under hele proceduren!) Det er vigtigt, at patienten synker, når vi siger til, for derved at sikre, at sonden føres i ventriklen og ikke i luftvejene!

 • • Patienten tildækkes med håndklæde og plastikstykke. Får en kapsel at holde ved, hvis der kommer opkastning, og for at pt. ikke så nemt spontant griber i/hiver i slangen.

 • • Hovedgærdet eleveres, så pt. sidder så meget som muligt.

 • • Evt. tandprotese tages ud.

 • • Vælg en passende str. ventrikelsonde i forhold til, hvad pt. har indtaget og blød den eventuelt lidt op i varmt vand nogle minutter inden proceduren. Der smøres eventuelt med lidt eksplorationscreme.

 • • Tilslut sug og indstil på passende styrke – svagest i starten.

 • • Bed patienten række tungen lidt frem, hagen i brystet samtidig med, at en assisterer/støtter pt.

 • • Sonden føres forsigtigt, men med ”fast hånd”, gennem munden i samarbejde med pt. Mens denne laver synkebevægelser, føres sonden videre ned. Husk at pt. sagtens kan trække vejret. Hold evt. en lille pause. Når sonden er på plads, suges der, først svagt og alt efter effekt og forventet mængde af aspirationsindhold, suges der eventuelt lidt stærkere. Sonden flyttes indimellem, og HUSK ikke at suge, mens den bevæges i ventriklen!

Man kan også vælge at bruge en jeanetsprøjte, hvis man vil være sikker på at kunne kontrollere sugestyrken - f.eks. ved børn.

Formål

Sikre at ventrikelaspiration foregår korrekt for voksne og børn. Ventrikelaspiration er en lægelig ordination.Nederst på formularen